Wat is schakelen?

Voor ambitieuze hbo’ers

Veel afgestudeerde hbo-juristen willen hun beroepsopleiding bekronen met een wetenschappelijke master. Om in te kunnen stromen in een masterprogramma dien je echter eerst een schakelprogramma te volgen. Schakelzone Recht is het studieprogramma Rechten voor ambitieuze hbo’ers. Je bouwt voort op de juridische kennis die je reeds hebt opgedaan in je opleiding, maar leert deze op academische wijze te benaderen. Door het vergaren van juridische en academische vaardigheden ontwikkel je inzicht in de grondslagen en beginselen van het rechtssysteem, waardoor je ook in de toekomst in staat zal zijn te reflecteren en jouw kennis steeds te actualiseren.

Als je een studie HBO-Rechten hebt afgerond dan geeft dit getuigschrift tezamen met het bewijs van afronding van Schakelzone Recht jou toegang tot de masteropleiding Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam of de Universiteit Utrecht (zie voor details de Toelatingsvoorwaarden).

Civiel effect: toegang tot togaberoepen

Met een afgeronde opleiding HBO-Rechten heb je binnen de masteropleiding de keuze om een master met civiel effect te behalen, of een vrije master te volgen zonder civiel effect. Met een afgeronde masteropleiding met civiel effect kun je worden toegelaten tot de opleiding voor advocaat, rechter of officier van justitie, de zogenoemde togaberoepen.

Als je geen studie HBO-Rechten hebt afgerond, maar wel een andere juridisch verwante hbo-opleiding, kun je via Schakelzone Recht bij enkele van de deelnemende universiteiten (OU en UvA) worden toegelaten tot een masteropleiding zonder civiel effect. Een voorwaarde om toegelaten te kunnen worden tot het schakelprogramma is wel dat je eerst het certificaat hebt behaald van de cursussen Inleiding recht: kern van het recht en Juridisch schrijven aan de Open Universiteit.

Met een, bij wet erkende, afgeronde vierjarige hbo- of driejarige wo-opleiding zonder juridische component kun je schakelen naar een wo-master Rechtsgeleerdheid aan de Open Universiteit. Daarbij geldt wel als voorwaarde voor toelating tot de schakel, dat je eerst de cursussen Inleiding recht: kern van het recht en Juridisch schrijven volgt.

Afstandsonderwijs

Schakelzone Recht helpt je op een effectieve wijze in relatief korte tijd de overstap van hbo-onderwijs naar de wo-master te maken. Doordat het programma aangeboden wordt als afstandsonderwijs kun je Schakelzone ook combineren met een baan of andere bezigheden. Je studeert immers in je eigen tempo, eigen tijd en eigen plaats. Dit heeft voordelen, maar zorgt ook zeker voor een extra uitdaging.

Afhankelijk van jouw vooropleiding en je gewenste masteropleiding loopt de omvang van het schakelprogramma sterk uiteen, van 30 EC tot 70 EC. De meeste programma’s hebben een omvang van 60 EC. 60 EC staat gelijk aan een jaar voltijdse studie. Wie in deeltijd studeert doet hier langer over. Er zijn voorbeeldplanningen beschikbaar om je studie met een tempo van 20, 30, 40 of 60 EC per jaar te plannen. Je hebt maximaal vier jaar de tijd om het programma af te ronden.

Het programma is opgebouwd uit losse cursussen met veelal één vast startmoment per jaar. Een goede planning is dus belangrijk. De cursussen bestaan uit schriftelijk studiemateriaal (leerboeken en readers) en een elektronische leeromgeving. Via de elektronische leeromgeving yOUlearn wordt activerend online onderwijs geboden. Anders dan in het hbo-onderwijs is het onderwijs binnen de Schakelzone gebaseerd op zelfstudie, gecombineerd met (virtuele) begeleidingsbijeenkomsten. De tentamens worden online afgenomen of in de studiecentra van de Open Universiteit.