Universiteit van Amsterdam

Om te worden toegelaten tot een juridische wo-masteropleiding van de Universiteit van Amsterdam dien je te beschikken over een getuigschrift van een Nederlandse hbo-opleiding alsmede het bewijs van afronding van Schakelzone Recht - Universiteit van Amsterdam.

Met de vooropleiding HBO-rechten of een afgeronde verwante hbo-opleiding met een juridische component (zoals gespecificeerd in de toelatingseisen) en de cursussen Inleiding recht: kern van het recht en Juridisch schrijven van de Open Universiteit kun je bij de Universiteit van Amsterdam de volgende varianten van de master Rechtsgeleerdheid volgen, die de graad LLM opleveren:

  • Privaatrecht
  • Staats- en bestuursrecht (track van de master Publiekrecht)
  • Arbeidsrecht
  • Fiscaal recht

Met de vooropleiding HBO-rechten kun je bij de Universiteit van Amsterdam je master Rechtsgeleerdheid met civiel effect behalen. Dit schakelprogramma geeft afgestudeerden HBO-Rechten bovendien de mogelijkheid toegelaten te worden tot de andere rechtenmasters van de UvA, met inachtneming van een eventuele selectieprocedure of aanvullende (voor iedereen geldende) toelatingseisen (zoals Engelse taalvaardigheidseisen). Het UvA-schakelprogramma met civiel effect (na HBO-Rechten) brengt de student op het niveau van een wetenschappelijk bachelor Rechtsgeleerdheid waarmee in beginsel toelating verkregen kan worden tot alle juridische masters van de UvA, zoals bijvoorbeeld ook de master Strafrecht of de master Gezondheidsrecht.

Voor meer informatie over de masteropleidingen Rechtsgeleerdheid van de UvA en eventuele selectiecriteria of aanvullende toelatingseisen, kijk op de website van de UvA.

Een formeel verzoek om toelating tot een wo-master Rechtsgeleerdheid dien je in bij de Universiteit van Amsterdam. Na afronding van Schakelzone moet je binnen een termijn van maximaal twee jaar met de wo-masteropleiding starten. Op grond van je getuigschrift HBO-Rechten, het bewijs van afronding Schakelzone Recht en je getuigschrift van de juridische wo-master met civiel effect voldoe je aan de eisen van het civiel effect dat vereist is voor de toga-beroepen. Met het getuigschrift van een juridische wo-masteropleiding zonder civiel effect voldoe je niet aan deze eisen.

Het schakelzoneprogramma dien je binnen vier jaar af te ronden. Voor de kopcursussen schrijf je je rechtstreeks in bij de Universiteit van Amsterdam. Je mag starten met de kopcursussen wanneer je minimaal 45 EC (of 40 EC bij het 50 EC-programma zonder civiel effect) van het programma hebt afgerond.

Let op: de kopcursus heeft vaste startdata en wordt niet in deeltijd aangeboden.

Let op: om te kunnen voldoen aan de toelatingseis van de UvA, voor het startmoment van de kopcursus in februari tellen alleen de behaalde EC mee van tentamens die plaatsvinden voor 1 februari.

De inhoud van het schakelprogramma vind je op de pagina Programma's.  

 

NB. Schakelzone kan geen advies geven of uitspraken doen over toelating tot een schakelprogramma voor een andere masteropleiding dan van de UvA, VU of OU. 

Kopcursus voor de master met civiel effect

(inschrijving bij de Universiteit van Amsterdam)

  • Bachelorscriptie - 5 studiepunten (wordt aangeboden begin september en begin februari*)

De kopcursus wordt niet in deeltijd aangeboden en heeft vaste startdata. 

* informatie onder voorbehoud

Voor deelname aan de kopcursus Bachelorscriptie UvA moet u 45 EC hebben behaald. De toelating en inschrijving voor de kopcursus verloopt geheel via de Universiteit van Amsterdam. Vragen hierover kunt u aan de UvA voorleggen via het mailadres admissions-als@uva.nl.

Kopcursus voor de master zonder civiel effect

(inschrijving bij de Universiteit van Amsterdam)

Bachelorscriptie – 5 studiepunten (wordt aangeboden begin september en begin februari*)

*informatie onder voorbehoud.

Voor deelname aan de kopcursus Bachelorscriptie UvA moet u 40 EC hebben behaald. De toelating en inschrijving voor de kopcursus verloopt geheel via de Universiteit van Amsterdam. Vragen hierover kunt u aan de UvA voorleggen via het mailadres admissions-als@uva.nl.