Tentaminering

Algemene informatie

Elke cursus wordt afgesloten met een tentamen. Dit kan een digitaal groepsgeroosterd tentamen (DGT), een digitaal individueel geroosterd tentamen (DIT) of een opdracht zijn of een combinatie daarvan. Je kunt bij elk tentamen kiezen of je deze op een studiecentrum of thuis aflegt. Het tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen die uit het totale vragenbestand zijn geselecteerd en open vragen. Over het insturen van opdrachten krijg je na inschrijving nadere informatie in de digitale leeromgeving.

Je hebt per cursus binnen de inschrijfduur drie tentamenkansen. Bij een cursus met een vast startmoment is het eerste tentamen aansluitend aan het kwartiel waarin de cursus gegeven wordt. We adviseren daarom om gebruik te maken van deze eerste tentamenkans. 

Een DGT-tentamen kun je herkansen volgens het tentamenrooster. Op de cursussite kun je zien wanneer de volgende tentamenmogelijkheid staat ingepland. Een herkansing voor een DIT-tentamen kun je veertien dagen na vaststelling van de definitieve uitslag afleggen. Wanneer je geslaagd bent voor een tentamen is het niet mogelijk om het tentamen te herkansen om een beter cijfer te behalen.

Via mijnOU kun je je online aanmelden door op Aanmelden tentamen te klikken. Aanmelden is mogelijk tot vijf werkdagen voor de tentamendatum. 
De definitieve uitslag versturen we uiterlijk 20 werkdagen na het tentamen. De examinator stelt de uitslag van een online thuistentamen vast nadat de surveillant de beelden van de online surveillance heeft gecontroleerd. Is er een vermoeden van onregelmatigheden of fraude, dan kan het langer duren voordat je de uitslag ontvangt.

Ben je geslaagd voor de cursus (cijfer 5,5 of hoger), dan ontvang je een erkend certificaat. Het cijfer staat in de uitslagbrief.

Het is mogelijk om inzage aan te vragen, dit kan op de volgende manieren:

Inzage in een openbaar digitaal groepstentamen (DGT)
Bij een openbaar digitaal tentamen hoef je geen inzage aan te vragen. Na ontvangst van de definitieve uitslag kun je inloggen in www.ans.app met je inloggegevens van mijnOU en je tentamen rechtstreeks inzien. Dit kan tot 30 werkdagen na bekendmaking van de uitslag.
Als je het tentamen inhoudelijk wil bespreken, moet je hiervoor apart een afspraak maken met de docent of examinator.

Inzage in een geheim digitaal groepstentamen (DGT) of digitaal individueel tentamen (DIT)
Heb je een geheim digitaal groepstentamen of digitaal individueel tentamen afgelegd, dan kun je je tentamen op het studiecentrum of online inzien. Je vraagt binnen 30 werkdagen na bekendmaking van de uitslag inzage aan met het Aanvraagformulier inzage. Je kunt je tentamen op afspraak thuis online inzien met online surveillance of op afspraak in een van onze studiecentra.

Wil je je tentamen inzien in een studiecentrum, vraag dan binnen 30 werkdagen na bekendmaking van de uitslag inzage aan met het Aanvraagformulier inzage. We proberen je aanvraag binnen 10 werkdagen te verwerken. Je krijgt bericht als je je tentamen kunt gaan inzien. Na ontvangst van dit bericht maak je een afspraak voor het inzien van je tentamen met het studiecentrum. Je hebt 15 werkdagen de tijd om gebruik te maken van je inzagerecht. Wil je een digitaal tentamen in het studiecentrum inzien, dan log je in met je inloggegevens van mijnOU op een computer in het studiecentrum. Er is dan geen online surveillance. Een surveillant houdt toezicht. De inzage duurt maximaal één uur.

Je kunt ook een afspraak maken voor een online inzage vanuit huis, met online toezicht via Teams. Je vraagt een afspraak ook aan via het Aanvraagformulier inzage. Je ontvangt een Teams-uitnodiging waarmee je tijdens de inzage via je telefoon of tablet via een videoverbinding contact hebt met de online surveillant. Op je computer of laptop kun je inloggen, met je inloggegevens van mijnOU, in www.ans.app waar je inzage voor je klaar is gezet. Je ontvangt het benodigde wachtwoord van de surveillant. De inzage duurt maximaal één uur.
Je mag tijdens de inzage alleen gebruik maken van het studiemateriaal en de toegestane hulpmiddelen. Je mag geen laptop, telefoon, tablet, camera of andere (hulp)middelen gebruiken. Het is niet mogelijk om resultaten en feedback te downloaden. Bij inzage in een geheim tentamen mag je geen aantekeningen maken. Je mag alleen de nummers van de vragen noteren waartegen je beroep wilt aantekenen.

Je hebt inzage in:
     • het resultaat (in 1 decimaal)
     • totaal aantal behaalde punten
     • de foutief beantwoorde vragen
     • de gegeven antwoorden op de foutief beantwoorde vragen
     • beoordelingscriteria (scoring en feedback) van de foutief beantwoorde vragen
     • beoordelingstoelichting (antwoordmodel) van de foutief beantwoorde vragen.

Als je het tentamen inhoudelijk wil bespreken, moet je hiervoor apart een afspraak maken met de docent of examinator.
Heb je beroep aangetekend, dan ontvang je op aanvraag per e-mail van Tentamineren en certificeren (TenC) de vragen waartegen het beroep is gericht, de door de jou gegeven antwoorden en de antwoordsleutel van de betwiste vragen zodat je het beroep kunt motiveren.

Wij adviseren je eventuele wijzigingen in het antwoordmodel te bekijken voordat je inzage aanvraagt.

Op de tentaminering van Schakelzone is het Examenreglement van de Commissie voor de examens (CvE) van de Open Universiteit van toepassing. Je vindt de meest actuele documenten ou.nl/documenten.

Heb je vragen over tentaminering? Stuur dan een mail naar schakelzonetentaminering@ou.nl

Tentamenrooster

Tentamendata

RS1612 Schakelscriptie Privaatrecht essay-opdracht (aanmelding niet nodig) Kwartiel 2 en 4
RS1312 Schakelscriptie Publiekrecht essay-opdracht (aanmelding niet nodig) Kwartiel 2 en 4
RS0212 Burgerlijk procesrecht DIT (mc) volgens afspraak Variabel
RS0112 Goederenrecht DIT (mc+ov) volgens afspraak Kwartiel 4
RS0122 Goederenrecht 08-07-2025 (mi) kwartiel 4
RS0312 Ondernemingsrecht DIT (mc+ov) volgens afspraak Kwartiel 2
RS0002 Overeenkomstenrecht 11-07-2024 (mi), 18-11-2024 (av), 28-04-2025 (mi), 10-07-2025 (mi) Kwartiel 3
RS0702 Materieel strafrecht 26-08-2024 (av), 18-11-2024 (mi), 23-04-2025 (mi), 25-08-2025 (av) Variabel
RS0812 Formeel strafrecht 12-07-2023 (mi), 14-11-2023 (mi), 08-02-2024 (av), 10-07-2024 (mi) Kwartiel 4
RS0822 Formeel Strafrecht 09-07-2025 (av) Kwartiel 4
RS0502 Staats- en bestuursrecht I DIT (mc) volgens afspraak Kwartiel 2
RS1402 Bestuursrecht II 10-07-2023 (mi), 14-11-2023 (av), 22-04-2024 (av), 08-07-2024 (mi) Variabel
RS1412 Bestuursrecht ll 13-11-2024 (mi), 22-04-2025 (av), 07-07-2025 (mi) Variabel
RS0902 Constitutioneel recht DIT (mc) volgens afspraak Kwartiel 3
RS0602 Aansprakelijkheidsrecht 12-07-2024 (ocht), 15-11-2024 (ocht), 07-02-2025 (ocht), 11-07-2025 (ocht) Kwartiel 1
RS0422 Europees recht 27-08-2024 (av) * Variabel
RS0432 Europees recht - start kwartiel 1 DIT (mc+ov) volgens afspraak en opdracht Kwartiel 1 en 3
RS1112 Internationaal recht - start kwartiel 1 10-07-2024 (av), 12-11-2024 (av), 04-02-2025 (av), 09-07-2025 (av) Kwartiel 1
RS1112 Internationaal recht - start kwartiel 3 10-07-2024 (mi), 12-11-2024 (av), 24-04-2025 (av), 09-07-2025 (av) Kwartiel 3
RS1002 Schrijven over grondrechten essay-opdracht (aanmelding niet nodig) Kwartiel 2
RS1212 Belastingrecht 10-07-2024 (av) Variabel

Wordt een cursus uit het aanbod genomen, dan kun je deze cursus nog gedurende een beperkte periode afronden. Na de laatste tentamendatum is het niet meer mogelijk om een tentamen voor de betreffende cursus af te leggen.

* Laatste tentamendatum

Een Digitaal groepstentamen (DGT) vindt plaats tijdens een middagsessie (mi) van 14:00 tot 17:00 uur of een avondsessie (av) van 19:00 tot 22:00 uur. 

DIT-tentamens
Een DIT-tentamen kun je afleggen tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum van uw keuze of thuis. 

Via mijnOU kun je je online aanmelden door op Aanmelden tentamen te klikken. Aanmelden is mogelijk tot vijf werkdagen voor de tentamendatum. 

Documenten

Zie ou.nl/documenten voor het Examenreglement.

Aanmelden

Voorwaarden

Aanmelding voor een tentamen veronderstelt dat je voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het tentamen, te weten ingeschreven staan voor de cursus en het cursusgeld voldaan hebben. 

Aanmelden digitaal groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Via mijnOU kun je digitaal aanmelden door op ‘Aanmelden voor een tentamen’ te klikken. Aanmelden is mogelijk tot en met de sluitingsdatum. Deze datum zie je als je op de cursus klikt. Alleen de tentamendata waarvoor aanmelden nog mogelijk is worden getoond. Klikt daarna op 'aanmelden'. De bevestiging van jouw aanmelding ontvang je in de berichtenbox in mijnOU.

Aanmelden digitaal individueel geroosterd tentamen (DIT)

Je meld je aan voor een DIT door in mijnOU op 'Aanmelden voor een tentamen' te klikken. Aanmelden is mogelijk tot 5 werkdagen voor de gewenste tentamendatum. Meld je tijdig aan om te voorkomen dat de tentamensessies volgeboekt zijn.
Door op de cursus te klikken kun je jezelf in het onderste blok aanmelden voor een tentamen. Kies een of meer studiecentra, kies daarna een tentamenperiode en klik op 'Selectie uitvoeren'. Je ziet de beschikbare tentamensessies. Achter de gewenste datum en tijd klik je op 'Aanmelden'. Wil je het tentamen thuis online maken, kies dan als locatie 'Thuis_tentamen'.

Je kunt tot zeven werkdagen voor de tentamendatum de tentamenplaats wijzigen (mits er nog plek is) door een afmelding en vervolgens een nieuwe aanmelding te plaatsen via mijnOU. Afmelden voor een tentamen met behoud van de tentamenkans is mogelijk, indien je je tot uiterlijk 7 werkdagen voor de tentamendatum afmeldt in mijnOU bij 'Aanmelden tentamen'. Klik op de betreffende cursus en op het tabblad Lopende aanmeldingen. Als je op Afmelden en Aanmelding annuleren klikt wordt de aanmelding ongedaan gemaakt. De bevestiging van je afmelding staat in de berichtenbox in mijnOU. Geef je aan dat er sprake is van een bijzondere situatie (bij tentamen buiten Europa, functiebeperking of detentie), dan kun je aangeven welke voorziening je aanvraagt. In dit geval worden geen tentamensessies getoond. Wij nemen contact met je op om een tentamendatum vast te leggen.

Je ontvangt de bevestiging van jouw aanmelding in de berichtenbox in mijnOU.

 

Bij het tabblad ‘Lopende aanmeldingen’ zie je wat de status van jouw aanmelding is. De oproepbrief staat een week voor het tentamen in de berichtenbox. De tentamenoproep dien je mee te nemen naar het tentamen, digitaal of op papier (tenzij je het tentamen als online thuistentamen aflegt).

Voor meer informatie over tentaminering raadpleeg www.ou.nl/tentamen of neem per e-mail contact op met de afdeling Tentaminering en certificering: schakelzonetentaminering@ou.nl