Europees recht

Inhoud

Nadat lang de realisering van de interne markt centraal heeft gestaan in het proces van de Europese integratie, wordt de belangstelling nu ook steeds meer gericht op Europese ruimte. In die Europese ruimte kan de burger van de Unie zich vrij bewegen. De burger van de Unie kan overal zijn politieke, economische en sociale grondrechten uitoefenen. Conform de in artikel 2 VEU genoemde waarden, is het Europese integratieproces  niet beperkt tot het sociaal-economische leven, maar heeft steeds meer betrekking gekregen op de maatschappelijke verhoudingen in hun geheel.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een digitaal groepsgeroosterd tentamen met open vragen.

Begeleiding

Docent: Dhr. prof. dr. J. W. Sap.

Inschrijving

 

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt zich op elk gewenst moment inschrijven voor de cursus. Hou daarbij wel rekening met het tentamenrooster.