Vrije Universiteit Amsterdam

Om te worden toegelaten tot de wo-masteropleiding Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam dien je te beschikken over een getuigschrift van een Nederlandse opleiding HBO-Rechten alsmede het bewijs van afronding Schakelzone Recht - Vrije Universiteit Amsterdam. De Vrije Universiteit Amsterdam biedt twee specialisatierichtingen, met civiel effect:

Meer informatie over de masteropleidingen Rechtsgeleerdheid van de VU.

Een formeel verzoek om toelating tot een wo-master Rechtsgeleerdheid dien je in te dienen bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Na afronding van de Schakelzone moet je binnen een termijn van maximaal twee jaar met de wo-masteropleiding starten. Op grond van je getuigschrift HBO-Rechten, je bewijs van afronding Schakelzone Recht en je getuigschrift van de wo-master Rechtsgeleerdheid voldoe je aan de eisen van het civiel effect dat vereist is voor de toga-beroepen.

Onderstaande cursussen maken deel uit van je programma. Elke cursus heeft een omvang van 5 studiepunten (EC). Een studiepunt komt overeen met een studielast van ca. 28 uur. Het totaal aantal studiepunten voor dit programma is 60 EC (69 EC voor het programma fiscaal recht). Na afronding van dit programma ben je toelaatbaar voor de master rechtsgeleerdheid van de VU. Het schakelzoneprogramma dien je binnen vier jaar af te ronden. De kopcursussen volg je rechtstreeks bij de VU. Je mag starten met de kopcursussen wanneer je 45 EC van het programma hebt afgerond.

Kerncurriculum

(inschrijving via deze site bij Schakelzone Recht)

Kopcursussen voor de Master Rechtsgeleerdheid

(inschrijving bij de Vrije Universiteit Amsterdam)

  • Encyclopedie II - 6 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 5, april-mei*) (enkel voor studenten toegelaten voor 1 april 2017 (zie overgangsregeling))
  • Rechtsgeschiedenis - 6 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 5, april-mei*) (enkel voor studenten toegelaten voor 1 april 2017 (zie overgangsregeling)
  • Schakelscriptie - 5 studiepunten - wordt aangeboden in VU-blok 1-2 (september), 2-3 (oktober), 4-5 (februari), 5-6 (april)*

Kopcursussen voor de Master Fiscaal recht

(inschrijving bij de Vrije Universiteit Amsterdam):

  • Bedrijfseconomie I - 6 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 2, nov-dec*)
  • Bedrijfseconomie II - 3 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 3, januari*)
  • Schakelscriptie - 5 studiepunten (alleen van toepassing voor studenten toegelaten na 1 april 2017) wordt aangeboden in VU-blok 1-2 (september), 2-3 (oktober), 4-5 (februari), 5-6 (april)*
  • Elementair belastingrecht (voorheen Belastingrecht I, gewijzigd met ingang van 2018-2019) - 6 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 1, sept-okt*) (enkel voor studenten toegelaten voor 1 april 2017 (zie overgangsregeling))
  • Vennootschaps- en rechtspersonenrecht - 6 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 4, febr-maart*) (enkel voor studenten toegelaten voor 1 april 2017 (zie overgangsregeling))

*Informatie onder voorbehoud: de definitieve planning vind je in het jaarschema van de VU en/of het VU-rooster

Voor de kopcursussen schrijf je je rechtstreeks in bij de Vrije Universiteit. NB: kopcursussen worden doorgaans niet in deeltijd aangeboden.

Kijk op de pagina Programma’s voor het programma van de door jou gewenste schakel of ga naar de hoofdpagina om via het zoekmenu de door jou benodigde schakel te kunnen bepalen.