Formeel strafrecht

Inhoud

Strafzaken zijn vaak onderwerp van veel media-aandacht. Hierdoor is strafprocesrechtelijke terminologie ons niet vreemd. Maar wat betekenen die termen eigenlijk precies en klopt het wel wat er in de media beweerd wordt? Vaak wordt namelijk vergeten dat het strafproces een tweeledig doel dient: zorgen dat schuldigen veroordeeld worden en voorkomen dat onschuldigen gestraft worden. In deze cursus Formeel strafrecht willen we u gevoelig maken voor de nuances van ons strafprocesrecht.

In de cursus Materieel strafrecht ging het vooral om de vraag welk gedrag strafbaar is en wanneer een dader niet strafbaar is. In deze cursus Formeel strafrecht ligt de nadruk op de vraag wat er moet gebeuren indien het vermoeden rijst dat een persoon een strafbaar feit heeft begaan. U kunt daarbij denken aan vragen als: onder welke voorwaarden is de officier van justitie ontvankelijk in de vervolging? Aan welke vereisten moet een tenlastelegging voldoen? Hoe komt de Nederlandse strafrechter tot een bewezenverklaring? Mogen verklaringen van de verdachte zonder meer tot bewijs dienen als hij tijdens het politieverhoor niet is bijgestaan door een raadsman? Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen van deze cursus, waarbij de constante belangenafweging tussen instrumentaliteit en rechtsbescherming een prominente rol speelt.

Serious game
Een deel van het onderwijs wordt verbonden aan een realistische praktijksimulatie van een Nederlandse strafzaak; een zogenaamde serious game. In de serious game wordt het reguliere verloop van een strafzaak gevolgd: van opsporing, naar vervolging tot uiteindelijk berechting. Gedurende het verloop van de serious game krijgt u telkens een andere rol (officier van justitie, advocaat en rechter) toebedeeld en neemt u vanuit die rol verschillende beslissingen. Met de serious game wordt beoogd een brug te slaan tussen de wetenschap en de strafrechtelijke praktijk: wetenschappelijke kennis die wordt opgedaan in de loop van het vak wordt immers direct en interactief toegepast in de game.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een digitaal groepsgeroosterd tentamen met open vragen en een opdracht.

Begeleiding

Docenten: Dhr. prof. mr. S. Brinkhoff, mw. mr. dr. M. Attinger en dhr. mr. L. Rommy.

Inschrijving

 

Deze cursus start maandag 25 april 2022. We adviseren om u uiterlijk 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

Na de startdatum van de cursus is  aanmelding niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf mei 2021 is het mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2021-2022.