De dynamiek van het goederenrecht

Inhoud

Iemands vermogen verandert voortdurend van samenstelling. Zo kan A zijn tot zijn vermogen behorende auto aan B overdragen op grond van een geldige koopovereenkomst, maar kan op zijn auto ook een pandrecht of vruchtgebruik vestigen. Het vermogensrecht, de kern van het privaatrecht, wordt traditioneel onderverdeeld in een goederenrechtelijk en een verbintenisrechtelijk deel. Het goederenrecht regelt met name de rechtsverhoudingen van een rechtssubject ten opzicht van de goederen die tot zijn vermogen behoren (bijv. wie is eigenaar dan wel heeft een recht van pand of vruchtgebruik op een goed). Het verbintenissenrecht, waarvan het overeenkomstenrecht het centrale onderdeel is, regelt met name de wijze waarop rechtsverhoudingen worden gewijzigd. In de cursus De Dynamiek van het goederenrecht worden de raakvlakken tussen het verbintenissenrecht en het goederenrecht bestudeerd.

Ingangseisen

Aanmelden is mogelijk nadat inschrijving voor Overeenkomstenrecht heeft plaatsgevonden. Deze cursus is bij voorkeur afgerond.

Tentaminering

Digitaal individueel geroosterd tentamen met open vragen en meerkeuzevragen

Begeleiding

Docent:  Mw. dr. iur. habil. Viola Heutger

Inschrijving

Deze cursus start maandag 25 april 2022. We adviseren om u uiterlijk 10 april 2022 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 10 april kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 24 april 2022.

Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar √©√©nmaal aangeboden. Vanaf mei 2021 is het mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2021-2022.