Constitutioneel recht

Inhoud

De cursus Constitutioneel recht heeft betrekking op de juridische vormgeving en het juridisch instrumentarium van het organisatorisch verband 'de staat'. Aan de orde komen de organen van de Nederlandse staat (zoals Koning, ministers, regering, Tweede Kamer, Eerste Kamer, Staten-Generaal, Raad van State, rechterlijke macht enz.), de manier waarop die organen worden ingesteld, de bevoegdheden van die organen, de wijze waarop hun onderlinge verhouding is geregeld en de verhouding tussen die overheidsorganen en de burgers (grondrechten). Bij dit alles spelen het Statuut voor het Koninkrijk en vooral de Grondwet een prominente rol. Ook wordt aandacht geschonken aan de internationale, en meer in het bijzonder de Europese dimensie.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een regulier schriftelijk tentamen met mulitple choice en open vragen.

Begeleiding

Docenten: dhr dr J. Doomen en dhr mr M. van Oosterzee

Inschrijving

 

Deze cursus start maandag 10 februari 2020. We adviseren om u uiterlijk 26 januari hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 26 januari kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 9 februari 2020.

Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf mei 2020 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2020-2021.