Tentaminering

Algemene informatie

Elke cursus wordt afgesloten met een tentamen. Dit kan een schriftelijk tentamen, een cbi-tentamen of een opdracht zijn of een combinatie daarvan. Een cbi-tentamen is een tentamen waarbij de afname via een computer verloopt. Het tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen die uit het totale vragenbestand zijn geselecteerd en open vragen. De schriftelijke en cbi-tentamens worden afgenomen in de studiecentra van de Open Universiteit. Over het insturen van opdrachten krijg je na inschrijving nadere informatie.

Bij een cursus met een vast startmoment wordt geadviseerd om de eerste tentamenkans te gebruiken.

Een regulier schriftelijk tentamen kun je herkansen volgens het tentamenrooster. Op de cursussite kun je zien wanneer de volgende tentamenmogelijkheid staat ingepland. Een herkansing voor een CBI-tentamen kun je veertien dagen na vaststelling van de definitieve uitslag afleggen. Wanneer je geslaagd bent voor een tentamen is het niet mogelijk om het tentamen te herkansen om een beter cijfer te behalen.

Het is mogelijk om inzage aan te vragen, dit kan op de volgende manieren:

  • Inzage in een geheim tentamen vindt plaats in een studiecentrum van de Open Universiteit. Vraag je inzage aan in een openbaar (niet geheim) tentamen, dan sturen wij je de stukken per e-mail. Je hoeft dan dus niet naar het studiecentrum te gaan om het tentamen in te zien. Is een tentamen geheim, dan staat dit vermeld op de cursuspagina in de digitale leeromgeving en in de oproepbrief. Alle CBI-tentamens zijn geheim.
  • Aanvragen inzage computergebaseerd individueel tentamen (CBI): je vraagt binnen vier weken na het tentamen inzage aan met het aanvraagformulier inzage.
  • Aanvragen inzage regulier schriftelijk tentamen: je vraagt binnen vier weken na bekendmaking van de uitslag inzage aan met het aanvraagformulier inzage.

De aanvraag wordt meestal binnen twee weken verwerkt. De afdeling Schakelzonetentaminering stuurt een e-mail als het tentamenwerk in het studiecentrum ter inzage klaar ligt. Je hebt hierna drie weken inzagerecht en maakt zelf een afspraak met het studiecentrum. Bij de inzage wordt gevraagd een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Op de tentaminering van Schakelzone is het Examenreglement 2020-2021 van de Commissie voor de Examens (CvE) van de Open Universiteit van toepassing.

In de Tentamen- en examenprocedures 2020-2021 vind je de alle informatie over tentaminering, zoals de aanmeldingsprocedure, beoordelingstermijnen en informatie over toegestane tentamenhulpmiddelen.

Heb je vragen over tentaminering? Stuur dan een mail naar schakelzonetentaminering@ou.nl

Tentamenrooster

Regulier schriftelijke tentamens 2020-2021

Tentamenrondes Sluitingsdatum in Nederland (en Vlaanderen) Sluitingsdatum in buitenland
9, 10, 12 en 16 november 2020 12 oktober 2020 9 weken vóór tentamenperiode
1 t/m 4 februari 2021 4 januari 2021 9 weken vóór tentamenperiode
19 t/m 22 april 2021 22 maart 2021 9 weken vóór tentamenperiode
5 t/m 8 juli 2021 7 juni 2021 9 weken vóór tentamenperiode
23 t/m 25 augustus 2021 26 juli 2021 9 weken vóór tentamenperiode

Tentamendata

RS1302 Schakelscriptie essay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS1602 Schakelscriptie - Privaatrecht essay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS0002 Overeenkomstenrecht 26-08-2020, 02-02-2021*, 22-04-2021, 08-07-2021
RS0102 De dynamiek van het goederenrecht (start 2019-2020) cbi (mc+ov) volgens afspraak
RS0602 Aansprakelijkheidsrecht 07-07-2020, 12-11-2020, 04-02-2021, 06-07-2021
RS0212 Burgerlijk procesrecht cbi (mc) volgens afspraak
RS0702 Materieel strafrecht 24-08-2020, 09-11-2020, 20-04-2021, 23-08-2021
RS0802 Formeel strafrecht 09-07-2020, 10-11-2020, laatste tentamenmogelijkheid 02-02-2021, 07-07-2021*
RS0812 Formeel strafrecht 07-07-2021
RS0502 Staats- en bestuursrecht I 25-08-2020, 01-02-2021, 19-04-2021, 25-08-2021
RS1402 Staats- en bestuursrecht II 26-08-2020, 16-11-2020, 03-02-2021, 05-07-2021
RS0902 Constitutioneel recht 09-07-2020, 10-11-2020, 21-04-2021, 08-07-2021
RS0302 Ondernemingsrecht cbi (mc+ov) volgens afspraak, verplichte 1e kans voor 16-02-2019
RS0312 Ondernemingsrecht cbi (mc+ov) volgens afspraak
RS0412 Europees recht 25-08-2020, 16-11-2020, 19-04-2021, 24-08-2021
RS1112 Internationaal recht - start kwartiel 1 08-07-2020, 09-11-2020, 02-02-2021, 07-07-2021
RS1112 Internationaal recht - start kwartiel 3 08-07-2020, 09-11-2020, 21-04-2021, 07-07-2021
RS1002 Schrijven over grondrechten essay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS1202 Belastingrecht 27-08-2019, 14-11-2019, 22-04-2020, 25-8-2020, laatste tentamenmogelijkheid 12-11-2020
RS1212 Belastingrecht 25-08-2020, 12-11-2020, 21-04-2021, 24-08-2021

* De tentamenmogelijkheid op 2 februari 2021 (RS0002 Overeenkomstenrecht) en op 7 juli 2021 (RS0802 Formeel strafrecht) is enkel beschikbaar voor de studenten van wie de inschrijving is gestart in kwartiel 2 en kwartiel 4 van het academisch jaar 2019-2020.

Wordt een cursus uit het aanbod genomen, dan kun je deze cursus nog gedurende een beperkte periode afronden. Na de laatste tentamendatum is het niet meer mogelijk om een tentamen voor de betreffende cursus af te leggen.

Een regulier schriftelijk tentamen vindt altijd plaats van 19:00 tot 22:00 uur.

Cbi-tentamens

Een cbi-tentamen kun je afleggen tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum van uw keuze. Voor meer informatie over de tentaminering in de studiecentra van de Open Universiteit en openingstijden, zie de lijst met studiecentra.

Covid-19
Schakelzone houdt de ontwikkelingen van het coronavirus in de gaten en volgt de richtlijnen van de overheid. Zie voor actuele informatie https://www.ou.nl/informatie-coronavirus
 

Aanmelden

Voorwaarden

Aanmelding voor een tentamen veronderstelt dat je voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het tentamen, te weten ingeschreven staan voor de cursus en het cursusgeld voldaan hebben. Op alle tentamenaanmeldingen zijn de Tentamenprocedures 2020-2021 van toepassing.

Aanmelden regulier schriftelijk tentamen

Via mijnOU kun je digitaal aanmelden door op ‘Aanmelden voor een tentamen’ te klikken. Aanmelden is mogelijk tot en met de sluitingsdatum. Deze datum zie je als je op de cursus klikt. Alleen de tentamendata waarvoor aanmelden nog mogelijk is worden getoond. Klikt daarna op 'aanmelden'. De bevestiging van jouw aanmelding ontvang je in de berichtenbox in mijnOU.

Aanmelden cbi-tentamen

Je meld je aan voor een computergebaseerd individueel tentamen (CBI) door in mijnOU op 'Aanmelden voor een tentamen' te klikken. Aanmelden is mogelijk tot 14 dagen voor de gewenste tentamendatum. Meld je tijdig aan om te voorkomen dat de tentamensessies volgeboekt zijn.
Door op de cursus te klikken kun je jezelf in het onderste blok aanmelden voor een tentamen. Kies een of meer studiecentra, kies daarna een tentamenperiode en klik op 'Selectie uitvoeren'. Je ziet de beschikbare tentamensessies. Achter de gewenste datum en tijd klik je op 'Aanmelden'.

Na “het plaatsen” van de aanmelding is het niet meer mogelijk om jouw aanmelding te wijzigen of te annuleren. Geef je aan dat er sprake is van een bijzondere situatie (bij tentamen buiten Europa, functiebeperking of detentie), dan kun je aangeven welke voorziening je aanvraagt. In dit geval worden geen tentamensessies getoond. Wij nemen contact met je op om een tentamendatum vast te leggen.

Je ontvangt de bevestiging van jouw aanmelding in de berichtenbox in mijnOU.

 

Bij het tabblad ‘Lopende aanmeldingen’ zie je wat de status van jouw aanmelding is. De oproepbrief ontvang je binnen ongeveer 1 week voor de tentamendatum, zowel digitaal via de berichtenbox als per post. Deze oproepbrief dien je als hard-copy, niet digitaal, mee te nemen naar het tentamen.

Voor meer informatie over tentaminering raadpleeg www.ou.nl/tentamen of neem per e-mail contact op met de afdeling Tentaminering en certificering: schakelzonetentaminering@ou.nl