Begeleiding 2023-2024

Je kan deelnemen aan de begeleiding indien je ingeschreven staat voor de betreffende cursus. De begeleidingssessies gaan in de regel online door. Het kan zijn dat de docent besluit om een fysieke bijeenkomst in een van de studiecentra te organiseren. Om deel te nemen aan een fysieke sessie meld je je aan via het studiecentrum. De data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De meest actuele informatie over de begeleiding van de cursus vind je op de cursussite in de online leeromgeving.

Startbijeenkomst Schakelzone

Voor alle studenten die op 1 september starten met Schakelzone Recht vindt er op 15 augustus 2023 een online startbijeenkomst plaats waarin je alle praktische informatie van onze studieadviseurs ontvangt. Meer informatie vind je op de website

Variabel startmoment:

RS0702 Materieel strafrecht

    Begeleidingsvorm
Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je het gehele jaar aan de docenten stellen.

Online bijeenkomsten - begeleiders: dhr. mr. drs. RW Timmers en prof. mr. D. Abels

 • wo 14-06-2023 / 19.30-20.30 uur / inhoudelijke bijeenkomst
 • di 25-07-2023 / 19.30-21.00 uur / tentamentraining 
 • wo 20-09-2023 / 19.30-21.00 uur / startbijeenkomst en casus oplossen
 • wo 25-10-2023 / 19.30-21.30 uur / inhoudelijke bijeenkomst
 • wo 20-12-2023 / 19.30-21.00 uur / startbijeenkomst en casus oplossen
 • wo 07-02-2024 / 19.30-20.30 uur / inhoudelijke bijeenkomst
 • wo 27-03-2024 / 19.30-20.30 uur / inhoudelijke bijeenkomst
 • wo 15-05-2024 / 19.30-21.00 uur / startbijeenkomst en casus oplossen
 • wo 26-06-2024 / 19.30-21.30 uur / inhoudelijke bijeenkomst

RS0212 Burgerlijk procesrecht

Begeleidingsvorm
Bij deze cursus worden een virtueel introductiecollege en twee virtuele tentamentrainingen georganiseerd. Voorts is er standaardbegeleiding. Dit betekent dat je inhoudelijke vragen kunt stellen aan de docent.

Begeleidingsbijeenkomsten
Online bijeenkomsten - begeleider: mw. mr. dr. M. Reumers

 • di 05-09-2023 / 19.00-20.30 uur / Introductie
 • di 24-10-2023 / 19.00-20.30 uur / Tentamentraining 1
 • di 16-01-2024 / 19.00-20.30 uur / Tentamentraining 2

RS1212 Belastingrecht

Begeleidingsvorm
Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: de cursus is zelfstandig te bestuderen. De docent is per e-mail bereikbaar voor vragen. Het discussieforum is beschikbaar voor overleg met medestudenten.

RS1402 Bestuursrecht II

Begeleidingsvorm
De begeleiding geschiedt middels uitgebreide terugkoppelingen op de opdrachten in de digitale leeromgeving en een aantal oefententamens. Daarnaast worden verschillende kennisclips aangeboden. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om vragen over de studiestof te stellen in een door docenten gemodereerde discussieruimte. Ter voorbereiding op het tentamen vindt er in de week voorafgaand aan het tentamen een responsiecollege plaats.

Vast startmoment, kwartiel 1 (1 september 2023 t/m 10 november 2023)

RS0602 Aansprakelijkheidsrecht 

Begeleidingsvorm
Online- en fysieke bijeenkomsten.

 • Hoorcollege 1 te Amsterdam op zaterdag 9 september 2023 om 12:30 – 14:00 uur. 
 • Virtuele klas 1 (casus oplossen), online op dinsdag 19 september 2023 van 19:00 - 20:30 uur.
 • Hoorcollege 2 te Amsterdam op donderdag 28 september 2023 om 18:30 –20:00 uur. 
 • Hoorcollege 3 te Amsterdam op zaterdag 7 oktober 2023 om 12:30 – 14:00 uur. 
 • FAQ / online vragenuurtje op dinsdag 10 oktober 2023 van 19:00 – 20:00 uur.
 • Virtuele klas 2 (casus oplossen), online op dinsdag 17 oktober 2023 van 19:00 - 20:30 uur. 
 • Hoorcollege 4 te Amsterdam op donderdag 26 oktober 2023 om 18:30 – 20:00 uur. 
 • Virtuele klas 3 (casus oplossen), online op dinsdag 31 oktober 2023 van 19:00 - 20:30 uur.
 • FAQ / online vragenuurtje op donderdag 9 november 2023 van 19:00 - 20:00 uur.
   

RS1112 Internationaal recht

Online bijeenkomsten op:

 • Ma 04-9-2023 / 19.30-21.30 uur
 • Ma 18-9-2023 / 19.30-21.30 uur
 • Ma 02-10-2023 / 19.30-21.30 uur
 • Ma 16-10-2023 / 19.30-21.30 uur
 • Ma 06-11-2023 / 19.30-21.30 uur

RS0432 Europees recht 

Begeleidingsvorm
Een startbijeenkomst/virtuele klassen, dialoogoefenmomenten (zoveel mogelijk gekoppeld aan de virtuele klassen) en videocolleges. Daarnaast standaardbegeleiding: je kunt vragen aan de docenten stellen.

De data van de bijeenkomsten worden bekend gemaakt in de online leeromgeving.

Vast startmoment, kwartiel 2 (20 november 2023 t/m 2 februari 2024)

RS0302 Ondernemingsrecht

Begeleidingsvorm
Bij deze cursus worden een virtueel introductiecollege en een virtueel responsiecollege georganiseerd. Voorts is er standaardbegeleiding. Dit betekent dat je inhoudelijke vragen kunt stellen aan de docent.

Begeleidingsbijeenkomsten
Online bijeenkomsten - begeleider: mw. mr.dr. M. Reumers

 • di 21-11-2023 / 19.00-20.30 uur / Introductie
 • di 23-01-2024 / 19.00-20.30 uur / Responsiecollege

RS0502 Staats- en bestuursrecht I

Begeleidingsvorm
Standaardbegeleiding in de discussieruimte en vier virtuele klassen in het tweede kwartiel. 

Begeleidingsbijeenkomsten
Online bijeenkomsten - begeleider: dhr. mr. dr. S. Kole en dhr. mr. R. Bronsema

 • 30-11-2023 / 19.30-21.30 uur / virtuele klas 1
 • 14-12-2023 / 19.30-21.30 uur / virtuele klas 2
 • 10-01-2024 / 19.30-21.30 uur / actualiteitencollege bestuursrecht
 • 17-01-2024 / 19.30-21.30 uur / virtuele klas 3
 • 24-01-2024 / 19.30-21.30 uur / responsiecollege

RS1702 Schrijven over grondrechten

Begeleidingsvorm
Standaardbegeleiding in de discussieruimte en vijf virtuele klassen in het tweede kwartiel. De data van de bijeenkomsten worden bekend gemaakt in de online leeromgeving.

RS1312 Schakelscriptie publiekrecht

Begeleidingsvorm
Begeleidingsbijeenkomsten (virtueel), in combinatie met individuele feedback van de docent op drie instuuropdrachten. Meer informatie over de begeleidingsbijeenkomsten en de instuuropdrachten kun je, nadat je ingeschreven bent, vinden op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Indien je voorafgaand aan jouw inschrijving voor deze cursus informatie omtrent de begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met de examinator, mw. dr. mr. M.F. Attinger: marelle.attinger@ou.nl.

Begeleidingsbijeenkomsten
Op maandag 20 november 2023 vindt er van 19.00 - 20.00 een online introductie plaats door examinatoren M. Attinger & M. Reumers. Daarnaast worden er individuele begeleidingsbijeenkomsten gepland door de verschillende begeleiders. Die zullen op de online leeromgeving worden geplaatst. In het tweede kwartiel zullen de individuele online bijeenkomsten per begeleidingsgroep plaatsvinden in de vijfde en negende week van het kwartiel.

NB: deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk indien de helft van de schakelopleiding is afgerond. 

RS1612 Schakelscriptie privaatrecht

Begeleidingsvorm
Begeleidingsbijeenkomsten (virtueel), in combinatie met individuele feedback van de docent op drie instuuropdrachten. Meer informatie over de begeleidingsbijeenkomsten en de instuuropdrachten kun je, nadat je ingeschreven bent, vinden op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Indien je voorafgaand aan uw inschrijving voor deze cursus informatie omtrent de begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met de examinator, mw. mr. M. Reumers: michele.reumers@ou.nl.

Begeleidingsbijeenkomsten
Op maandag 20 november 2023 vindt er van 19.00 - 20.00 een online introductie plaats door examinatoren M. Attinger & M. Reumers. Daarnaast worden er individuele begeleidingsbijeenkomsten gepland door de verschillende begeleiders. Die zullen op de online leeromgeving worden geplaatst. In het tweede kwartiel zullen de individuele online bijeenkomsten per begeleidingsgroep plaatsvinden in de vijfde en negende week van het kwartiel.

NB: deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk indien de helft van de schakelopleiding is afgerond. 

Vast startmoment, kwartiel 3 (12 februari 2024 t/m 19 april 2024)

RS0002 Overeenkomstenrecht

Online bijeenkomsten:

•    Di. 20 feb 2024 / 19.30-21.00 uur, LEH 1 t/m 6 
•    Di 5 maart 2024 / 19.30-21.00 uur,  LEH 7 t/m 10 
•    Di 19 maart 2024 / 19.30-21.00 uur, LEH 12 t/m 16 
•    Di 9 april 2024 / 19.30-21.00 uur, tentamen training 
 

RS1112 Internationaal recht

Begeleidingsvorm
Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen. De data van de bijeenkomsten worden in de online leeromgeving bekend gemaakt.

RS0902 Constitutioneel recht

Begeleidingsvorm
Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kun je het gehele jaar aan de docenten stellen. De data van de bijeenkomsten worden in de online leeromgeving bekend gemaakt.

RS0432 Europees recht 

Begeleidingsvorm
Een startbijeenkomst/virtuele klassen, dialoogoefenmomenten (zoveel mogelijk gekoppeld aan de virtuele klassen) en videocolleges. Daarnaast standaardbegeleiding: je kunt vragen aan de docenten stellen.

De data van de bijeenkomsten worden in de online leeromgeving bekend gemaakt.

Vast startmoment, kwartiel 4 (29 april 2024 t/m 5 juli 2024)

RS0112 Goederenrecht

Begeleidingsbijeenkomsten

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleiders: Mw. mr. dr. J. Broese van Groenou en mw. mr. dr. C. Ramautar

•    di 30 april 2024 | 19:00 tot 21:00 uur | introductiecollege deel 1
•    di 14 mei 2024 | 19:00 tot 20:30 uur | casusbespreking deel 1
•    di 21 mei 2024 | 19:00 tot 21:00 uur | introductiecollege deel 2 
•    di 4 juni 2024 | 19:00 tot 20:30 uur | casusbespreking deel 2
•    di 18 juni 2024 | 19:00 tot 21:00 uur | introductiecollege deel 3  
•    di 2 juli 2024 | 19:00 tot 20:30 uur | casusbespreking deel 3  

RS0812 Formeel strafrecht 

Begeleidingsbijeenkomsten

Online-bijeenkomsten

 • Wo 01-05-2024 / 20.00-21.00 uur / Mw. prof. mr. dr. W. Dreissen
 • Wo 15-05-2024 / 20.00-21.00 uur / Mw. prof. mr. dr. W. Dreissen
 • Wo 22-05-2024 / 20.00-21.00 uur / Mw. prof. mr. dr. W. Dreissen
 • Wo 29-05-2024 / 20.00-21.00 uur / Dhr. mr. L. Rommy
 • Wo 12-06-2024 / 20.00-21.00 uur / Mw. prof. mr. dr. W. Dreissen
 • Wo 19-06-2024 / 20.00-21.00 uur / Dhr. mr. L. Rommy
 • Wo 26-06-2024 / 20.00-21.00 uur / Mw. prof. mr. dr. W. Dreissen
 • Wo 03-07-2024 / 20.00-21.00 uur / Mw. prof. mr. dr. W. Dreissen en Mw. mr. dr. A.J.H. de Bruijn

RS1312 Schakelscriptie publiekrecht

Begeleidingsvorm
Begeleidingsbijeenkomsten (virtueel), in combinatie met individuele feedback van de docent op drie instuuropdrachten. Meer informatie over de begeleidingsbijeenkomsten en de instuuropdrachten kun je, nadat je ingeschreven bent, vinden op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Indien je voorafgaand aan jouw inschrijving voor deze cursus informatie omtrent de begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met de examinator, mw. dr. mr. M.F. Attinger: marelle.attinger@ou.nl.

Begeleidingsbijeenkomsten
Op maandag 29 april 2024 vindt er van 19.00 - 20.00 een online introductie plaats door examinatoren M. Attinger & M. Reumers. Daarnaast worden er individuele begeleidingsbijeenkomsten gepland door de verschillende begeleiders. Die zullen t.z.t. op de sites geplaatst. In het vierde kwartiel zullen de individuele online bijeenkomsten per begeleidingsgroep plaatsvinden in de vijfde en negende week van het kwartiel.

NB: deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk indien de helft van de schakelopleiding is afgerond. 

RS1612 Schakelscriptie privaatrecht

Begeleidingsvorm
Begeleidingsbijeenkomsten (virtueel), in combinatie met individuele feedback van de docent op drie instuuropdrachten. Meer informatie over de begeleidingsbijeenkomsten en de instuuropdrachten kun je, nadat je ingeschreven bent, vinden op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Indien je voorafgaand aan jouw inschrijving voor deze cursus informatie omtrent de begeleiding nodig hebt, kun je contact opnemen met de examinator, mw. mr. M. Reumers: michele.reumers@ou.nl.

Begeleidingsbijeenkomsten
Op maandag 29 april 2024 vindt er van 19.00 - 20.00 een online introductie plaats door examinatoren M. Attinger & M. Reumers. Daarnaast worden er individuele begeleidingsbijeenkomsten gepland door de verschillende begeleiders. Die zullen t.z.t. op de sites geplaatst. In het vierde kwartiel zullen de individuele online bijeenkomsten per begeleidingsgroep plaatsvinden in de vijfde en negende week van het kwartiel.

NB: deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk indien de helft van de schakelopleiding is afgerond.