Belastingrecht

Inhoud

In deze cursus worden de belangrijkste thema's uit het fiscale recht behandeld. U krijgt een compleet overzicht van regelgeving en jurisprudentie. Zo verdiept u zich onder meer in de positie van ondernemers en particulieren, inhoudingen op het loon, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, samenwerkingsvormen, deelnemingsverhoudingen, fusies, ondernemersfaciliteiten en doorschuifmogelijkheden. Ook de verbruiksbelastingen - speciaal de omzetbelasting - en de internationale werking van het Nederlandse belastingstelsel komen aan bod. Naast theoretisch inzicht verwerft u praktische vaardigheden in het lokaliseren en benoemen van fiscale problemen.

 Voorkennis

Een behoorlijke juridische voorkennis wordt voorondersteld. Belastingrecht begeeft zich op het snijvlak tussen economie en recht en daarom is cijfermatig inzicht (onder meer elementair boekhouden) en enige kennis van economische begrippen gewenst.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een digitaal groepsgeroosterd tentamen met open vragen.

Begeleiding

Docent: dhr. mr. dr. G.M.C.M. Staats

Inschrijving

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt dus op elk gewenst moment inschrijven voor deze cursus. Houdt hierbij wel rekening met het tentamenrooster.