null Vervallen administratiekosten toelatingsverzoeken per 1 september 2018

Vervallen administratiekosten toelatingsverzoeken per 1 september 2018

24 aug 18

Het College van bestuur heeft besloten om per 1 september 2018 een wijziging door te voeren in de tariefstelling van toelatingsverzoeken. De wijziging geldt voor alle toelatingsverzoeken, waaronder de toelatingsverzoeken voor de master en het schakelonderwijs. De wijziging houdt in dat per 1 september 2018 geen bedragen meer in rekening worden gebracht voor de behandeling van toelatingsverzoeken.

 

Aanvullend is besloten dat aanvragers die na 15 mei 2018 een toelatingsverzoek hebben ingediend voor het studiejaar 2018-2019 en deze kosten al betaald hebben, het bedrag van 161 euro zullen terugkrijgen. Hiervoor hoeft men zelf geen actie te ondernemen.