Formeel strafrecht

Inhoud

Het strafproces kent een (chrono)logische volgorde. Van verdenking via opsporing en vervolging naar berechting, eventueel in hoger beroep en cassatie. Dat traject moet duidelijk bewegwijzerd zijn. Het strafproces vergt een voortdurende belangenafweging tussen verdedigingsrechten, grondrechten, het algemeen belang en criminaliteitsbestrijding. Wie mag in welke fase optreden? Welke middelen mag de overheid inzetten? Een verhoor mag wel met enige druk gepaard gaan, maar tot hoever mag die opgevoerd worden? Onder welke voorwaarden mag een telefoontap of een doorzoeking bevolen worden? Wat gebeurt er als voorschriften niet worden nageleefd tijdens het opsporingsonderzoek? Nadat eerst in het materiële strafrecht is bepaald welk gedrag straf verdient, moet in het strafproces vastgesteld worden of dat gedrag zich in werkelijkheid heeft voorgedaan. Uitgangspunt voor het strafproces is de tenlastelegging, simpel gezegd een juridische beschrijving van hetgeen de verdachte verweten wordt. De rechter is bij zijn beslissing gebonden aan deze tenlastelegging en voor de verdachte maakt de tenlastelegging duidelijk waar hij zich tegen heeft te verdedigen.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een regulier schriftelijk tentamen met open vragen en een opdracht.

Begeleiding

Docenten: Dhr. prof. mr. S. Brinkhoff en Mw. mr. dr. M. Attinger 

Inschrijving

 

Deze cursus start maandag 26 april 2021. We adviseren om u uiterlijk 11 april 2020 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 11 april kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 25 april 2020.

Na de startdatum van de cursus is  aanmelding niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf mei 2021 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2021-2022.