Overgangsregeling Schakelzone

Als gevolg van de wijzigingen in de Wet Studievoorschot met ingang van september 2017, de wijzigingen in de postpropedeuse van de OU-bachelor (waaraan de schakelcursussen inhoudelijk gekoppeld zijn) in academisch jaar 2017-2018 en het nieuwe Convenant Civiel Effect zullen er in 2017 wijzigingen optreden in de schakelprogramma’s. Hierover las u reeds een vooraankondiging op deze website in juni en in de Schakelzone-nieuwsbrief van augustus 2016. In nauw overleg met de partneruniversiteiten zijn voor de schakelprogramma’s naar de masters van de Open Universiteit, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit nieuwe programma’s tot stand gekomen. Tevens hebben wij overgangsregelingen vast gesteld die ervoor zorgen dat u altijd uw programma kunt afronden:

Overgangsregeling Schakelzone Recht 2017-2018

Alle studenten die zijn toegelaten voor 1 april 2017 zijn per brief geïnformeerd over de voor hen van toepassing zijnde overgangsregeling. Het moeten volgen van een extra 'aanvulcursus' is enkel van toepassing indien u bij afronding van uw schakelprogramma door de mix van cursussen van 4,3, 5 en 8,6 EC niet het benodigd aantal studiepunten (afhankelijk van uw programma 30, 50 of 60 EC) behaald heeft. Indien u een aanvulcursus moet doen kunt u zelf een keuze maken uit de in de overgangsregeling genoemde aanvulcursussen voor uw programma.

Met ingang van 1 april 2017 worden geen nieuwe studenten meer ingeschreven in de oude schakelprogramma’s. De informatie over de nieuwe schakelprogramma’s is gepubliceerd op deze website. Studenten die vanaf april 2017 toelating aanvragen worden aangemeld voor het nieuwe schakelprogramma dat van start gaat op 4 september 2017. Toelatingsverzoeken voor de start in september kunnen tot 8 weken voor de startdatum worden ingediend.

Met ingang van 2017-2018 kan vier maal per jaar worden gestart met een schakelprogramma: in september, november, februari en april. De exacte data worden jaarlijks vermeld op de pagina inschrijfinformatie.

Indien u de programma’s wilt raadplegen zoals zij werden aangeboden t/m het academische jaar 2016-2017, kunt u deze terugvinden in onderstaand overzicht: