Informatie over inschrijvingen

Hier volgt belangrijke informatie over het inschrijven. Het inschrijven gaat in twee stappen: de inschrijving voor een schakelprogramma ('de intake') en daarna de inschrijving per cursus.

Let op: Studenten die zijn toegelaten voor 1 april 2017 zijn per september 2017 omgeboekt naar de nieuwe programma’s conform de overgangsregeling.

stap 1

De intake

Entreetoets

We adviseren je te starten met het maken van de Entreetoets. Door het maken van de Entreetoets krijg je een zo goed mogelijk beeld van je kansen om het schakelprogramma te voltooien binnen de tijd die daarvoor staat. Zie dit formulier voor meer informatie en deelname. Pak je wetboek er maar bij en neem de tijd! Succes.

Ben je toelaatbaar in het programma van je keuze?

Via het intakeformulier kom je terecht op de aanmeldpagina voor het programma van jouw keuze in "MijnOU". Je registreert je eerst bij de OU, om de eerste keer in te kunnen loggen. Vervolgens doorloop je alle aangegeven stappen om toelating aan te vragen voor het gekozen programma.

Tijdens de toelatingsaanvraag dien je een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart) te uploaden en het digitaal uittreksel uit het diplomaregister. Kun je geen digitale documenten uploaden, dan ontvang je na aanmelding instructies om een gewaarmerkte kopie van het getuigschrift van je hbo-opleiding met cijferlijst of een gewaarmerkte kopie van een afstudeerverklaring en een kopie ID per post toe te sturen. Met deze toelatingsaanvraag schrijf je je in voor een schakelprogramma en ga je dus een betalingsverplichting aan. Per programma staan de totale kosten vermeld. Om jouw toelatingsaanvraag tijdig te kunnen verwerken dien je deze acht weken voor de start van je eerste cursus in te sturen.

Nadere informatie over toelating en eventuele verkorting van het schakelprogramma vind je in Toelating Schakelzone Recht. Binnen maximaal acht weken, maar meestal veel sneller, na ontvangst van je complete aanvraag (dus inclusief gewaarmerkte kopieën) krijg je van ons een beschikking. Als je toegelaten wordt, krijg je een studentnummer en kun je via MijnOU jouw studiepad raadplegen. Dit kun je vervolgens bij elke cursusbestelling op het inschrijfformulier vermelden. Na toelating heb je vier jaar de tijd om je programma af te ronden.

stap 2

Inschrijving per cursus

Nadat je bent toegelaten tot een programma, kun je de cursussen bestellen in dat programma

Je meldt je aan voor een cursus via je studiepad in MijnOU. Klik op ‘meer info’ achter de gewenste cursus en doorloop de aangegeven stappen. Een bevestiging van je aanmelding ontvang je digitaal in je ‘berichtenbox’ op MijnOU.

De meeste cursussen in het schakelprogramma hebben een vast startmoment en worden een keer per jaar aangeboden. Om tijdig te kunnen beschikken over het cursusmateriaal, toegang te krijgen tot de elektronische leeromgeving en deel te kunnen nemen aan de begeleiding dien je je uiterlijk twee weken voor de startdatum van de cursus aan te melden. Je kunt je ook eerder aanmelden, je inschrijfrechten gaan pas lopen op het moment dat de cursus daadwerkelijk van start gaat. De online leeromgeving is tien weken voor de start van de cursus al beschikbaar. Inschrijven na de startdatum is niet meer mogelijk.

Meld je je aan voor een cursus met een variabel startmoment, dan bepaal je zelf wanneer je de cursus wil volgen. Het studiemateriaal wordt direct na verwerking van de inschrijving verzonden. De inschrijfduur van 12 maanden gaat 14 dagen na verwerking van uw inschrijving lopen (i.v.m. de mogelijkheid tot aanvraag van het Levenlanglerenkrediet). Houdt bij uw planning wel rekening met de data van begeleidingsbijeenkomsten en de tentamens. Binnen de inschrijfduur van je cursus heb je drie tentamenkansen.

2020-2021

Kwartiel Startdatum Inschrijven vóór
1 01-09-2020 15-08-2020
2 16-11-2020 01-11-2020
3 8-02-2021 24-01-2021
4 26-04-2021 11-04-2021


Soms ontstaan er problemen als studenten willekeurige cursussen bestellen. De inschrijfduur van cursussen is beperkt tot 12 maanden, dus daarbinnen moet je ze halen. We hebben voor elk programma een voorbeeld gemaakt dat je kan helpen bij het maken van de keuzes. Daarnaast bieden we je studieschema’s voor een tempo van 20, 30 of 60 EC per jaar (tevens vindbaar op youlearn):

Volg je gekozen temposchema zorgvuldig, je tijd om een programma af te ronden is beperkt. Als je dit verkeerd plant, kan je daardoor in de problemen komen. Maak voor jezelf dus eerst een jaarschema met hulp van onze voorbeeldprogramma’s en het tentamenrooster. Bestel dan pas. Heb je hulp nodig bij het maken van een planning? Neem dan contact op met onze studieadviseur, via e-mail: bureauschakelzone@ou.nl.

Studenten die na 1 april 2017 zijn toegelaten tot een OU-schakelprogramma met civiel effect zijn verplicht zich bij inschrijving voor de cursus Schakelscriptie (voorheen JAV) in te schrijven voor de variant Schakelscriptie - Privaatrecht. Inschrijving is mogelijk nadat 30 EC van het schakelprogramma is afgerond (of bij minimaal 10 EC indien je het OU-schakelprogramma van 30 of 35 EC volgt). Bij de inschrijving voor de cursus Schakelscriptie dien je rekening te houden met de verplichte begeleidingsbijeenkomsten, de eerstvolgende startmogelijkheid is 1 september 2020 of 8 februari 2021.

Zie de Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht 2020-2021 voor de complete regeling rondom inschrijven.
De termijn voor afronding van het volledige programma staat vermeld in jouw toelatingsbeschikking en blijft gelden, ook als je na afloop van deze termijn nog inschrijfrechten zou hebben voor een of meer cursussen.

Aanvullende informatie over het Levenlanglerenkrediet van DUO.

Het adres voor inschrijvingen:

Bureau Schakelzone
p/a Open Universiteit/ITD
Postbus 4444
6401 CX Heerlen

of per e-mail: bureauschakelzone@ou.nl

stap 3

Bewijs van afronding

Zodra je alle cursussen van jouw schakelprogramma hebt afgerond, binnen de daarvoor gestelde termijn, vraag je bij Bureau Schakelzone het 'Bewijs van afronding' aan. Hiermee kun je worden toegelaten tot de masteropleiding horend bij het schakelprogramma.

Studenten die een schakelprogramma voor de UvA-master of de VU-master of de UU-master volgen dienen een door de doeluniversiteit gewaarmerkte kopie van het studieresultatenoverzicht van de kopcursussen te verstrekken.
Dat document moet per post worden opgestuurd naar:

Open Universiteit
Bureau Schakelzone Recht t.a.v. dhr. M. Frijns
Postbus 4444
6401 CX HEERLEN

Na ontvangst van het overzicht worden de resultaten opgenomen in het studiepad.

Indien het einde van de termijn van jouw schakelprogramma nadert, en je hebt nog niet alle cursussen afgerond, kun je enkel nog inschrijven voor de nog openstaande cursussen, indien het startmoment van deze cursus binnen jouw termijn valt. Rond je deze cursussen niet meer binnen je programmatermijn af, dan krijg je geen Bewijs van afronding meer en ben je dus ook niet toelaatbaar tot de master. De termijn waarbinnen je je programma afgerond dient te hebben staat vermeld op je toelatingsbeschikking.