Constitutioneel recht

Inhoud

De cursus Constitutioneel recht heeft betrekking op de juridische vormgeving en het juridisch instrumentarium van het organisatorisch verband 'de staat'. Aan de orde komen de organen van de Nederlandse staat (zoals Koning, ministers, regering, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Staten-Generaal, Raad van State, rechterlijke macht enz.), de manier waarop die organen worden ingesteld, de bevoegdheden van die organen, de wijze waarop hun onderlinge verhouding is geregeld en de verhouding tussen die overheidsorganen en de burgers (grondrechten). Bij dit alles spelen het Statuut voor het Koninkrijk en vooral de Grondwet een prominente rol. Ook wordt aandacht geschonken aan de internationale, en meer in het bijzonder de Europese dimensie.

Voorkennis

Er wordt van uitgegaan dat voorafgaand aan deze cursus de cursussen Inleiding staatsrecht, Inleiding bestuursrecht en Inleiding internationaal met goed gevolg zijn afgerond tijdens jouw vooropleiding. Heb je deze cursussen niet gevolgd? Dan is het raadzaam om voorafgaand aan of tijdens de cursus een inleidend boek te lezen. Voor Inleiding staatsrecht: bijvoorbeeld M. C. Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat, of P.P.T. Bovend’Eert, Inleiding constitutioneel recht of A. D. Belinfante e.a., Beginselen van het Nederlandse staatsrecht.
Voor Inleiding bestuursrecht: Kern van het bestuursrecht van prof. mr. R.J.N. Schlössels, mr. C.L.G.F.H. Albers, mr. S. Hillegers en mr. S.D.P. Kole (Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 5e druk 2017)
Voor Inleiding internationaal recht: A. Nollkaemper 'Kern van het Internationaal Publiekrecht, Boom Juridische Uitgevers, 7de of 8ste druk, 2014 EAN: 9789089749390
 

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een digitaal groepsgeroosterd tentamen met mulitple choice en open vragen.

Begeleiding

Docenten: Dhr. dr. J. Doomen en mw. mr. drs. M. van Schaik.

Inschrijving

 

Deze cursus start maandag 7 februari 2022. We adviseren om u uiterlijk 23 januari hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 23 januari kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 6 februari 2022.

Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf mei 2021 is het mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2021-2022.