Kopcursussen

Kopcursussen VU

Je mag starten met de kopcursussen wanneer je minimaal 45 EC van het programma hebt afgerond.

Kopcursussen voor de Master Rechtsgeleerdheid (inschrijving bij de Vrije Universiteit Amsterdam)

  • Schakelscriptie – 5 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 1-2 (september), 4-5 (februari), 5-6 (april)*

Kopcursussen voor de Master Fiscaal recht (inschrijving bij de Vrije Universiteit Amsterdam)

  • Bedrijfseconomie I – 6 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 2, nov-dec*)
  • Bedrijfseconomie II – 3 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 3, januari*)
  • Schakelscriptie – 5 studiepunten (wordt aangeboden in VU-blok 1-2 (september), 4-5 (februari), 5-6 (april)*

*Informatie onder voorbehoud: de definitieve planning vindt u in het jaarschema van de VU en/of het VU-rooster

 

Kopcursussen UvA

Je mag starten met de kopcursussen wanneer je minimaal 45 EC (of 40 EC bij het 50 EC-programma zonder civiel effect) van het programma hebt afgerond.

Kopcursussen (inschrijving bij de Universiteit van Amsterdam)

  • Bachelorscriptie UvA– 5 studiepunten
  • Rechtsfilosofie UvA (alleen voor studenten die zijn toegelaten vóór 01-04-2017)

De Bachelorscriptie wordt niet in deeltijd aangeboden en heeft een vaste startdatum. Informatie over de Bachelorscriptie vindt je via deze link. Schakelzone-studenten doen een variant van 5 EC en dat betekent dat hiervoor ook een iets lagere vergoeding wordt betaald en dat een aangepaste omvang van de scriptie wordt gehanteerd (ongeveer 5000 woorden).

Voor de studenten die na 1 april 2017 zijn begonnen met Schakelzone geldt dat zij een privaatrechtelijk onderwerp moeten kiezen om te voldoen aan de eisen van het civiel effect, zie bijlage.

Toelatingseis UvA: Om te kunnen starten met de kopcursussen in februari moet het benodigde aantal studiepunten behaald zijn vóór 1 februari. 

Inschrijving