null Vooraankondiging programmawijzigingen 2017-2018

Vooraankondiging programmawijzigingen 2017-2018

07 jun 16

Schakelstudenten die naast of voorafgaand aan de schakel ook een bachelorcursus bij de OU hebben gevolgd, hebben vorige maand een brief ontvangen over wijzigingen in de (propedeuse van de) bacheloropleiding van de OU, met ingang van academisch jaar 2016-2017. Deze wijzigingen zijn niet van toepassing op de schakelprogramma’s. Schakelzone Recht blijft ongewijzigd in 2016-2017.

Als gevolg van de wijzigingen in de Wet Studievoorschot met ingang van september 2017 en de wijzigingen in de post-propedeuse van de OU-bachelor (waaraan de schakelcursusen inhoudelijk gekoppeld zijn) in academisch jaar 2017-2018, zullen er in 2017 wel wijzigingen optreden in de schakelprogramma’s. Hierover vindt reeds overleg plaats met de partneruniversiteiten. Zodra er meer bekend is over deze wijzigingen zult u tijdig worden geinformeerd. Eventuele overgansgregelingen zullen er voor zorgen dat u altijd uw programma kan afronden.