Vrije Universiteit Amsterdam

Om te worden toegelaten tot de wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht van de Vrije Universiteit Amsterdam dien je te beschikken over een getuigschrift van een Nederlandse opleiding HBO-Rechten alsmede het bewijs van afronding Schakelzone Recht - Vrije Universiteit Amsterdam. De Vrije Universiteit Amsterdam biedt twee specialisatierichtingen, met civiel effect:

Kijk voor meer informatie over deze masteropleidingen Rechtsgeleerdheid op de website van de VU.

Een formeel verzoek om toelating tot een wo-master Rechtsgeleerdheid dien je in bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Na afronding van de Schakelzone moet je binnen een termijn van maximaal twee jaar met de wo-masteropleiding starten. Op grond van je getuigschrift HBO-Rechten, je bewijs van afronding Schakelzone Recht en je getuigschrift van de wo-master Rechtsgeleerdheid voldoe je aan de eisen van het civiel effect dat vereist is voor de toga-beroepen.

Het totaal aantal studiepunten voor dit programma is 60 EC (69 EC voor hte programma Fiscaal recht) Elke cursus heeft een omvang van 5 studiepunten (EC). Een studiepunt komt overeen met een studielast van ca. 28 uur. Na afronding van dit programma ben je toelaatbaar voor de master Rechtsgeleerdheid of Fiscaal recht van de VU. Het schakelzoneprogramma dien je binnen vier jaar af te ronden. De kopcursussen volg je rechtstreeks bij de VU. Je mag starten met de kopcursussen wanneer je 45 EC van het programma hebt afgerond.

De inhoud van het schakelprogramma vind je op de pagina Programma’s

 

NB. Schakelzone kan geen advies geven of uitspraken doen over toelating tot een schakelprogramma voor een andere masteropleiding dan van de UvA, VU of OU. 

Kopcursus voor de master Rechtsgeleerdheid

(inschrijving bij de Vrije Universiteit Amsterdam)

  • Schakelscriptie - 5 studiepunten - wordt aangeboden in VU-blok 1-2 (september), 4-5 (februari), 5-6 (april)*

Voor de kopcursussen schrijf je je rechtstreeks in bij de Vrije Universiteit. NB: kopcursussen worden doorgaans niet in deeltijd aangeboden.

*informatie onder voorbehoud

Kopcursussen voor de master Fiscaal recht

(inschrijving bij de Vrije Universiteit Amsterdam):

  • Bedrijfseconomie I - 6 studiepunten - wordt aangeboden in VU-blok 2, (nov-dec)*
  • Bedrijfseconomie II - 3 studiepunten - wordt aangeboden in VU-blok 3, (januari)*
  • Schakelscriptie - 5 studiepunten - wordt aangeboden in VU-blok 1-2 (september), 4-5 (februari), 5-6 (april)*

*Informatie onder voorbehoud.

Voor de kopcursussen schrijf je je rechtstreeks in bij de Vrije Universiteit. NB: kopcursussen worden doorgaans niet in deeltijd aangeboden.