Tentaminering

Algemene informatie

Elke cursus wordt afgesloten met een tentamen. Dit kan een digitaal groepsgeroosterd tentamen (DGT), een digitaal individueel geroosterd tentamen (DIT) of een opdracht zijn of een combinatie daarvan. Je kunt bij elk tentamen kiezen of je deze op een studiecentrum of thuis aflegt. Het tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen die uit het totale vragenbestand zijn geselecteerd en open vragen. Over het insturen van opdrachten krijg je na inschrijving nadere informatie in de digitale leeromgeving.

Je hebt per cursus binnen de inschrijfduur drie tentamenkansen. Bij een cursus met een vast startmoment is het eerste tentamen aansluitend aan het kwartiel waarin de cursus gegeven wordt. We adviseren daarom om gebruik te maken van deze eerste tentamenkans. 

Een DGT-tentamen kun je herkansen volgens het tentamenrooster. Op de cursussite kun je zien wanneer de volgende tentamenmogelijkheid staat ingepland. Een herkansing voor een DIT-tentamen kun je veertien dagen na vaststelling van de definitieve uitslag afleggen. Wanneer je geslaagd bent voor een tentamen is het niet mogelijk om het tentamen te herkansen om een beter cijfer te behalen.

Het is mogelijk om inzage aan te vragen, dit kan op de volgende manieren:

  • Inzage in een geheim tentamen vindt plaats in een studiecentrum van de Open Universiteit. Vraag je inzage aan in een openbaar (niet geheim) tentamen, dan sturen wij je de stukken per e-mail. Je hoeft dan dus niet naar het studiecentrum te gaan om het tentamen in te zien. Is een tentamen geheim, dan staat dit vermeld op de cursuspagina in de digitale leeromgeving en in de oproepbrief. Alle DIT-tentamens zijn geheim.
  • Aanvragen inzage DIT-tentamen: je vraagt binnen vier weken na het tentamen inzage aan met het aanvraagformulier inzage.
  • Aanvragen inzage DGT-tentamen: je vraagt binnen vier weken na bekendmaking van de uitslag inzage aan met het aanvraagformulier inzage.

De aanvraag wordt meestal binnen twee weken verwerkt. De afdeling Schakelzonetentaminering stuurt een e-mail als het tentamenwerk in het studiecentrum ter inzage klaar ligt. Je hebt hierna drie weken inzagerecht en maakt zelf een afspraak met het studiecentrum. Bij de inzage wordt gevraagd een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Op de tentaminering van Schakelzone is het Examenreglement van de Commissie voor de examens (CvE) van de Open Universiteit van toepassing. Je vindt de meest actuele documenten op www.ou.nl/documenten.

Heb je vragen over tentaminering? Stuur dan een mail naar schakelzonetentaminering@ou.nl

Tentamenrooster

Tentamenrondes Sluitingsdatum in Nederland (en Vlaanderen) Sluitingsdatum in buitenland
23 t/m 25 augustus 2021 30 juli 2021 9 weken vóór tentamenperiode
8, 9, 10 en 15 november 2021 18 oktober 2021 9 weken vóór tentamenperiode
31 januari t/m 3 februari 2022 10 januari 2022 9 weken vóór tentamenperiode
19, 20, 21 en 25 april 2022 29 maart 2022 9 weken vóór tentamenperiode
4 t/m 7 juli 2022 13 juni 2022 9 weken vóór tentamenperiode
22 t/m 24 augustus 2022 1 augustus 2022 9 weken vóór tentamenperiode

Tentamendata

RS1302 Schakelscriptie essay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS1602 Schakelscriptie - Privaatrecht essay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS0212 Burgerlijk procesrecht DIT (mc) volgens afspraak
RS0102 De dynamiek van het goederenrecht DIT (mc+ov) volgens afspraak
RS0312 Ondernemingsrecht DIT (mc+ov) volgens afspraak
RS0002 Overeenkomstenrecht 08-07-2021, 15-11-2021, 25-04-2022, 07-07-2022
RS0702 Materieel strafrecht 23-08-2021, 08-11-2021, 20-04-2022, 22-08-2022
RS0812 Formeel strafrecht 07-07-2021, 09-11-2021, 03-02-2022, 06-07-2022
RS0502 Staats- en bestuursrecht I 25-08-2021, 31-01-2022, 19-04-2022, 24-08-2022
RS1402 Staats- en bestuursrecht II 05-07-2021, 09-11-2021, 02-02-2022, 04-07-2022
RS0902 Constitutioneel recht 08-07-2021, 09-11-2021, 21-04-2022, 05-07-2022
RS0602 Aansprakelijkheidsrecht 06-07-2021, 10-11-2021, 03-02-2022, 05-07-2022
RS0412 Europees recht 24-08-2021, 15-11-2021, 19-04-2022, 23-08-2022
RS1112 Internationaal recht - start kwartiel 1 07-07-2021, 08-11-2021, 01-02-2022, 06-07-2022
RS1112 Internationaal recht - start kwartiel 3 07-07-2021, 08-11-2021, 21-04-2022, 06-07-2022
RS1212 Belastingrecht 24-08-2021, 10-11-2021, 21-04-2022, 23-08-2022

Wordt een cursus uit het aanbod genomen, dan kun je deze cursus nog gedurende een beperkte periode afronden. Na de laatste tentamendatum is het niet meer mogelijk om een tentamen voor de betreffende cursus af te leggen.

De cursussen worden getentamineerd door middel van een (essay)opdracht, een digitaal individueel tentamen (DIT) of een digitaal groepsgeroosterd tentamen (DGT).
Een DIT wordt via een computer afgenomen op een door jou gekozen moment tijdens een van de tentamensessies in jouw studiecentrum. Je kunt er ook voor kiezen om thuis online tentamen te doen, met online surveillance (proctoring). Ben je ingeschreven voor een cursus, kijk dan voor meer informatie in mijnOU bij Online thuistentamen.
Een DGT wordt via een computer afgenomen op een vaste datum en vindt meestal plaats van 14:00 tot 17:00 uur of van 19:00 tot 22:00 uur. Je kunt ervoor kiezen om dit tentamen af te leggen in jouw studiecentrum of thuis met online surveillance (proctoring).

Covid-19
Schakelzone houdt de ontwikkelingen van het coronavirus in de gaten en volgt de richtlijnen van de overheid. Zie voor actuele informatie https://www.ou.nl/informatie-coronavirus

Documenten

Zie www.ou.nl/documenten voor het Examenreglement.

Aanmelden

Voorwaarden

Aanmelding voor een tentamen veronderstelt dat je voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het tentamen, te weten ingeschreven staan voor de cursus en het cursusgeld voldaan hebben. 

Aanmelden digitaal groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Via mijnOU kun je digitaal aanmelden door op ‘Aanmelden voor een tentamen’ te klikken. Aanmelden is mogelijk tot en met de sluitingsdatum. Deze datum zie je als je op de cursus klikt. Alleen de tentamendata waarvoor aanmelden nog mogelijk is worden getoond. Klikt daarna op 'aanmelden'. De bevestiging van jouw aanmelding ontvang je in de berichtenbox in mijnOU.

Aanmelden digitaal individueel geroosterd tentamen (DIT)

Je meld je aan voor een DIT door in mijnOU op 'Aanmelden voor een tentamen' te klikken. Aanmelden is mogelijk tot 14 dagen voor de gewenste tentamendatum. Meld je tijdig aan om te voorkomen dat de tentamensessies volgeboekt zijn.
Door op de cursus te klikken kun je jezelf in het onderste blok aanmelden voor een tentamen. Kies een of meer studiecentra, kies daarna een tentamenperiode en klik op 'Selectie uitvoeren'. Je ziet de beschikbare tentamensessies. Achter de gewenste datum en tijd klik je op 'Aanmelden'.

Na “het plaatsen” van de aanmelding is het niet meer mogelijk om jouw aanmelding te wijzigen of te annuleren. Geef je aan dat er sprake is van een bijzondere situatie (bij tentamen buiten Europa, functiebeperking of detentie), dan kun je aangeven welke voorziening je aanvraagt. In dit geval worden geen tentamensessies getoond. Wij nemen contact met je op om een tentamendatum vast te leggen.

Je ontvangt de bevestiging van jouw aanmelding in de berichtenbox in mijnOU.

 

Bij het tabblad ‘Lopende aanmeldingen’ zie je wat de status van jouw aanmelding is. De oproepbrief ontvang je binnen ongeveer 1 week voor de tentamendatum, zowel digitaal via de berichtenbox als per post. Deze oproepbrief dien je als hard-copy, niet digitaal, mee te nemen naar het tentamen.

Voor meer informatie over tentaminering raadpleeg www.ou.nl/tentamen of neem per e-mail contact op met de afdeling Tentaminering en certificering: schakelzonetentaminering@ou.nl