Informatie over inschrijvingen

Hier volgt belangrijke informatie over het aanmelden. Het aanmelden gaat in twee stappen: de aanmelding voor een schakelprogramma ('de intake') en daarna de aanmelding per cursus.

De belangrijkste documenten op deze pagina:

Toelating Schakelzone Recht 2022-2023
Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht 2022-2023

Toelating Schakelzone Recht 2021-2022
Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht 2021-2022


stap 1

De intake

Ben je toelaatbaar tot het programma van je keuze?

Via het intakeformulier kom je terecht op de aanmeldpagina voor het programma van jouw keuze in 'MijnOU'. Je registreert je eerst bij de OU, om de eerste keer in te kunnen loggen. Vervolgens doorloop je alle aangegeven stappen om toelating aan te vragen voor het gekozen programma.

Tijdens de toelatingsaanvraag dien je het digitaal uittreksel uit het diplomaregister te uploaden. Kun je geen digitale documenten uploaden, dan ontvang je na aanmelding instructies om een gewaarmerkte kopie van het getuigschrift van je hbo-opleiding met cijferlijst of een gewaarmerkte kopie van een afstudeerverklaring en een kopie ID per post toe te sturen. Met deze toelatingsaanvraag meld je je aan voor een schakelprogramma en ga je dus een betalingsverplichting aan. Per programma staan de totale kosten vermeld. Om jouw toelatingsaanvraag tijdig te kunnen verwerken dien je deze acht weken voor de start van je eerste cursus in te sturen.

Let op! Als je een opleiding HBO-Rechten hebt afgerond moet je bovendien een gewaarmerkte kopie van de eindcijferlijst (van de gehele opleiding, 240 EC) via de post insturen, zodat wij kunnen controleren of je minimaal 80 studiepunten aan Nederlands recht tijdens de opleiding hebt behaald.

Nadere informatie over toelating en eventuele verkorting van het schakelprogramma vind je in Toelating Schakelzone Recht. Binnen maximaal acht weken, maar meestal sneller, na ontvangst van je complete aanvraag (dus inclusief gewaarmerkte kopieën) krijg je van ons een beschikking. Als je toegelaten wordt, krijg je een studentnummer en kun je via MijnOU jouw studiepad raadplegen. Na toelating heb je vier jaar de tijd om je programma af te ronden.

stap 2

Aanmelding per cursus

Nadat je bent toegelaten tot een programma, kun je je aanmelden voor een cursus

Je meldt je aan voor een cursus via je studiepad in MijnOU. Klik op ‘meer info’ achter de gewenste cursus en doorloop de aangegeven stappen. Een bevestiging van je aanmelding ontvang je digitaal in je ‘berichtenbox’ op MijnOU.

De meeste cursussen in het schakelprogramma hebben een vast startmoment en worden een keer per jaar aangeboden. Om tijdig te kunnen beschikken over het cursusmateriaal, toegang te krijgen tot de digitale leeromgeving en deel te kunnen nemen aan de begeleiding dien je je uiterlijk twee weken voor de startdatum van de cursus aan te melden. Je kunt je ook eerder aanmelden, je inschrijfrechten gaan pas lopen op het moment dat de cursus daadwerkelijk van start gaat. De online leeromgeving is tien weken voor de start van de cursus al beschikbaar. Inschrijven na de startdatum is niet meer mogelijk.

2022-2023

Kwartiel Startdatum Inschrijven vóór
1 01-09-2022 14-08-2022
2 21-11-2022 6-11-2022
3 13-02-2023 29-01-2023
4 01-05-2023 16-04-2023

Meld je je aan voor een cursus met een variabel startmoment, dan bepaal je zelf wanneer je de cursus wil volgen. Het studiemateriaal wordt direct na verwerking van de inschrijving verzonden. De inschrijfduur van 12 maanden gaat 14 dagen na verwerking van uw inschrijving lopen (i.v.m. de mogelijkheid tot aanvraag van het Levenlanglerenkrediet). Het is niet mogelijk om eerder te starten met een cursus dan de startdatum die op de toelatingsbeschikking staat. Houd bij je planning rekening met de data van begeleidingsbijeenkomsten en de tentamens. Binnen de inschrijfduur van je cursus heb je drie tentamenkansen.

Zie de Inschrijvingsvoorwaarden voor de complete regeling rondom inschrijven.
De termijn voor afronding van het volledige programma staat vermeld in jouw toelatingsbeschikking en blijft gelden, ook als je na afloop van deze termijn nog inschrijfrechten zou hebben voor een of meer cursussen.

Deelnemers kunnen per 16 mei 2022 aanmelden voor het programma Schakelzone recht dat start per 1 september 2022.

Voor de inrichting van het onderwijs en de procedures wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling (OER) bacheloropleidingen algemeen deel en overige documenten, te vinden op www.ou.nl/documenten.

 

 

NB. Schakelzone kan geen advies geven of uitspraken doen over toelating tot een schakelprogramma voor een andere masteropleiding dan van de UvA, VU of OU. 

Je dient je studie zorgvuldig te plannen om optimaal gebruik te kunnen maken van de begeleiding en van de maximaal drie tentamenkansen die je hebt binnen de inschrijfduur van een cursus. We hebben voor elk programma een voorbeeld gemaakt dat je kan helpen bij het maken van de keuzes. Daarnaast bieden we je voorbeeldplanningen aan voor een tempo van 20, 30 of 60 EC per jaar (tevens vindbaar op het opleidingsportaal op yOUlearn):

Heb je, na toelating, hulp nodig bij het maken van een planning? Neem dan contact op met onze studieadviseur. Via je studiepad kun je ook een studieplan aanvragen.

Schakelstudenten gaan na aanmelding voor het programma een verplichting aan tot betaling van het hele programma. Voor een tweede (identieke) cursusinschrijving of voor inschrijving van een nieuwe cursusversie waarvoor een schakelstudent dient te betalen geldt eveneens een lager tarief. Bij overstap naar een ander programma vindt eventuele verrekening plaats op basis van de tarieven zoals die gelden op het moment van toelating tot het programma.

Zie voor meer informatie de Inschrijvingsvoorwaarden.