Overstappen

Het kan voorkomen dat je er na verloop van tijd achter komt dat je toch niet het juiste schakelprogramma hebt gekozen. Bijvoorbeeld omdat je bij nader inzien toch aan een andere universiteit of met een andere specialisatie je master wil vervolgen. Onder bepaalde voorwaarden is het dan mogelijk over te stappen naar een ander schakelprogramma.

Een overstap heeft impact op de kosten van je curriculum en de termijn waarbinnen je je programma moet afronden. Jouw oorspronkelijke toelatingsdatum blijft hierbij gehandhaafd. Een overstapverzoek naar een programma dat niet meer binnen de termijn kan worden afgerond, wordt dan ook niet gehonoreerd. Alle informatie over de regels rondom overstappen vind je hier:

Schakelzone Recht - regels bij overstappen

Indien je bent toegelaten voor 1 april 2017 is bij overstappen tevens de overgangsregeling van toepassing. Bij een eventuele overstap blijft jouw oorspronkelijke toelatingsdatum gehandhaafd en dienen tevens de kopcursussen van het programma op het moment van toelating te worden voltooid. Verrekening vindt plaats op basis van de oude curriculumprijzen.

Een overstapverzoek dien je in door het aanvragen van een nieuwe toelating voor het programma van jouw keuze, via MijnOU.