Schakelscriptie - Privaatrecht

Inhoud

In de cursus Schakelscriptie verricht u onderzoek naar een juridisch vraagstuk dat nog niet helemaal is opgelost of uitgedacht is binnen het recht en waarop dus niet meteen een eenduidig juridisch antwoord voorhanden is. Er ligt met andere woorden een te onderzoeken vraag waarover u in de bachelorfase van uw studie een juridisch essay moet schrijven. In deze cursus leert u hoe u een dergelijk essay moet schrijven en aan welke eisen het moet voldoen. Het schrijven van een essay is onmogelijk zonder gedegen onderzoek. Aan dit onderzoek wordt daarom in deze cursus ook de nodige aandacht besteed. U leert hoe u een onderzoeksplan moet maken en wat de inhoud moet zijn van dit onderzoeksplan. Vervolgens leert u hoe u de bevindingen kunt presenteren in een essay, waarin u uw juridisch-wetenschappelijk onderbouwde argumenten uiteenzet.

Het uitgangspunt van deze cursus is dat de vaardigheden voor het doen van onderzoek en voor het schrijven van het essay niet geleerd worden door erover te lezen, maar door deze te oefenen. Deelname aan twee bijeenkomsten is daarom verplicht. De feedback op het onderzoeksplan tijdens de tweede bijeenkomst is de laatste mogelijkheid om feedback op de opzet van het essay te krijgen. Daarna dient u geheel zelfstandig het essay verder vorm te geven. U dient zich voor de gehele begeleidingscyclus tijdig en wel vóór 15 augustus of 15 januari in te schrijven, afhankelijk van het semester waarin u wilt deelnemen. Het aantal deelnemers per bijeenkomst is beperkt. Meer informatie over hoe u kunt intekenen voor de bijeenkomsten vindt u, na inschrijving voor de cursus, in de digitale leeromgeving.

Indien u deze cursus volgt als onderdeel van het OU-schakelprogramma met civiel effect en u bent toegelaten na 01-04-2017, dan bent u verplicht deze cursus privaatrechtelijk in te vullen.

Ingangseisen

Voor de schakelscriptie kunt u niet ingeschreven worden voordat u tenminste 30 studiepunten van het schakelprogramma heeft behaald.

Indien u de korte OU-schakel van 30 of 35 EC volgt dient u minimaal 10 EC behaald te hebben om te kunnen inschrijven.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een schrijfopdracht.

Begeleiding

Docenten: Mw. mr. dr. J. Vink, mw. mr. dr. B. Aarrass, dhr. mr. R. Bronsema, mw. mr. I. Braber, mw. prof. dr. M. Malsch, dhr. mr. drs. P. Slangen en dhr. mr. J. Ebbinga.

De begeleiding wordt twee maal per jaar gegeven, in de periode september-november en in februari-april. U kunt zich hiervoor aanmelden via de cursuswebsite. De begeleiding in het eerste semester vindt plaats op de volgende data en locaties:

 • Groepsbijeenkomst staats- en bestuursrecht – SC Rotterdam
 • 18-9-19                17.30-20.30
 • 30-10-19             17.30-20.30
 • Groepsbijeenkomst staats- en bestuursrecht – SC Amsterdam
 • 18-09-19              17.30-20.30
 • 30-10-19              17.30-20.30
 • Groepsbijeenkomst fiscaal recht – SC Utrecht
 • informatie volgt
 • Groepsbijeenkomst privaatrecht – online
 • 16-09-19              19.00-22.00
 • Groepsbijeenkomst privaatrecht – SC Amsterdam
 • 18-09-19              18.00-21.00
 • Groepsbijeenkomst strafrecht – SC Nijmegen
 • 17-09-19               18.00-21.00
 • 29-10-19               18.00-21.00

NB: deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk indien de helft van de schakelopleiding is afgerond. Voor de schakelscriptie worden elk semester begeleidingsbijeenkomsten gepland in diverse studiecentra. Nadat u zich heeft ingeschreven voor de schakelscriptie kunt u zich aanmelden voor de begeleidingsbijeenkomsten via de cursus-site.

 

 

Inschrijving

 

Deze cursus wordt in het academisch jaar 2020-2021 twee keer aangeboden op vaste startdata (1 september 2020 en 8 februari 2021), waarvoor u zich tijdig dient aan te melden.

Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. Vanaf mei 2021 is het vervolgens mogelijk om aan te melden voor de startmomenten van academisch jaar 2021-2022.

 Voor de cursus die start op 1 september 2020, kwartiel 1, adviseren wij om u uiterlijk 15 augustus 2020 hiervoor aan te melden. Voor de cursus die start op 8 februari 2021, kwartiel 3, adviseren wij om u uiterlijk 24 januari 2021 aan te melden. Alleen dan  ontvangt u in ieder geval tijdig het cursusmateriaal, heeft u toegang tot de leeromgeving en (indien van toepassing)kunt u worden ingedeeld in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus of na 24 januari kunnen we dit niet garanderen.

Aanmelden voor kwartiel 1 is mogelijk tot en met 31 augustus 2020. Aanmelden voor kwartiel 3 is mogelijk tot en met 7 februari 2021.