Begeleiding 2022-2023

Je kan deelnemen aan de begeleiding indien je ingeschreven staat voor de betreffende cursus. De begeleidingssessies gaan in de regel online door. Het kan zijn dat de docent besluit om een fysieke bijeenkomst in een van de studiecentra te organiseren. Om deel te nemen aan een fysieke sessie meld je je aan via het studiecentrum. De data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De meest actuele informatie over de begeleiding van de cursus vind je op de cursuswebsite in yOUlearn.

Introductieworkshop Schakelzone

In augustus 2022 vindt een online startworkshop Schakelzone plaats. Naast praktische informatie zal er ook een interessante workshop gegeven worden. Meer informatie volgt later.

Variabel startmoment:

RS0702 Materieel strafrecht

    Begeleidingsvorm
Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

RS0212 Burgerlijk procesrecht

Begeleidingsvorm
Bij deze cursus worden een virtueel introductiecollege en twee virtuele tentamentrainingen georganiseerd. Voorts is er standaardbegeleiding. Dit betekent dat u inhoudelijke vragen kunt stellen aan de docent.

Begeleidingsbijeenkomsten
Online bijeenkomsten - begeleider: mw. mr. dr. M. Reumers

 • di 06-09-2022 / 19.00-20.30 uur / Introductie
 • di 01-11-2022 / 19.00-20.30 uur / Tentamentraining 1
 • di 17-01-2023 / 19.00-20.30 uur / Tentamentraining 2

RS1212 Belastingrecht

Begeleidingsvorm
Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: de cursus is zelfstandig te bestuderen. De docent is per e-mail bereikbaar voor vragen. Het discussieforum is beschikbaar voor overleg met medestudenten.

RS1402 Staats- en bestuursrecht II

Begeleidingsvorm
De begeleiding geschiedt middels uitgebreide terugkoppelingen op de opdrachten in de digitale leeromgeving en een aantal oefententamens. Daarnaast worden verschillende kennisclips aangeboden. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om vragen over de studiestof te stellen in een door docenten gemodereerde discussieruimte. Ter voorbereiding op het tentamen vindt er in de week voorafgaand aan het tentamen een responsiecollege plaats.

RS0422 Europees recht (nog geen definitieve tekst ontvangen)

Begeleidingsvorm
Een startbijeenkomst in het eerste kwartiel. Daarnaast standaardbegeleiding: u kunt vragen aan de docenten stellen.

Vast startmoment, kwartiel 1 (1 september 2022 t/m 11 november 2022)

RS0602 Aansprakelijkheidsrecht 

Begeleidingsvorm
Online- en fysieke bijeenkomsten.

Informatie volgt via de cursussite.

RS1112 Internationaal recht (definitieve tekst nog niet ontvangen)

 

Informatie volgt via de cursussite.

Vast startmoment, kwartiel 2 (21 november 2022 t/m 28 januari 2023)

RS0302 Ondernemingsrecht

Begeleidingsvorm
Bij deze cursus worden een virtueel introductiecollege en een virtueel responsiecollege georganiseerd. Voorts is er standaardbegeleiding. Dit betekent dat u inhoudelijke vragen kunt stellen aan de docent.

Begeleidingsbijeenkomsten
Online bijeenkomsten - begeleider: mw. mr.dr. M. Reumers

 • di 22-11-2022 / 19.00-20.30 uur / Introductie
 • di 24-01-2023 / 19.00-20.30 uur / Responsiecollege

RS0502 Staat- en bestuursrecht I

Begeleidingsvorm
Standaardbegeleiding in de discussieruimte en vijf virtuele klassen in het tweede kwartiel. Daarnaast worden voor de belangrijkste rechtsfiguren en rechtspraak kennisclips aangeboden.

Begeleidingsbijeenkomsten
Online bijeenkomsten - begeleider: dhr. mr. dr. S. Kole en dhr. mr. R. Bronsema

 • 01-12-2022 / 19.30-21.00 uur / virtuele klas 1
 • 15-12-2022 / 19.30-21.00 uur / virtuele klas 2
 • 12-01-2023 / 19.30-21.30 uur / actualiteitencollege bestuursrecht
 • 19-01-2023 / 19.30-21.00 uur / virtuele klas 3
 • 26-01-2023 / 19.30-21.30 uur / responsiecollege

RS1702 Schrijven over grondrechten

Begeleidingsvorm
Standaardbegeleiding in de discussieruimte en vijf virtuele klassen in het tweede kwartiel. Informatie volgt via de cursussite.

RS1312 Schakelscriptie publiekrecht

Begeleidingsvorm
Begeleidingsbijeenkomsten (virtueel), in combinatie met individuele feedback van de docent op vier instuuropdrachten (de probleemstelling, het concept-onderzoeksplan, het definitief onderzoeksplan en het definitief essay). Meer informatie over de begeleidingsbijeenkomsten en de instuuropdrachten kunt u, nadat u ingeschreven bent, vinden op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Indien u voorafgaand aan uw inschrijving voor deze cursus informatie omtrent de begeleiding nodig heeft, kunt u contact opnemen met de examinator, mw. dr. mr. M.F. Attinger: marelle.attinger@ou.nl.

Begeleidingsbijeenkomsten
Op maandag 21 november 2022 vindt er van 20.00 - 21.00 een online introductie plaats door examinatoren M. Attinger & M. Reumers. Daarnaast worden er individuele begeleidingsbijeenkomsten gepland door de verschillende begeleiders. Die zullen t.z.t. op de sites geplaatst. In het tweede kwartiel zullen de individuele online bijeenkomsten per begeleidingsgroep plaatsvinden in week 51 2022 en week 3 2023.

NB: deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk indien de helft van de schakelopleiding is afgerond. 

RS1612 Schakelscriptie privaatrecht

Begeleidingsvorm
Begeleidingsbijeenkomsten (virtueel), in combinatie met individuele feedback van de docent op vier instuuropdrachten (de probleemstelling, het concept-onderzoeksplan, het definitief onderzoeksplan en het definitief essay). Meer informatie over de begeleidingsbijeenkomsten en de instuuropdrachten kunt u, nadat u ingeschreven bent, vinden op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Indien u voorafgaand aan uw inschrijving voor deze cursus informatie omtrent de begeleiding nodig heeft, kunt u contact opnemen met de examinator, mw. mr. M. Reumers: michele.reumers@ou.nl.

Begeleidingsbijeenkomsten
Op maandag 21 november 2022 vindt er van 20.00 - 21.00 een online introductie plaats door examinatoren M. Attinger & M. Reumers. Daarnaast worden er individuele begeleidingsbijeenkomsten gepland door de verschillende begeleiders. Die zullen t.z.t. op de sites geplaatst. In het tweede kwartiel zullen de individuele online bijeenkomsten per begeleidingsgroep plaatsvinden in week 51 2022 en week 3 2023.

NB: deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk indien de helft van de schakelopleiding is afgerond. 

 

Vast startmoment, kwartiel 3 (13 februari 2023 t/m 21 april 2023)

RS0002 Overeenkomstenrecht

Informatie volgt via de cursussite.

 

RS1112 Internationaal recht

Begeleidingsvorm
Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

RS0902 Constitutioneel recht

Begeleidingsvorm
Bij deze cursus hoort standaardbegeleiding: inhoudelijke vragen kunt u het gehele jaar aan de docenten stellen.

 

Vast startmoment, kwartiel 4 (1 mei 2023 t/m 7 juli 2023)

RS0102 De dynamiek van het goederenrecht

Begeleidingsbijeenkomsten

Online-bijeenkomsten
Kwartiel 4 - begeleiders: Mw. mr. dr. J. Broese van Groenou en mw. mr. dr. C. Ramautar

 • wo 24-05-2023 / 19.00-20.30 uur
 • wo 14-06-2023 / 19.00-20.30 uur
 • wo 05-07-2023 / 19.00-20.30 uur

RS0812 Formeel strafrecht 

Informatie volgt via de cursussite.

RS1312 Schakelscriptie publiekrecht

Begeleidingsvorm
Begeleidingsbijeenkomsten (virtueel), in combinatie met individuele feedback van de docent op vier instuuropdrachten (de probleemstelling, het concept-onderzoeksplan, het definitief onderzoeksplan en het definitief essay). Meer informatie over de begeleidingsbijeenkomsten en de instuuropdrachten kunt u, nadat u ingeschreven bent, vinden op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Indien u voorafgaand aan uw inschrijving voor deze cursus informatie omtrent de begeleiding nodig heeft, kunt u contact opnemen met de examinator, mw. dr. mr. M.F. Attinger: marelle.attinger@ou.nl.

Begeleidingsbijeenkomsten
Op maandag 8 mei 2023 vindt er van 20.00 - 21.00 een online introductie plaats door examinatoren M. Attinger & M. Reumers. Daarnaast worden er individuele begeleidingsbijeenkomsten gepland door de verschillende begeleiders. Die zullen t.z.t. op de sites geplaatst. In het vierde kwartiel zullen de individuele online bijeenkomsten per begeleidingsgroep plaatsvinden in week 22 2022 en week 26 2023.

NB: deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk indien de helft van de schakelopleiding is afgerond. 

RS1612 Schakelscriptie privaatrecht

Begeleidingsvorm
Begeleidingsbijeenkomsten (virtueel), in combinatie met individuele feedback van de docent op vier instuuropdrachten (de probleemstelling, het concept-onderzoeksplan, het definitief onderzoeksplan en het definitief essay). Meer informatie over de begeleidingsbijeenkomsten en de instuuropdrachten kunt u, nadat u ingeschreven bent, vinden op de cursussite in de digitale leeromgeving.

Indien u voorafgaand aan uw inschrijving voor deze cursus informatie omtrent de begeleiding nodig heeft, kunt u contact opnemen met de examinator, mw. mr. M. Reumers: michele.reumers@ou.nl.

Begeleidingsbijeenkomsten
Op maandag 8 mei 2023 vindt er van 20.00 - 21.00 een online introductie plaats door examinatoren M. Attinger & M. Reumers. Daarnaast worden er individuele begeleidingsbijeenkomsten gepland door de verschillende begeleiders. Die zullen t.z.t. op de sites geplaatst. In het vierde kwartiel zullen de individuele online bijeenkomsten per begeleidingsgroep plaatsvinden in week 22 2022 en week 26 2023.

NB: deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk indien de helft van de schakelopleiding is afgerond.