Overeenkomstenrecht

Inhoud

Elke dag bent u partij bij overeenkomsten. U sluit koopovereenkomsten met de bakker en de supermarkt, u huurt een huis of betaalt rente op uw lening aan de bank, tankt benzine of neemt de trein, heeft een bankrekening en verzekeringen. Alleen al door de frequentie waarmee overeenkomsten worden gesloten, is het overeenkomstenrecht een uitermate belangrijk onderdeel van ons rechtssysteem. Bij de uitvoering van al die overeenkomsten, in juridische termen: het nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen, gaat natuurlijk regelmatig wat verkeerd. De wijze waarop dergelijke conflicten juridisch dienen te worden opgelost staat centraal in de cursus. Tevens wordt u geleerd om casusposities op te lossen aan de hand van opgedane theoretische inzichten.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een regulier schriftelijk tentamen met open vragen.

Begeleiding

Docenten: Dhr. mr. dr. B. van der Velden, mw. prof. mr. M. van Rossum, dhr. mr. J. Ebbinga, mw. mr. S. de Veij Mestdagh en mw. prof. mr. A. Ernes.

Inschrijving

Deze cursus start maandag 18 november 2019. We adviseren om u uiterlijk 3 november 2019 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 17 november 2019.

Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf mei 2020 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2020-2021.