null Vooraankondiging wijziging inschrijfvoorwaarden

Vooraankondiging wijziging inschrijfvoorwaarden

23 mrt 15

Met ingang van september 2014 geldt dat iedere cursus een inschrijfduur heeft van 12 maanden. Dit wil zeggen dat je na inschrijving voor de cursus 12 maanden de tijd hebt om deze cursus af te ronden. Voor bachelor- en mastercursussen is daarnaast de pakketregeling afgeschaft (maar voor schakelstudenten gelden toch al lagere prijzen). Als overgangsregeling voor de Schakelzone is in 2014-2015 nog gehandhaafd dat de inschrijfrechten  van een nog openstaande cursus worden hernieuwd bij inschrijving voor een nieuwe cursus. Dit geldt voor zover de betreffende cursus nog getentamineerd wordt, ongeacht het moment waarop voor deze cursus is  ingeschreven en ongeacht of de inschrijfduur inmiddels is verstreken of niet. Hiermee werden de inschrijfrechten voor nog niet afgeronde cursussen weer gelijk aan de inschrijfrechten voor de laatst ingeschreven cursus.

Deze overgangsregeling eindigt aan het einde van academisch jaar 2014-2015. Dit betekent dat iedere cursus met ingang van 1 september 2015 een inschrijfduur heeft van 12 maanden. Wordt de cursus binnen deze 12 maanden niet behaald, dan dient de cursus opnieuw (los) aangeschaft te worden. Bij het maken van een studieplanning is het daarom extra van belang rekening te houden met de periodes waarin een cursus  getentamineerd wordt. Dit kun je doen door de aanbevolen volgorde van je programma te volgen en het tentamenrooster goed in de gaten te houden.