Burgerlijk procesrecht

Inhoud

De cursus Burgerlijk procesrecht verschaft inzicht in de hoofdlijnen van het burgerlijk procesrecht tegen de achtergrond van het materiƫle privaatrecht. Dit wil zeggen dat in de cursus onderwerpen aan de orde komen als: de maatregelen ter voorkoming van een procedure, de aanvang van een burgerlijke procedure, de procesvertegenwoordiging, de bevoegdheid van de rechter, de manieren van procederen, de rechtsmiddelen, de onderscheiding in vonnissen, de tenuitvoerlegging van vonnissen en akten, enzovoort. Bovendien is het de bedoeling dat de student na bestudering van de cursus kennis draagt van de belangrijkste rechterlijke uitspraken op het gebied van het burgerlijk procesrecht en hij alle opgedane kennis kan toepassen op concrete casus.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een digitaal individueel geroosterd tentamen.

Begeleiding

Docenten: Mw. dr. mr. M. Reumers.

Inschrijving

Deze cursus heeft een variabel startmoment. U kunt op elk gewenst moment inschrijven.