Universiteit Utrecht

Let op: met ingang van 1 september 2016 worden geen nieuwe studenten meer toegelaten tot het schakelprogramma voor de Universiteit Utrecht. Ook is het niet meer mogelijk om over te stappen naar dit programma. Er worden daarom geen nieuwe toelatingsverzoeken voor dit schakelprogramma in behandeling genomen. Studenten die een juridische bacheloropleiding of HBO Rechten en een OU-schakelprogramma hebben afgerond kunnen zich wel aanmelden voor de selectieprocedure voor de masteropleidingen van de Universiteit Utrecht.
Onderstaande informatie is enkel van toepassing voor studenten die voor 1 september 2016 zijn toegelaten tot het UU-schakelprogramma:

Om te worden toegelaten tot een wo-masteropleiding van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht dien je te beschikken over een getuigschrift van een Nederlandse opleiding HBO-Rechten alsmede een met succes afgerond programma Schakelzone Recht – Universiteit Utrecht. De Universiteit Utrecht biedt de volgende opleidingen, met civiel effect:

 • Nederlands recht, programma Privaatrecht; hiervoor geldt met ingang van september 2015 als extra ingangseis Faillissementsrecht
 • Nederlands recht, programma Staats- en bestuursrecht
 • Nederlands recht, programma Strafrecht
 • Public International Law (geheel Engelstalig)
 • European Law (geheel Engelstalig)
 • Nederlands recht, programma Intellectueel eigendomsrecht, innovatie en technologie
 • European Criminal Justice in a Global Context (geheel Engelstalig)
 • Law and Technology in Europe (geheel Engelstalig
 • Onderneming en recht; hiervoor geldt met ingang van september 2016 als extra ingangseis Faillissementsrecht
 • Law and Economics (LLM) (geheel Engelstalig)

Meer informatie over de masteropleidingen Rechtsgeleerdheid van de UU. Voor studenten die toegelaten willen worden tot de Engelstalige masters gelden eisen op het gebied van beheersing van de Engelse taal.

Een formeel verzoek om toelating tot een wo-master Rechtsgeleerdheid dien je in te dienen bij de Universiteit Utrecht, via Studielink. Na afronding van de Schakelzone moet je binnen een termijn van maximaal twee jaar met de wo-masteropleiding starten. Op grond van je getuigschrift HBO-Rechten, je Schakelzone Recht en je getuigschrift van de wo-master Rechtsgeleerdheid (mits volledig ingevuld met juridische onderdelen) voldoe je aan de eisen van het civiel effect dat vereist is voor de toga-beroepen.

Het schakelzoneprogramma van 64,5 EC dien je binnen vier jaar af te ronden. Daarnaast dien je ook kopcursussen van in totaal 15 EC te volgen waarvoor je je rechtstreeks inschrijft bij de Universiteit Utrecht.

Kerncurriculum

(inschrijving via deze site bij Schakelzone Recht)

Let op: met ingang van september 2017 wijzigen de schakelprogramma’s en is bovenstaand kerncurriculum de overgangsregeling van kracht.

Kopcursussen

(inschrijving bij de Universiteit Utrecht)

 • Handels- en rechtspersonenrecht (met ingang van 2016/2017: Vennootschappen en rechtspersonen) - 7,5 studiepunten
 • European Law - 7,5 studiepunten

NB: Voor de master Privaatrecht en de master Recht en onderneming geldt na afronding van het schakelprogramma als aanvullende toelatingseis dat de cursus Faillissementsrecht (met ingang van 2016/2017: Insolventierecht) (7,5 studiepunten) gevolgd dient te worden bij de UU. Met instemming van de Toelatingscommissie kan een deficiëntie op dit gebied ook worden weggewerkt door bovenop of na het verplichte programma van de master de cursus als extra cursus te doen.

Inschrijving dient tijdens de inschrijfperiode voor het betreffende semester (maximaal zes maanden voor de start) te gebeuren via het Studiepunt Rechten van de Universiteit Utrecht. De kopcursussen worden niet in deeltijd of in avonden/weekenden aangeboden.