null Wijziging termijn programma UvA

Wijziging termijn programma UvA

04 jan 16

Met ingang van februari 2016 wordt de termijn waarbinnen het schakelprogramma naar een master bij de UvA afgerond dient te zijn, gewijzigd: Indien u Schakelzone Recht voor de master met civiel effect volgt, dient u binnen 4 jaar na de datum van het eerste tentamen alle cursussen (76,5 studiepunten) met een voldoende resultaat te hebben afgerond om voor toelating met civiel effect in aanmerking te komen.
Voor een master zonder civiel effect (schakelprogramma van 51,6 studiepunten) is deze termijn 3 jaar.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Bureau Schakelzone.