Juridische en academische vaardigheden

Inhoud

Overzicht

Introductie

Het dagelijks werk van een jurist is lezen, praten en schrijven. Hij of zij moet de volgende vier dingen goed kunnen:

 • recente wetgeving en jurisprudentie achterhalen
 • wetsbepalingen en uitspraken analyseren
 • casussen oplossen
 • verslagen schrijven.

Voorkennis

De module Juridische en academische vaardigheden (JAV) is een vak op 'eindbachelorniveau'. Verondersteld worden niet alleen kennis en vaardigheden die op het niveau van de bacheloropleiding hbo-Rechten zijn opgedaan, maar ook een goede algemene kennis van het recht.
Meer concreet gaan wij ervan uit, dat u reeds ervaring hebt met het schrijven van juridische stukken en dat u bekend bent met de werking van juridische databanken zoals Kluwer Navigator en overheidswebsites met rechtspraak en officiële bekendmakingen.
Daarnaast dient u al een aantal positiefrechtelijke vakken op universitair niveau te hebben afgerond. Om deel te nemen aan de verplichte begeleidingsbijeenkomsten dient u de helft van uw schakelprogramma (ca. 30 EC) te hebben afgerond. (m.u.v. de verkorte OU-schakel van 30 EC)

Inhoud

Binnen de rechtenstudie verwerft u niet alleen kennis van het positieve recht, maar komt u ook juridische vragen tegen waarop nog geen antwoord is. Een voorbeeld is de vraag ‘In hoeverre is in het strafproces het gebruik van kroongetuigen toelaatbaar?’ Dit vraagstuk is nog niet helemaal opgelost of uitgedacht. Er is dus niet meteen een goed onderbouwd en voor ieder acceptabel antwoord voorhanden. Het recht moet nog ‘gevonden’ worden. Er ligt met andere woorden een te onderzoeken vraag.
In deze cursus leert u over dit soort vragen een wetenschappelijk juridisch essay te schrijven. Het schrijven van een academisch essay is onmogelijk zonder gedegen onderzoek. Aan dit onderzoek wordt daarom in deze cursus de nodige aandacht besteed. De doelstelling van de cursus is dus het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn om aan de hand van een onderzoeksplan zelfstandig juridisch onderzoek te verrichten en om het resultaat van dit onderzoek op te schrijven in een juridisch essay.
Het doel van het essay en de wijze waarop u bij het schrijven van dit essay te werk moet gaan, is daarbij anders dan op het hbo.

Tentaminering

Tentamenvorm

Schriftelijk essay.

Tentamendata

Informatie over de tentamendata vindt u na inschrijving in de elektronische leeromgeving.

Tentamenhulpmiddelen

Een 'schoon' verklarend Nederlands woordenboek (op eigen risico)

Begeleiding

Verplichte begeleidingsbijeenkomsten

Voor deze cursus zijn twee begeleidingsbijeenkomsten verplicht. De feedback op het onderzoeksplan tijdens de tweede
bijeenkomst is de laatste mogelijkheid om feedback op de opzet van het essay te krijgen. Daarna dient u geheel zelfstandig het essay verder vorm te geven. De begeleidingsbijeenkomsten worden twee maal per jaar gegeven, in de periode februari-mei en in september-december.

LET OP: deelname is alleen mogelijk als  u zich voor 15 augustus of 15 januari aanmeldt. U meldt zich aan met het formulier op de cursuswebsite.

De verplichte bijeenkomsten worden in het eerste semester van het studiejaar 2017-2018 gehouden op de volgende plaatsen:

Docenten: Mw. mr. dr. M. Boonk, mw. mr. E. de Veij Mestdagh, mw. mr. M. Attinger, dhr. mr. P. Flutsch.

De begeleiding wordt twee maal per jaar gegeven, in de periode februari-mei en in september-december. U kunt zich hiervoor aanmelden via de cursuswebsite. De begeleiding in het eerste semester vindt plaats op de volgende data en locaties:

SC UTRECHT

Staats- en bestuursrecht en Fiscaal recht (max. 16 personen)

 • Begeleider: Paul Flutsch
 • ma  11 sept 18.00-21.00u
 • di 10 okt 18.00-21.00u

SC UTRECHT

Strafrecht en Privaatrecht (let op: data gewijzigd)

 • Begeleider:  Stien de Veij-Mestdagh
 • ma  11 sept 18.00-21.00u
 • za 14 okt 10.00-12.30u

SC GRONINGEN

Strafrecht en Privaatrecht

 • Begeleider: Stien de Veij-Mestdagh
 • za 2 sept 10.00-13.00u
 • za 7 okt 10.00-13.00u

SC EINDHOVEN

Strafrecht

 • Begeleider: Marelle Attinger
 • za 9 sept  10.00-13.00u
 • za 7 okt 10.00-13.00u

SC UTRECHT (reeks onder voorbehoud)

Strafrecht en Privaatrecht

 • Begeleider: volgt
 • za 16 sept  10.00-12.30u
 • za 14 okt 10.00-12.30u

Docenten

Mw. mr. dr. I. Broekhuijse, Mw. mr. dr. M. Boonk  en mw. mr. E. de Veij Mestdagh.

Bereikbaarheidsoverzicht

Bereikbaarheidsinformatie docenten/examinatoren

Inschrijving