Open Universiteit

Masteropleidingen met civiel effect

Met een HBO-Rechten bachelor en het schakelprogramma van 60 EC is het mogelijk om toegelaten te worden tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid met civiel effect van de Open Universiteit, of de masteropleiding Gegevensbescherming en privacyrecht van de Open Universiteit.

In dit schakelprogramma zijn de grote materieelrechtelijke vakgebieden ingebouwd die voor het vervolg van belang zijn:

 • Juridische vaardigheden (schakelscriptie)
 • Privaatrecht
 • Staats- en bestuursrecht
 • Strafrecht
 • Internationaal en Europees recht

Binnen de programma’s wordt bijzondere aandacht besteed aan de verwerving van juridische en academische competenties.

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid met civiel effect

Binnen deze master is het mogelijk een afstudeerrichting te kiezen. Hierbij kun je kiezen uit de volgende afstudeerrichtingen:

 • Privaatrecht
 • Staatsrecht en Encyclopedie
 • Bestuursrecht
 • Strafrecht
 • Internationaal en Europees recht
 • Generieke master

Masteropleiding Gegevensbescherming en privacyrecht

Tijdens deze master ontwikkel je jezelf als deskundig jurist op het gebied van gegevensbescherming en privacyrecht. Je leert op academisch niveau denken over de bescherming van persoonsgegevens en verantwoord, privacy-vriendelijk beleid met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens.

NB. Schakelzone kan geen advies geven of uitspraken doen over toelating tot een schakelprogramma voor een andere masteropleiding dan van de UvA, VU of OU. 

 

Masteropleidingen zonder civiel effect

Met de vooropleiding HBO-Rechten, een juridisch verwante hbo-opleiding (zoals gespecificeerd in de toelatingseisen) of een andere wettelijk erkende vierjarige hbo-opleiding of wettelijk erkende driejarige wo-opleiding en de cursussen Inleiding recht: Kern van het recht (RB3422) en Juridisch Schrijven (RB3902) van de Open Universiteit kun je toegelaten worden tot het schakelprogramma. Na afronding van het schakelprogramma kun je bij de Open Universiteit je master Rechtsgeleerdheid zonder civiel effect of de master Gegevensbescherming en privacyrecht zonder civiel effect behalen. Na afronding van de master krijg je de meestertitel, dus mr. of LLM.

Welk schakelprogramma gevolgd moet worden om toegang te krijgen tot de master is afhankelijk van je vooropleiding:

Kijk op de pagina Programma’s voor het programma van de door jou gewenste schakel of ga naar de hoofdpagina om via het zoekmenu de door jou benodigde schakel te kunnen bepalen.

NB. Schakelzone kan geen advies geven of uitspraken doen over toelating tot een schakelprogramma voor een andere masteropleiding dan van de UvA, VU of OU.