Open Universiteit

Master Rechtsgeleerdheid met civiel effect

Het programma Schakelzone Recht dat toegang biedt tot de master Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit is gericht op de doorstroom van HBO-Rechten bachelor naar de master Rechtsgeleerdheid met civiel effect. Binnen deze master is het mogelijk een specialisatierichting te kiezen door middel van een profielkeuze. Hierbij kun je kiezen uit de volgende profielen:

  • Privaatrecht
  • Staats- en bestuursrecht
  • Strafrecht
  • Internationaal en Europees recht
  • Algemeen profiel

Voor meer informatie kijk op de website van de Open Universiteit of bekijk het infomagazine.
In dit schakelprogramma zijn de grote materieelrechtelijke vakgebieden ingebouwd die voor het vervolg van belang zijn:

  • Juridische vaardigheden (schakelscriptie)
  • Privaatrecht
  • Staats- en bestuursrecht
  • Strafrecht
  • Internationaal en Europees recht

Binnen de programma’s wordt bijzondere aandacht besteed aan de verwerving van juridische en academische competenties.

Cursusprogramma

Onderstaande cursussen maken deel uit van je programma. Elke cursus heeft een omvang van 5 studiepunten (EC). Een studiepunt komt overeen met een studielast van ca. 28 uur. De totale omvang van dit programma is 60 EC en dient binnen vier jaar afgerond te worden. Na afronding van dit programma ben je toelaatbaar voor de master rechtsgeleerdheid van de OU. 

Kerncurriculum

NB: het recht is voortdurend in beweging. Daarom stellen wij ons onderwijs regelmatig bij zodat dit aan de actuele eisen voldoet. Vernieuwing van de opleiding houdt ook in dat wij cursussen uit het aanbod nemen en vervangen door de gereviseerde versie (met een nieuwe cursuscode).

Master Rechtsgeleerdheid zonder civiel effect

Met de vooropleiding HBO-Rechten, een juridisch verwante hbo-opleiding (zoals gespecificeerd in de toelatingseisen) of een andere wettelijk erkende vierjarige hbo-opleiding of wettelijk erkende driejarige wo-opleiding en de cursus(sen) Inleiding recht van de Open Universiteit kun je toegelaten worden tot het schakelprogramma. Na afronding van het schakelprogramma kun je bij de Open Universiteit je master Rechtsgeleerdheid zonder civiel effect behalen. Na afronding van de master krijg je de meestertitel, dus mr. of LLM.

Welk schakelprogramma gevolgd moet worden om toegang te krijgen tot de master is afhankelijk van je vooropleiding:

Kijk op de pagina Programma’s voor het programma van de door jou gewenste schakel of ga naar de hoofdpagina om via het zoekmenu de door jou benodigde schakel te kunnen bepalen.