Begeleiding

Activerend online onderwijs

Via de elektronische leeromgeving yOUlearn wordt activerend online onderwijs geboden. Anders dan in het hbo-onderwijs is het onderwijs binnen de Schakelzone gebaseerd op zelfstudie, gecombineerd met (virtuele) begeleidingsbijeenkomsten. De begeleiding vindt plaats in het kwartiel waarin de cursus staat geprogrammeerd. Via de yOUlearn omgeving heb je contact met de docent en medestudenten, word je geïnformeerd over de data en tijden van (virtuele) groepsbijeenkomsten en doorloop je op gestructureerde wijze het studiemateriaal.

Overzicht van begeleidingsactiviteiten Schakelzone 2020-2021.

Het is niet eenvoudig om de slag te maken van de meer intensieve, klassikale vormen van onderwijs op het hbo naar onderwijs met een academische insteek, gebaseerd op zelfstudie. Door een of meer cursussen gelijktijdig te volgen kun je zelf je studietempo bepalen.

Workshop Schakel

Als start van het begeleidingstraject organiseren we op vrijdag 21 augustus 2020 een virtuele 'workshop' als introductiebijeenkomst. In de bijeenkomst komt onder andere aan de orde wat wij verstaan onder 'academisch denken' en wat we van je verlangen op een tentamen. De bijeenkomst zal online plaatsvinden van 14:00 - 16:30u. Aanmelden is verplicht en kan via de link in het nieuwsbericht

Aanmelden voor begeleiding 2020-2021

Om deel te nemen aan de begeleidingsbijeenkomsten dien je je vooraf in te schrijven, per cursus. Voorwaarden:

  • Je meld je aan voor de begeleiding via het studiecentrum.
  • Je mag je alleen aanmelden voor de begeleiding indien je ingeschreven staat voor de betreffende cursus.
  • Het aantal plaatsen is gelimiteerd: inschrijving op volgorde van binnenkomst.
  • Aanmelding geschiedt ineens voor alle bijeenkomsten van een cursus.
  • Alle data zijn gepland onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Wijzigingen worden gecommuniceerd via de digitale leeromgeving.
  • Kun je niet aanwezig zijn bij één van de bijeenkomsten waarvoor je je hebt aangemeld, meld je dan tijdig af bij de docent of het studiecentrum.
  • Sommige (virtuele) bijeenkomsten worden opgenomen, zodat zij op een later moment beschikbaar zijn via de digitale leeromgeving. Door aanwezig te zijn bij de bijeenkomst geeft de student toestemming voor deze opnames.

Meedoen met de OU-begeleiding?

Wie niet kan deelnemen aan de georganiseerde begeleidingsbijeenkomsten voor een schakelcursus, mag gratis deelnemen aan de begeleidingsbijeenkomsten die de OU organiseert voor de desbetreffende bachelorcursus. We raden je aan altijd even te overleggen met de docent wat de mogelijkheden zijn.

Je kunt zelf nagaan wanneer de bijeenkomsten in een OU-studiecentrum van je keuze worden aangeboden. Je vindt deze informatie via deze link.