Advocaat, rechter of officier van justitie

Als je advocaat, rechter of officier van justitie (de 'togaberoepen') wilt worden, moet je een master hebben behaald die samen met de vooropleiding civiel effect geeft. Dat wil zeggen dat de opleidingen tezamen voldoen aan de eis dat de afgestudeerde grondige kennis heeft van de belangrijkste hoofdgebieden van het recht. Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

  • een universitaire bachelor ('wo-bachelor') rechtsgeleerdheid samen met een wo-master rechtsgeleerdheid, of
  • een bachelor HBO-Rechten samen met een schakelprogramma van tenminste 60 EC gevolgd door een wo-master. 60 EC studiepunten komen overeen met een jaar voltijds studeren.

De volgende programma’s bieden deze mogelijkheid ná de opleiding HBO Rechten:

Bekijk de details in de Toelatingsvoorwaarden

Als je een andere hbo-bachelor hebt dan HBO-Rechten, zoals SJD of MER, dan dien je eerst alsnog een wo-bachelor Rechtsgeleerdheid moeten behalen om het civiel effect te kunnen verkrijgen. Aan de Open Universiteit kun je in dat geval wel vrijstellingen krijgen.