FAQ

Procedures - inschrijving

Hoe kan ik worden toegelaten tot Schakelzone Recht?

Voor je kunt aanmelden voor cursussen van Schakelzone Recht, moet je officieel zijn toegelaten. 

Op onze website vind je per doeluniversiteit een intakeformulier waarmee je officieel toelating kunt aanvragen (Inschrijven). Je moet dus vooraf al een keuze maken bij welke universiteit je uiteindelijk de masteropleiding wilt gaan volgen. Inhoud en omvang van de programma’s kunnen namelijk per universiteit verschillen. 

Zodra je bent toegelaten betaal je de bijbehorende vergoeding van het gehele programma. Deze betaling kan overigens in termijnen.

Je meld je vervolgens aan voor een cursus via je studiepad in MijnOU. Klik op ‘meer info’ achter de gewenste cursus en doorloop de aangegeven stappen. Een bevestiging van je aanmelding ontvang je digitaal in je ‘Berichtenbox’ op MijnOU.

Inschrijving voor de cursussen is kosteloos, de vergoeding is immers al in rekening gebracht bij de inschrijving voor het gehele programma.

Ik heb reeds een (afgeronde) wo-opleiding. Welk programma moet ik volgen om aan een master Rechtsgeleerdheid te kunnen beginnen?

Afhankelijk van je wo-opleiding en je wensen zijn er verschillende mogelijkheden om door te stromen naar de master Rechtsgeleerdheid. Neem contact op met een studieadviseur voor een persoonlijke studieadvies.

Hoe kan ik me voor een cursus aanmelden?

Voor je kunt aanmelden voor cursussen van de Schakelzone Recht, moet je officieel zijn toegelaten.

Je meld je aan voor een cursus via je studiepad in MijnOU. Klik op ‘meer info’ achter de gewenste cursus en doorloop de aangegeven stappen. Een bevestiging van je aanmelding ontvang je digitaal in je ‘berichtenbox’ op MijnOU.

Inschrijving voor de cursussen is kosteloos, de vergoeding is immers al in rekening gebracht bij de inschrijving voor het gehele programma.

Meld je jezelf aan voor een cursus met een variabel startmoment, dan gaat de inschrijfduur van 12 maanden 14 dagen na verwerking van uw inschrijving lopen. Bij cursussen met een vast startmoment start de inschrijfduur bij de start van het kwartiel waarin de begeleiding plaatsvindt. Je loopt dus geen risico als je extra vroeg aanmeldt.

Om de studielast beheersbaar te houden wordt aangeraden om voor niet meer dan vijf cursussen tegelijk aan te melden.

Inschrijving voor eventuele 'kopcursussen' gebeurt rechtstreeks bij de partneruniversiteit. De partneruniversiteit stelt hiervoor ook zelf de vergoeding vast. Informeer tijdig naar de inschrijfmogelijkheden en inschrijfmomenten bij de partneruniversiteit.

Hoe kan ik me opnieuw aanmelden voor een cursus als ik hem niet heb gehaald?

Je hebt voor elke cursus binnen de inschrijfduur drie tentamenkansen. Als je de cursus niet hebt gehaald binnen deze drie tentamenkansen en je wilt je opnieuw aanmelden voor dezelfde cursus, maar je hebt nog lopende inschrijfrechten, dan dien je je tijdig (d.w.z. voor de uiterste aanmelddatum) opnieuw aan te melden voor de cursus. Ook een heraanmelding voor een cursus verloopt via je studiepad in MijnOU. Voor de tweede inschrijving voor een cursus betaal je de cursusprijs zoals vermeld in de inschrijfvoorwaarden.

Geldt de wijziging van de WHW (maximumprijs schakelprogramma) ook voor Schakelzone Recht?

In augustus 2013 is de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) gewijzigd. Deze is ook van toepassing op Schakelzone. In de WHW zijn nieuwe bepalingen opgenomen voor de vergoeding die universiteiten in rekening mogen brengen aan studenten die een schakelprogramma volgen. Concreet betekent dit dat het totale schakelprogramma per 1 september 2013, de ingangsdatum van de nieuwe wet, goedkoper is geworden.
Met ingang van september 2017 worden de tarieven, als gevolg van de nieuwe Wet Studievoorschot, opnieuw verlaagd (voor nieuwe toelatingen). Je betaalt maximaal een vergoeding ter hoogte van een jaar wettelijk collegegeld.

Wat zijn de kosten?

Bij inschrijving voor het schakelprogramma is door de deelnemer een vergoeding verschuldigd die gerelateerd is aan de cursusomvang van het schakelprogramma voor zover het de cursussen van de OU betreft. De vergoeding voor de kopcursus(sen) wordt door de partneruniversiteit in rekening gebracht bij de deelnemer, tegen het dan geldende tarief.

De vergoeding voor de kopcursus wordt door de partneruniversiteit (UvA/VU) in rekening gebracht bij de deelnemer, tegen het op moment van inschrijving geldende tarief.

Voorbeeld. Je start per 1 september 2024 met het programma van 60 EC voor de UvA. 55 EC wordt in rekening gebracht door Schakelzone bij toelating. Je start per 1 september 2025 met de kopcursus. De kopcursus (5 EC) wordt in rekening gebracht door de UvA zelf. Het tarief dat op dat moment geldt, wordt in rekening gebracht voor deze kopcursus.

Zie voor meer informatie de Inschrijvingsvoorwaarden 2023-2024.

Deelnemers kunnen per 15 mei 2024 aanmelden voor het programma Schakelzone Recht dat start per 1 september 2024.

Moeten studenten die Schakelzone volgen zich registreren via studielink?

Nee, studenten die Schakelzone volgen hoeven zich niet te registreren via studielink.

Kan ik voor alle cursussen tegelijk aanmelden?

Nee, maak eerst een planning waarbij je rekening houdt met cursussen met vaste en variabele startmomenten en het aantal uren dat je per week kunt studeren. Meld je dan pas aan. Ons advies is steeds per kwartaal aan te melden voor de volgende cursus(sen). Als je merkt dat het tempo te hoog ligt, kun je er voor kiezen om een cursus minder te doen in een volgend kwartiel. Zo kun je de planning altijd bijstellen indien nodig. Kijk voor een voorbeeldplanning op: https://schakelzone.nl/inschrijfinformatie --> voorbeeldplanning of vraag een studieplan aan via je online studiepad.

Worden de schakelprogramma's alleen aangeboden via zelfstudie?

Het onderwijsmateriaal dat je krijgt, is geschreven als zelfstudiemateriaal.
Als je je aanmeldt voor een cursus, ontvang je het cursusmateriaal. Je hebt 12 maanden de tijd om de cursus af te ronden en binnen deze 12 maanden heb je altijd 3 tentamenkansen. Stem je planning goed af op het tentamenrooster.
Cursussen met een vast startmoment worden begeleid in het kwartiel waarin ze geprogrammeerd staan. Cursussen met een variabel startmoment kun je geheel zelfstandig bestuderen. Let hierbij wel goed op de eventuele geplande tentamendata.

Waarom moet ik de cursus(sen) Inleiding recht volgen?

Studenten met een hbo-opleiding (niet HBO-Rechten) die door willen stromen naar een (vrije) masteropleiding van de OU of een masteropleiding zonder civiel effect aan de UvA dienen eerst de cursus(sen) Inleiding recht: kern van het recht en Juridisch schrijven van de OU te bestuderen om te kunnen worden toegelaten tot Schakelzone Recht. Dit zijn geen cursussen van Schakelzone Recht, maar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid van de Open Universiteit. Voorheen heette deze cursus 'Basiscursus recht'. Tot 2020-2021 was het de cursus 'Inleiding recht' van 10 EC. Tot 1-09-2022 waren het de cursussen 'Inleiding recht: juridisch vaardig' en 'Inleiding recht: kern van het recht' van elk 5 EC. 
De OU en de UvA willen studenten met een hbo-vooropleiding graag de kans geven om een universitaire master te behalen, ook als die vooropleiding minder juridische elementen bevat, maar vinden het dan wel van belang dat die studenten beschikken over elementaire kennis van het recht voordat zij tot de cursussen van Schakelzone kunnen worden toegelaten. Bovendien is dit voor de studenten zelf een goede test of zij de rechtenstudie leuk vinden en of zij deze manier van studeren aankunnen.
Voor je kunt aanmelden voor cursussen van Schakelzone Recht, moet je officieel zijn toegelaten tot Schakelzone.

Waarom moet ik met mijn verwante juridische hbo-opleiding (bijv. MER of SJD) de cursussen Inleiding recht: kern van het recht en Juridisch schrijven eerst behalen, terwijl dat niet hoeft als je HBO Rechten hebt gestudeerd?

Schakelzone Recht is opgericht naar aanleiding van de oprichting van HBO-Rechten opleidingen. Dit zijn opleidingen die opleiden tot hbo-jurist met een volledig juridisch programma. Om voor hen de doorstroming naar een wetenschappelijke master mogelijk te maken, zijn schakelprogramma's ontworpen.
Andere opleidingen hebben soms wel juridische onderdelen, maar zowel omvang als qua niveau zijn er zeer grote onderlinge verschillen. Wij hebben dan ook besloten, dat wij afgestudeerden van die opleidingen pas zien als afgestudeerden met een aan de wo-master verwante opleiding, indien zij hun andere hbo-opleiding aanvullen met de cursussen Inleiding recht: kern van het recht en Juridisch schrijven*). Die bevoegdheid komt ons toe in het kader van de vrijheid van de faculteit om te bepalen wie er tot de masteropleiding worden toegelaten. Daar hebben wij vervolgens de toelating tot de schakelprogramma's weer afhankelijk van gemaakt. Het alternatief is de keuze die de VU maakt: alleen HBO-Rechten afgestudeerden worden toegelaten en er is bij hen voor hbo MER of SJD-afgestudeerden geen mogelijkheid om door te studeren aan een wo-master, anders dan door alsnog een wo-bachelor te behalen.
Studenten met een afgeronde HJO opleiding hoeven deze cursussen niet te volgen voor het schakelprogramma voor de OU en de UvA (zonder civiel effect).
Studenten met een afgeronde opleiding HBO-Rechten - Internationaal en Europees recht - English stream hoeven bij het programma voor de Open Universiteit zonder civiel effect deze cursussen niet te doen. 

*Voorheen heette deze cursus 'Basiscursus recht'. Tot 2020-2021 was het de cursus 'Inleiding recht' van 10 EC. Tot 1-9-2022 waren het de cursussen 'Inleiding recht: juridisch vaardig' en 'Inleiding recht: kern van het recht' van elk 5 EC. 

Hoeveel tijd heb ik om een cursus af te ronden?

Je hebt per cursus een inschrijfduur van 12 maanden. Meld je jezelf aan voor een cursus met een variabel startmoment, dan gaat de inschrijfduur 14 dagen na verwerking van de inschrijving lopen. Bij cursussen met een vast startmoment start de inschrijfduur bij de start van het kwartiel waarin de begeleiding plaatsvindt.

Binnen de inschrijfduur heb je drie tentamenkansen. Cursussen worden regelmatig herzien, omdat het recht nu eenmaal verandert. Als dit het geval is wordt een bestaande cursus stop gezet en vervangen door een nieuwere versie. Studenten die een cursus in huis hebben die stop wordt gezet, hebben nog één jaar lang de tijd om deze cursus af te ronden. Lukt dit niet dan zal de nieuwe versie van de cursus besteld moeten worden.
Ook moet je er rekening mee houden dat je het schakelprogramma binnen vier jaar moet afronden.

Kan ik tussentijds overstappen naar een ander schakelprogramma?

Ja, dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Meer informatie vind je op https://schakelzone.nl/overstappen

Wanneer kan ik me inschrijven voor de Schakelscriptie/kopcursus?

Er geldt een toelatingsdrempel voor deelname aan de Schakelscriptie/kopcursus.

Open Universiteit: Als ingangseis voor de Schakelscriptie geldt dat je 30 EC of 10 EC (bij korte schakel) hebt behaald. De schakelscriptie heeft twee startmomenten per jaar: kwartiel 2 (start 18-11-2024) en kwartiel 4 (start 28-04-2025).
Je kunt kiezen voor de Schakelscriptie privaatrecht (RS1612) of de Schakelscriptie publiekrecht (RS1312)
Als je deze cursus volgt als onderdeel van het schakelprogramma met civiel effect ben je verplicht te kiezen voor de Schakelscriptie privaatrecht (RS1612)

VU: Voor deelname aan de kopcursus Schakelscriptie VU moet je 45 EC hebben behaald. Studenten kunnen 3x per jaar starten met de kopcursus Schakelscriptie bij de Vrije Universiteit Amsterdam: begin september, begin februari en begin april. Het intekenen voor de Schakelscriptie eindigt 4 weken voor aanvang van het vak. 

Voor de Schakelscriptie VU meld je je rechtstreeks aan via de website https://vu.nl/nl/onderwijs/master/schakeltraject-hbo-rechten. De algemene informatie vind je op onze website https://schakelzone.nl/vrije-universiteit. Vragen over de Schakelscriptie kun je aan de VU voorleggen via het e-mailadres onderwijsadministratie.rechten@vu.nl.

UvA: Als ingangseis voor de kopcursus bij de UvA geldt dat je 40 (bij schakel van 50 EC) of 45 EC hebt behaald. De toelating en inschrijving voor de Bachelorscriptie verloopt geheel via de Universiteit van Amsterdam. Op onze website https://schakelzone.nl/universiteit-van-amsterdam vind je meer informatie. Vragen hierover kun je aan de UvA voorleggen via het mailadres admissions-als@uva.nl. Ook kun je via dit e-mailadres de handleiding en het tijdpad van de Bachelorscriptie opvragen.

Voor de Schakelscriptie van de UU meld je je rechtstreeks aan via het Studiepunt Rechten (studiepunt.rechten@uu.nl). Als ingangseis geldt dat je 30 EC moet hebben behaald. 

Hoe dien ik een klacht in?

Ben je het ergens niet mee eens, dan kun je altijd terecht bij Bureau Schakelzone. De medewerkers van dit bureau zullen dan nagaan of zij je verder kunnen helpen. Als zij daartoe geen mogelijkheden zien, of als je met de afhandeling nog niet tevreden bent, dan kun je een klacht, beroep of bezwaar indienen. Meer informatie vind je op https://schakelzone.nl/klacht-beroep-of-bezwaar.

Procedures - tentamens

Wanneer moet ik me voor het tentamen aanmelden?

Aanmelden voor de tentamens is mogelijk tot uiterlijk vijf werkdagen voor de tentamendatum.

Kijk voor meer informatie op https://schakelzone.nl/tentaminering.

Wat is een online thuistentamen?

Wanneer jouw cursus wordt afgesloten met een digitaal individueel tentamen (DIT) of digitaal groepstentamen (DGT) dan heb je de keuze om dit in een studiecentrum af te leggen of thuis, via je eigen computer. Tijdens dit online thuistentamen vindt digitale surveillance plaats met behulp van ProctorExam.

Op mijnOU vind je via de tegel Online thuistentamen meer informatie over het treffen van de benodigde voorbereidingen. Ook staat hier informatie over de werkwijze en belangrijke tips om problemen tijdens het online thuistentamen te voorkomen. Maak van te voren ook altijd een test-tentamen.

Ik heb me aangemeld voor een tentamen, ontvang ik een bevestiging?

Je ontvangt de bevestiging van je aanmelding in de berichtenbox in mijnOU. Bij het tabblad 'Lopende aanmelding' zie je wat de status van je aanmelding is. Doe je tentamen in het studiecentrum of andere tentamenlocatie, dan staat de tentamenoproep een week voor het tentamen in je berichtenbox. Hierin staat het adres van de tentamenlocatie, de tentamendata en eventueel toegestane hulpmiddelen.

Voor meer informatie over tentaminering raadpleeg ou.nl/tentamen of neem per e-mail contact op met de afdeling Tentaminering en certificering: schakelzonetentaminering@ou.nl

Ik heb me aangemeld voor een tentamen, wanneer ontvang ik de oproepbrief?

Doe je tentamen in het studiecentrum of andere tentamenlocatie, dan staat de tentamenoproep een week voor het tentamen in je berichtenbox. Hierin staat het adres van de tentamenlocatie, de tentamendata en eventueel toegestane hulpmiddelen.

Kan ik in de kerstperiode een digitaal individueel geroosterd (DIT) tentamen afleggen?

De meeste studiecentra zijn gesloten van 1e kerstdag tot en met nieuwjaarsdag. Houd hiermee rekening bij het maken van jouw planning.
Kijk voor de openingstijden van jouw studiecentrum op www.ou.nl/studiecentra.

Ik heb een tentamen gemaakt, wanneer ontvang ik de uitslag?

DGT:
Heb je een digitaal groepstentamen (DGT) met meerkeuzevragen op het studiecentrum of tentamenlocatie gemaakt, dan zie je direct na afloop de voorlopige tentamenuitslag op het scherm. Bestaat het tentamen uit meerkeuzevragen en open vragen, of alleen uit open vragen, dan zie je geen voorlopige uitslag.
De definitieve uitslag versturen we uiterlijk 20 werkdagen na het tentamen. De examinator stelt de uitslag van een online thuistentamen vast nadat de surveillant de beelden van de online surveillance heeft gecontroleerd.

Ben je geslaagd (cijfer 5,5 of hoger), dan ontvang je een erkend certificaat. Het cijfer staat in de uitslagbrief.

DIT:
Bestaat je digitaal individueel tentamen (DIT) alleen uit meerkeuzevragen, dan krijg je direct na afloop van het tentamen de voorlopige uitslag. Na twee werkdagen ontvang je de uitslag.
Bestaat je tentamen uit meerkeuzevragen en open vragen, of alleen uit open vragen, dan krijg je geen voorlopige uitslag. De examinator beoordeelt de open vragen. De uitslag versturen we uiterlijk twintig werkdagen na het tentamen.

Heb je een online thuistentamen gemaakt, dan ontvang je de uitslag meestal binnen vijf, maar uiterlijk binnen 20 werkdagen. De examinator stelt de uitslag vast, nadat de surveillant de beelden van de online surveillance heeft gecontroleerd.

Ik ben gezakt voor mijn tentamen, hoe vraag ik inzage aan?

Je vraagt binnen zes weken na het tentamen inzage aan met het Aanvraagformulier inzage.

Bij een openbaar digitaal tentamen hoef je geen inzage aan te vragen. Na ontvangst van de definitieve uitslag kun je inloggen in ans.app en je toets rechtstreeks inzien.

Ik ben gezakt voor mijn tentamen, hoe kan ik bezwaar aantekenen?

Wanneer je het niet eens bent met de uitslag is het mogelijk daartegen bezwaar te maken. Het instellen van bezwaar moet plaatsvinden binnen zes weken na de dag waarop de uitslag officieel is bekendgemaakt. Bezwaar moet plaatsvinden via een gemotiveerd bezwaarschrift. Dit kun je sturen naar:
Bureau Schakelzone Recht
afdeling Tentaminering en certificering (TenC)
Postbus 4444
6401 CX Heerlen
Een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift kan ook per e-mail gestuurd worden naar 1-loketklachtenengeschillen@ou.nl

Ik ben gezakt voor mijn tentamen, wanneer kan ik herkansen?

Een digitaal groepsgeroosterd tentamen kun je herkansen volgens het tentamenrooster. Op de cursussite kun je zien wanneer de volgende tentamenmogelijkheid staat ingepland.
Voor een herkansing voor een digitaal individueel geroosterd tentamen kun je aanmelden zodra de uitslag van het vorige tentamen zichtbaar is in studiepad. Het duurt dan minimaal vijf werkdagen voordat het tentamen kan worden afgelegd. 
Wanneer je geslaagd bent voor een tentamen is het niet mogelijk om het tentamen te herkansen om een beter cijfer te behalen.

Ik heb alle cursussen van mijn schakelprogramma afgerond, wat nu?

Wanneer je alle cursussen van het schakelprogramma binnen de termijn van vier jaar hebt afgerond moet je dit via email kenbaar maken bij Bureau Schakelzone Recht (bureauschakelzone@ou.nl). Je ontvangt vervolgens het bewijs van afronding en een gewaarmerkte cijferlijst. Als je het bewijs van afronding hebt ontvangen, kun je officieel toelating tot de masteropleiding van de betreffende universiteit aanvragen. Dat moet je wel binnen twee jaar doen.

Materialen en faciliteiten

Studeer ik nu aan de OU of bij Schakelzone?

Schakelzone is een samenwerkingsproject van de Open Universiteit (OU), de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) en de Universiteit Utrecht (UU). Het onderwijs in het kerncurriculum wordt verzorgd door de OU. De andere universiteiten bieden de aanvullende kopcursussen aan die zij verplicht stellen. De OU is verantwoordelijk voor de organisatie van Schakelzone en de daarop van toepassing zijnde condities. Je wordt als schakelstudent bij de Open Universiteit ingeschreven maar je studeert steeds via de leeromgeving van Schakelzone die apart wordt aangeboden van de leeromgeving van de OU. De cursussen die in Schakelzone worden aangeboden zijn aangepaste cursussen uit het aanbod van de OU. Je herkent ze aan de RS-cursuscode (OU-cursussen hebben een code die met RB begint).

Heb ik dezelfde faciliteiten als OU-studenten?

Niet alle faciliteiten die aan OU-studenten worden aangeboden zijn beschikbaar voor Schakelzone-studenten, en andersom. Alle studenten hebben toegang tot de digitale leeromgeving van Schakelzone (Brightspace) en de digitale bibliotheek. Een reden om onderscheid te maken is dat het volgen van een schakelprogramma geen onderwijs is dat wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Waar vind ik informatie over mijn cursus, het materiaal, het forum voor Schakelzonestudenten etc.?

Je vindt veel informatie over de individuele cursussen, over begeleiding, extra materiaal, toegang tot de digitale bibliotheek, het forum voor Schakelzonestudenten etc. op de digitale leeromgeving. Deze is onderdeel van www.schakelzone.nl en toegankelijk via de knop 'mijnOU'.

Waar vind ik boeken, rechtspraak en tijdschriften?

In de bibliotheek. Je kunt waarschijnlijk gratis of voor weinig geld gebruik maken van een universiteitsbibliotheek bij jou in de buurt. Je hoeft echter vaak de deur niet uit: op de digitale leeromgeving (yOUlearn) vind je een link naar de digitale bibliotheek. Zie ook het instructiefilmpje in het Opleidingsportaal. In die bibliotheek vind je onder andere Opmaat SDU en Kluwer Navigator. Als je deze onderdelen van de bibliotheek bezoekt, zul je zien dat bijvoorbeeld de complete Asser-serie, de befaamde Groene serie van Kluwer, de serie Tekst en Commentaar, de NJ, de NJB en nog veel meer gratis beschikbaar worden gesteld.

Mag je in een 'schone' wettenbundel verwijzingen naar een ander wetsartikel bijschrijven?

Nee, je mag in een 'schone' wettenbundel geen verwijzingen bijschrijven.

De wettenbundel mag geen geschreven of gedrukte verklarende aantekeningen bevatten en geen losse of ingeplakte briefjes.
De voorbedrukte tabjes die de uitgever heeft meegeleverd, de door de uitgever meegeleverde blanco tabjes (die je niet mag beschrijven) en de door jou zelfgemaakte (blanco) tabjes (die je niet mag beschrijven), mag je in een schone niet-geannoteerde wettenbundel plakken. 
Je mag wel leestekens, kruisjes bij alineas, onderstrepingen en markeringen (eventueel met viltstift) toevoegen. Wanneer het gebruik van errata is toegestaan, zijn deze opgenomen als bijlage bij het tentamen.

Je vindt deze informatie in de OER WO bacheloropleidingen algemeen.

Hebben studenten die Schakelzone volgen recht op studiefinanciering, OV-kaart of een lening van DUO?

Studenten die Schakelzone volgen hebben geen recht op studiefinanciering of een OV-kaart.
Wel kan gebruik gemaakt gaan worden van het Levenlanglerenkrediet van DUO:
https://schakelzone.nl/levenlanglerenkrediet-duo/

Begrippenlijst

Wat wordt verstaan onder gewaarmerkte kopieën?

Bij een verzoek tot toelating of vrijstelling binnen de Schakelzone Recht moeten studenten gewaarmerkte informatie overleggen van de afgeronde of gedeeltelijk afgeronde vooropleidingen. Onder waarmerken wordt verstaan, dat de kopie voor eensluidend- conform- het- origineel wordt ondertekend en afgestempeld door een daartoe bevoegd persoon. De door de Commissie Schakelzone Recht gevraagde kopieën kunnen - na afspraak en onder overlegging van de originelen - in het studiecentrum van de Open universiteit (zie voor adressen en openingstijden www.ou.nl/studiecentra) dan wel door het opleidingsinstituut waar het getuigschrift is behaald of door de notaris worden gewaarmerkt. Documenten van afgeronde opleidingen kunnen door een daartoe bevoegd persoon van een studiecentrum van de Open Universiteit gewaarmerkt worden. Cijferlijsten van een niet afgeronde opleiding, literatuurlijsten, cursusbeschrijvingen, tentamenbriefjes etc. kunnen alleen gewaarmerkt worden door het opleidingsinstituut waar de betreffende opleiding gevolgd is. De Open Universiteit moet kunnen beschikken over origineel gewaarmerkte kopieën. Stuur dus geen kopieën van gewaarmerkte kopieën.


Je kunt ook een uittreksel uit het Diplomaregister van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) opsturen in plaats van een gewaarmerkte kopie van uw diploma. Je download een uittreksel uit het Diplomaregister door met jouw DigiD in te loggen op www.duo.nl/inloggen. Dit uittreksel stuur je als bijlage (ongewijzigd!) naar bureauschakelzone@ou.nl. De gewaarmerkte kopieën van literatuur- en cijferlijsten en eventueel het intakeformulier stuur je wel per post. Stuur nooit originele diploma’s en cijferlijsten mee.

Wat is cesuur?

De cesuur geeft de grens aan tussen een onvoldoende en een voldoende score op een tentamen. Deze wordt uitgedrukt in twee getallen (de grensscores), bijvoorbeeld 41/42 punten. Dit betekent dat je bij 41 punten een onvoldoende hebt en bij 42 punten een voldoende en dus geslaagd bent met een 6. Uitgangspunt voor de berekeningswijze van de cesuur is de beheersingsstandaard. Met behulp van de beheersingsstandaard wordt vóór afname van een tentamen de voorlopige cesuur berekend. Deze geeft aan hoeveel procent van de leerstof (die op een tentamen wordt getoetst) men ten minste moet beheersen om een voldoende te behalen. De beheersingsstandaard van de tentamens van de Open Universiteit is vastgesteld op 55% van de maximaal te behalen punten. Dit percentage geldt voor zowel de open vragen als de meerkeuzevragen. 
Daarnaast vindt bij meerkeuzevragen nog een correctie plaats voor de raadkans. Bij tentamens met meerkeuzevragen bestaat namelijk de mogelijkheid om het juiste alternatief te raden. De kans om het juiste antwoord te raden is afhankelijk van het aantal alternatieven per vraag, dus bij vierkeuzevragen 25%, bij tweekeuzevragen 50%. Per tentamen kan een kansscore (de score die men kan halen zonder kennis van de leerstof) bepaald worden, uitgaande van het aantal alternatieven per vraag en het aantal meerkeuzevragen. 

In concreto: wanneer een tentamen bestaat uit 40 vierkeuzevragen is de kansscore 25 procent van 40 = 10. Dit wil dus zeggen dat een student die de leerstof niet beheerst door raden toch ongeveer 10 punten kan behalen op dit tentamen. Bij het berekenen van de cesuur (de grens zakken/slagen) wordt dan ook rekening gehouden met de raadkans. 
Pas boven deze kansscore is er sprake van werkelijke beheersing van de leerstof. Daarbij wordt dan het eerder genoemde kennispercentage van 55% toegepast. 
Omdat een cesuur een scheiding is, wordt deze met 2 cijfers aangegeven: bij het eerste cijfer is men gezakt met een 5, bij het tweede cijfer is men geslaagd met een 6. 

Onderstaand tref je voorbeelden aan die dit kunnen verduidelijken. 

Voorbeeld 1 
Een tentamen omvat 40 vierkeuze vragen (40 punten).
correctie raadkans 25 % x 40 = 10
kennispercentage multiple choice 55% x (40-10) = 16,5
De cesuur komt dan uit op 10 + 16,5 = 26,5 afgerond 27
De cesuur bedraagt 26/27 punten. 
Bij 26 punten wordt een 5 toegekend, bij 27 punten een 6. 

Voorbeeld 2 
Een tentamen omvat 30 vierkeuze vragen (30 punten).
correctie raadkans 25 % x 30 = 7,5
kennispercentage multiple choice 55% x (30-7,5) = 12,375
De cesuur komt dan uit op 7,5 + 12,375 = 19,875 afgerond 20
De cesuur bedraagt 19/20 punten. 
Bij 19 punten wordt een 5 toegekend, bij 20 punten een 6. 

Voorbeeld 3 
Een tentamen omvat 80 juist/onjuist vragen (80 punten). 
correctie raadkans 50% x 80 = 40 
kennispercentage multiple choice 55% x (80-40) = 22 
De cesuur bedraagt 61/62 punten. 
Bij 61 punten wordt een 5 toegekend, bij 62 punten een 6. 

Voorbeeld 4 
Een tentamen omvat 30 meerkeuzevragen met 4 alternatieven (60 punten, dus 2 punten per vraag) en 
2 open vragen waarvoor samen 15 punten te behalen zijn. 
correctie raadkans 25% x 60 = 15 
kennispercentage multiple choice 55% x (60-15) = 24,75 
kennispercentage open vragen 55% x 15 = 8,25 
De cesuur bedraagt 47/48 punten. 
Bij 47 punten wordt een 5 toegekend, bij 48 punten een 6. 

De aldus berekende cesuur is voor regulier schriftelijke tentamens de voorlopige cesuur. Uit de analyses na afloop van het tentamen en uit opmerkingen van studenten kan blijken dat bijstelling van de cesuur noodzakelijk is. Als achteraf vragen uit een tentamen worden verwijderd, wordt de voorlopige cesuur met evenveel punten verlaagd als de verwijderde vragen bij goede beantwoording zouden opleveren. Immers verwijderde vragen worden niet in de eindwaarderingen betrokken, of ze nu goed of fout beantwoord zijn. In de praktijk blijkt vaak dat studenten de score van verwijderde vragen, als ze deze goed beantwoord hebben, meetellen en dan vervolgens mededelen ten onrechte gezakt te zijn. Ook kan er sprake zijn van een fout in het voorlopige antwoordmodel dat na afloop van het tentamen wordt uitgereikt. Wijziging van het antwoordmodel leidt niet tot een bijstelling van de voorlopige cesuur. Uiteraard wordt wel het juiste antwoordalternatief bij de uitslagberekening gehanteerd. Nadat de definitieve cesuur is vastgesteld, worden op basis van deze definitieve cesuur de uitslagen en eindcijfers vastgesteld.

Wat is een 'bijzondere verplichting'?

Sommige cursussen worden uitsluitend getentamineerd door middel van het uitvoeren van een opdracht of werkstuk (bijzondere verplichting). Concrete informatie over de inhoud, de uitvoering en de beoordeling hiervan vind je bij de betreffende cursusbeschrijving. Daarnaast zijn er ook cursussen waarbij een opdracht, werkstuk, practicum et cetera een onderdeel vormen van die cursus. Naast een voldoende voor de tentamenzitting dient men hiervoor ook een voldoende te behalen. Bij deze tentamenvormen dien je alle onderdelen binnen jouw inschrijvingstermijn af te ronden. Als datum van het tentamen wordt gehanteerd de datum van ontvangst van de opdracht c.q. het werkstuk door de examinator van de cursus. 
De definitieve uitslag van een opdracht of werkstuk wordt door de Examencommissie (CVE) uiterlijk binnen zes weken vastgesteld na de datum van inlevering van de definitieve versie bij de examinator. In bijzondere gevallen kan de Commissie deze termijn verlengen met maximaal zes weken. Van deze regel kan afgeweken worden voor zover dat bepaald is op de cursussite of in de betreffende handleiding.

Wat is een studieplan?

Volg je een schakelprogramma dan kun je via je studiepad een studieplan aanvragen. Dit is een overzicht van cursussen die je binnen een studiejaar wilt volgen.

Je vraagt je studieplan aan via het studiepad. Je geeft aan hoeveel uur je per week wilt studeren en of de studieadviseur telefonisch of per e-mail contact kan opnemen om je studieplan te bespreken. Je ontvangt een bevestiging van de aanvraag in je Berichtenbox in mijnOU. De studieadviseur neemt binnen 15 werkdagen contact met je op om het studieplan af te stemmen. Je studieplan staat hierna in je studiepad. Via het studieplan kun je gemakkelijk aanmelden voor de geplande cursussen. Het studieplan kan altijd aangepast worden.

Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur via bureauschakelzone@ou.nl.

Disclaimer

Kan ik rechten ontlenen aan de informatie op deze website?

Met zorg stellen we vast wat er door de Schakelzone Recht wordt gecommuniceerd. Dit geldt voor de websites, e-mail nieuwsbrieven en alle overige uitingen. Ook proberen we de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen er onvolkomenheden in de informatie voorkomen. Schakelzone Recht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan de inhoud. We vragen je bij twijfel over de inhoud contact op te nemen met Bureau Schakelzone.

Schakelzone Recht is niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van onze websites. Schakelzone Recht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.