Aansprakelijkheidsrecht

Inhoud

Stel dat uw auto een forse deuk oploopt omdat een van links naderende autobestuurder verzuimt u voorrang te verlenen. Kunt u dan uw schade op deze bestuurder verhalen? Het 'klassieke' aansprakelijkheidsrecht draait om de vraag wanneer je geleden schade juridisch kunt afwentelen op iemand anders. In de cursus Aansprakelijkheidsrecht staat dan ook het juridische leerstuk van de onrechtmatige daad centraal. Wie iets doet of nalaat in strijd met de wet of de zorgvuldigheid die in het maatschappelijke verkeer betaamt, pleegt een onrechtmatige daad en is verplicht de uit de onrechtmatige daad voortkomende schade te vergoeden. Staat eenmaal vast dat er sprake is van aansprakelijkheid dan komt vervolgens de vraag aan de orde hoe de omvang van de schadevergoeding dient te worden vastgesteld. Ook het juridische kader voor het vaststellen van de omvang van de schade komt in de cursus uitvoerig aan de orde.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een digitaal groepsgeroosterd tentamen met open vragen

Begeleiding

Docenten: Dhr. prof. mr. drs. M. Hendrikse, dhr. mr. J. Ebbinga, dhr. mr. M. Nelemans en mw. mr. H. Severeyns-Wijenbergh.

Inschrijving

 

Deze cursus start maandag 1 september 2021. We adviseren om u uiterlijk 15 augustus 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 15 augustus kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 31 augustus 2021.

Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf mei 2021 is het mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2021-2022.