Tentaminering

Algemene informatie

Elke cursus wordt afgesloten met een tentamen. Dit kan een digitaal groepsgeroosterd tentamen (DGT), een digitaal individueel geroosterd tentamen (DIT) of een opdracht zijn of een combinatie daarvan. Je kunt bij elk tentamen kiezen of je deze op een studiecentrum of thuis aflegt. Het tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen die uit het totale vragenbestand zijn geselecteerd en open vragen. Over het insturen van opdrachten krijg je na inschrijving nadere informatie in de digitale leeromgeving.

Je hebt per cursus binnen de inschrijfduur drie tentamenkansen. Bij een cursus met een vast startmoment is het eerste tentamen aansluitend aan het kwartiel waarin de cursus gegeven wordt. We adviseren daarom om gebruik te maken van deze eerste tentamenkans. 

Een DGT-tentamen kun je herkansen volgens het tentamenrooster. Op de cursussite kun je zien wanneer de volgende tentamenmogelijkheid staat ingepland. Een herkansing voor een DIT-tentamen kun je veertien dagen na vaststelling van de definitieve uitslag afleggen. Wanneer je geslaagd bent voor een tentamen is het niet mogelijk om het tentamen te herkansen om een beter cijfer te behalen.

Het is mogelijk om inzage aan te vragen, dit kan op de volgende manieren:

  • Inzage in een geheim tentamen vindt plaats in een studiecentrum van de Open Universiteit. Vraag je inzage aan in een openbaar (niet geheim) tentamen, dan sturen wij je de stukken per e-mail. Je hoeft dan dus niet naar het studiecentrum te gaan om het tentamen in te zien. Is een tentamen geheim, dan staat dit vermeld op de cursuspagina in de digitale leeromgeving en in de oproepbrief. Alle DIT-tentamens zijn geheim.
  • Aanvragen inzage DIT-tentamen: je vraagt binnen vier weken na het tentamen inzage aan met het aanvraagformulier inzage.
  • Aanvragen inzage DGT-tentamen: je vraagt binnen vier weken na bekendmaking van de uitslag inzage aan met het aanvraagformulier inzage.

De aanvraag wordt meestal binnen twee weken verwerkt. De afdeling Schakelzonetentaminering stuurt een e-mail als het tentamenwerk in het studiecentrum ter inzage klaar ligt. Je hebt hierna drie weken inzagerecht en maakt zelf een afspraak met het studiecentrum. Bij de inzage wordt gevraagd een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Op de tentaminering van Schakelzone is het Examenreglement van de Commissie voor de examens (CvE) van de Open Universiteit van toepassing. Je vindt de meest actuele documenten ou.nl/documenten.

Heb je vragen over tentaminering? Stuur dan een mail naar schakelzonetentaminering@ou.nl

Tentamenrooster

Tentamendata

RS1612 Schakelscriptie Privaatrecht essay-opdracht (aanmelding niet nodig) Kwartiel 2 en 4
RS1312 Schakelscriptie Publiekrecht essay-opdracht (aanmelding niet nodig) Kwartiel 2 en 4
RS0212 Burgerlijk procesrecht DIT (mc) volgens afspraak Variabel
RS0112 Goederenrecht DIT (mc+ov) volgens afspraak Kwartiel 4
RS0312 Ondernemingsrecht DIT (mc+ov) volgens afspraak Kwartiel 2
RS0002 Overeenkomstenrecht 13-07-2023 (mi), 16-11-2023 (av), 25-04-2024 (m), 11-07-2024 (m) Kwartiel 3
RS0702 Materieel strafrecht 28-08-2023 (av), 13-11-2023 (mi), 23-04-2024 (mi), 26-08-2024 (av) Variabel
RS0812 Formeel strafrecht 12-07-2023 (mi), 14-11-2023 (mi), 08-02-2024 (av), 10-07-2024 (mi) Kwartiel 4
RS0502 Staats- en bestuursrecht I DIT (mc) volgens afspraak Kwartiel 2
RS1402 Bestuursrecht II 10-07-2023 (mi), 14-11-2023 (av), 22-04-2024 (av), 08-07-2024 (mi) Variabel
RS0902 Constitutioneel recht DIT (mc) volgens afspraak Kwartiel 3
RS0602 Aansprakelijkheidsrecht 17-11-2023 (o), 09-02-2024 (o), 12-07-2024 (o) Kwartiel 1
RS0412 Europees recht 29-08-2023 (av)* Variabel
RS0422 Europees recht 29-08-2023 (av), 16-11-2023 (mi), 22-04-2024 (mi), 27-08-2024 (av) * Variabel
RS0432 Europees recht - start kwartiel 1 DIT (mc+ov) volgens afspraak en opdracht Kwartiel 1
RS0432 Europees recht - start kwartiel 3 DIT (mc+ov) volgens afspraak en opdracht Kwartiel 3
RS1112 Internationaal recht - start kwartiel 1 12-07-2023 (av), 13-11-2023 (av), 06-02-2024 (av), 10-07-2024 (av) Kwartiel 1
RS1112 Internationaal recht - start kwartiel 3 12-07-2023 (av), 13-11-2023 (av), 24-04-2024 (mi), 10-07-2024 (mi) Kwartiel 3
RS1002 Schrijven over grondrechten essay-opdracht (aanmelding niet nodig) Kwartiel 2
RS1212 Belastingrecht 29-08-2023 (av), 14-11-2023 (av), 24-04-2024 (av), 10-07-2024 (av) Variabel

Wordt een cursus uit het aanbod genomen, dan kun je deze cursus nog gedurende een beperkte periode afronden. Na de laatste tentamendatum is het niet meer mogelijk om een tentamen voor de betreffende cursus af te leggen.

* Laatste tentamendatum

Een Digitaal groepstentamen (DGT) vindt plaats tijdens een middagsessie (mi) van 14:00 tot 17:00 uur of een avondsessie (av) van 19:00 tot 22:00 uur. Uitzondering is het tentamen van Aansprakelijkheidsrecht, dat plaatsvindt van 10:00 tot 13:00 uur (o). Aanmelden is mogelijk tot vijf werkdagen voor het tentamen.

DIT-tentamens
Een DIT-tentamen kun je afleggen tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum van uw keuze of thuis. Voor meer informatie over de tentaminering in de studiecentra van de Open Universiteit en openingstijden, zie de lijst met studiecentra.

Documenten

Zie ou.nl/documenten voor het Examenreglement.

Aanmelden

Voorwaarden

Aanmelding voor een tentamen veronderstelt dat je voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het tentamen, te weten ingeschreven staan voor de cursus en het cursusgeld voldaan hebben. 

Aanmelden digitaal groepsgeroosterd tentamen (DGT)

Via mijnOU kun je digitaal aanmelden door op ‘Aanmelden voor een tentamen’ te klikken. Aanmelden is mogelijk tot en met de sluitingsdatum. Deze datum zie je als je op de cursus klikt. Alleen de tentamendata waarvoor aanmelden nog mogelijk is worden getoond. Klikt daarna op 'aanmelden'. De bevestiging van jouw aanmelding ontvang je in de berichtenbox in mijnOU.

Aanmelden digitaal individueel geroosterd tentamen (DIT)

Je meld je aan voor een DIT door in mijnOU op 'Aanmelden voor een tentamen' te klikken. Aanmelden is mogelijk tot 5 werkdagen voor de gewenste tentamendatum. Meld je tijdig aan om te voorkomen dat de tentamensessies volgeboekt zijn.
Door op de cursus te klikken kun je jezelf in het onderste blok aanmelden voor een tentamen. Kies een of meer studiecentra, kies daarna een tentamenperiode en klik op 'Selectie uitvoeren'. Je ziet de beschikbare tentamensessies. Achter de gewenste datum en tijd klik je op 'Aanmelden'. Wil je het tentamen thuis online maken, kies dan als locatie 'Thuis_tentamen'.

Je kunt tot zeven werkdagen voor de tentamendatum de tentamenplaats wijzigen (mits er nog plek is) door een afmelding en vervolgens een nieuwe aanmelding te plaatsen via mijnOU. Afmelden voor een tentamen met behoud van de tentamenkans is mogelijk, indien je je tot uiterlijk 7 werkdagen voor de tentamendatum afmeldt in mijnOU bij 'Aanmelden tentamen'. Klik op de betreffende cursus en op het tabblad Lopende aanmeldingen. Als je op Afmelden en Aanmelding annuleren klikt wordt de aanmelding ongedaan gemaakt. De bevestiging van je afmelding staat in de berichtenbox in mijnOU. Geef je aan dat er sprake is van een bijzondere situatie (bij tentamen buiten Europa, functiebeperking of detentie), dan kun je aangeven welke voorziening je aanvraagt. In dit geval worden geen tentamensessies getoond. Wij nemen contact met je op om een tentamendatum vast te leggen.

Je ontvangt de bevestiging van jouw aanmelding in de berichtenbox in mijnOU.

 

Bij het tabblad ‘Lopende aanmeldingen’ zie je wat de status van jouw aanmelding is. De oproepbrief staat een week voor het tentamen in de berichtenbox. De tentamenoproep dien je mee te nemen naar het tentamen, digitaal of op papier (tenzij je het tentamen als online thuistentamen aflegt).

Voor meer informatie over tentaminering raadpleeg www.ou.nl/tentamen of neem per e-mail contact op met de afdeling Tentaminering en certificering: schakelzonetentaminering@ou.nl