Levenlanglerenkrediet DUO

Via het Levenlanglerenkrediet (LLLK) kun je geld lenen bij DUO om jouw lesgeld te kunnen betalen. Het Levenlanglerenkrediet  is ook beschikbaar voor studenten van Schakelzone Recht. Tussen de universiteiten en de minister van onderwijs is onlangs afgesproken dat de universiteiten in elk geval uiterlijk op 1 september 2018 studenten voor schakelonderwijs zodanig zullen inschrijven dat zij een beroep kunnen doen op studiefinanciering en dus ook op het LLLK. Voor studenten van Schakelzone Recht is de aanpassing per 1 november 2017 gerealiseerd.

Het Levenlanglerenkrediet kun je aanvragen bij DUO. Het aanvragen voor het LLLK bij DUO vindt plaats per onderwijseenheid (dus per cursus). Je moet bij de aanvraag een kopie van de factuur voor de inschrijving meesturen. Binnen Schakelzone Recht verkrijg je toelating tot het gehele programma en ga je tevens de betalingsverplichting aan voor het gehele programma. Er komt daarom een factuurspecificatie beschikbaar die je vervolgens steeds kunt gebruiken bij het indienen van uw aanvraag/aanvragen. De aanvraag per cursus dient steeds bij DUO binnen te zijn voordat de cursus van start gaat. Je kunt geen aanvragen met terugwerkende kracht indienen voor cursussen waarmee je reeds gestart bent. Je bent zelf verantwoordelijk voor het feit dat je moet kunnen aantonen dat je je daadwerkelijk voor de betreffende cursus hebt ingeschreven.

Factuurspecificatie bij toelating ná 1 april 2017

Studenten die zijn toegelaten na 1 april 2017 en van start gaan met de nieuwe schakelprogramma’s per 1 september 2017, ontvangen automatisch een specificatie bij hun factuur, die gebruikt kan worden voor de aanvraag bij DUO. Op deze specificatie staan de cursussen uit jouw programma (conform uw toelatingsbeschikking) en het tarief per cursus vermeld.

Factuurspecificatie bij toelating vóór 1 april 2017

Studenten die zijn toegelaten voor 1 april 2017 kunnen een specificatie van hun oorspronkelijk ontvangen factuur op aanvraag ontvangen, via debiteuren@ou.nl o.v.v. je studentnummer en ‘aanvraag factuurspecificatie Schakelzone LLLK’.

Op deze specificatie staan de cursussen uit je oorspronkelijke programma (conform je toelatingsbeschikking) en het tarief per cursus vermeld. Dit cursustarief wordt gebaseerd op de gemiddelde moduleprijs van de modules binnen je curriculuminschrijving, op basis van de tarieventabel in de inschrijvingsvoorwaarden, zoals geldend in het jaar van je toelating.

Voorbeeld: indien je in 2015-2016 bent toegelaten tot het UvA-programma van 15 modulen (64,5 EC) betaalde u € 3.219,-. De cursusprijs op de specificatie is dan €214,60 voor een cursus van 4,3 EC en €429,20 voor een cursus van 8,6 EC.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van DUO