Entreetoets

Entreetoets

We adviseren je te starten met het maken van de Entreetoets. Je kunt voor de entreetoets niet zakken of slagen. De bedoeling van de entreetoets is dat deze werkt als een self assessment. Het maken van de toets en het invullen van de gegevens dient om aan jouzelf een zo goed mogelijk beeld te geven van je kansen om een schakelprogramma te voltooien binnen de tijd die daarvoor staat. De feedback die je krijgt is natuurlijk een indicatie. Het is namelijk heel moeilijk om studiesucces te voorspellen. Toch zijn er wel enkele factoren die je kunt meewegen. We gaan hierna kort in op elk van de onderdelen van de toets.

Gemiddeld cijfer op hbo

Sommige universiteiten selecteren schakelstudenten op hun gemiddeld eindcijfer op het hbo. De reden is simpel: als je op het hbo maar net meekwam, zijn je kansen op de universiteit laag. Anders gezegd: studenten die op het hbo goed scoren hebben betere kansen op de universiteit. Ze beheersen de stof al beter en ze zijn blijkbaar beter in staat om de andere manier van studeren op te pikken. Dat andere is dat de stof vaak op een wat meer abstracte manier wordt behandeld, de behandeling vaak diepgaander is en dat er vaker onzekerheid is over wat een 'juiste' uitkomst is.

Kennistoets

De kennistoets meet wat je nog weet van de stof. Als het goed is, liggen de uitkomsten van deze kennistoets en je gemiddeld cijfer op het hbo in elkaars verlengde. We bedoelen daarmee dat wie hoog scoorde op het hbo waarschijnlijk beter scoort op de kennistoets. De kennistoets geeft je een indruk van het niveau waarop de stof in de propedeuse van de rechtenopleiding aan de OU wordt behandeld. De schakelcursussen zijn een behoorlijk niveau hoger, namelijk het niveau van de bachelor nĂ¡ de propedeuse, waarbij parate voorkennis benodigd is om de cursus te doorlopen. Het maken van deze toets is ook een moment om je motivatie te testen. Als je het totaal niet kunt opbrengen om deze toetsen serieus te maken, met een wetboek erbij, hoe lang denk je dan dat je het volgen van een schakelprogramma volhoudt? Als je er plezier in hebt en je laat uitdagen om dit zo goed mogelijk te doen, ben je blijkbaar goed gemotiveerd.

Taaltoets

Rechten is een opleiding waarin veel draait om taal, om analyseren van problemen en om redeneren. Wie de Nederlandse taal niet goed beheerst, zal veel moeite hebben met de rechtenstudie. Bij het lezen van de studiestof mis je soms de nuance en bij het schrijven kun je juridische zaken, die soms ingewikkeld zijn, minder goed uitleggen. Het gaat verder: een schriftelijk stuk wordt vaak pas effectief als de structuur goed is. Als je niet goed bent in analyseren (scheiden van hoofd- en bijzaken bijvoorbeeld), kun je geen goede structuur aanbrengen. Overigens gaat de taaltoets vooral over de elementaire beheersing van het Nederlands, niet over structuur. Omdat er een goede taaltoets is, verwijzen we je door naar die toets en moet je de uitkomst daarvan in onze entreetoets invoeren.

Motivatie

De mate van succes wordt misschien nog wel sterker bepaald door de discipline die je kunt brengen en de kracht van je motivatie, dan door intelligentie. Daarom vragen we je na te denken over je motivatie en die te beschrijven.

Meer informatie over de entreetoets