Staats- en bestuursrecht I

Inhoud

De cursus Staats- en bestuursrecht I laat studenten diepgaand kennismaken met het materieel bestuursrecht en de algemene regels die de overheid in acht moet nemen bij het besturen. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de actoren in het publiekrecht, de verschillende vormen van bestuurshandelen en de normen die daarbij op grond van de wettelijke regels en algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht moeten worden genomen. Ook het vraagstuk van de rechtstoepassing door het bestuur en de handhavingsinstrumenten komen uitgebreid aan de orde. Veel van de algemene regels zijn inmiddels gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht. Diverse regels zijn echter nog niet in deze wet opgenomen, ofschoon ze wel deel uitmaken van het algemeen deel van het bestuursrecht. In deze cursus neemt de Awb een prominente plaats in, maar daarnaast wordt ook recht behandeld dat (nog) niet in deze wet is geregeld. Het is de bedoeling dat de student zowel theoretisch als praktisch inzicht verwerft in de stof en daarbij leert aanvoelen hoe de rechter bij het formuleren of toepassen van regels er steeds naar streeft een regel te formuleren die zowel past in het rechtssysteem, alsook een praktische oplossing biedt voor het voorgelegde probleem. De cursus behandelt veel rechtspraak en laat de student aan de hand van (praktijkgerichte) open (casus)vragen meedenken.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een digitaal groepsgeroosterd tentamen met open vragen. Vanaf september 2021-2022 zal deze cursus worden afgesloten met een digitaal groepsgeroosterd tentamen met meerkeuzevragen. 

Begeleiding

Docenten: Dhr. dr. mr. S.D.P. Kole en dhr. mr. R. Bronsema.

Inschrijving

 

Deze cursus start maandag 15 november 2021. We adviseren om u uiterlijk 31 oktober 2021 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 31 oktober kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 14 november 2021.

Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf mei 2021 is het mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2021-2022.