null Programmawijzigingen 2017-2018

Programmawijzigingen 2017-2018

06 mrt 17

Als gevolg van de wijzigingen in de Wet Studievoorschot en het nieuwe Civiel Effect Convenant met ingang van september 2017 en de wijzigingen in de post-propedeuse van de OU-bachelor (waaraan de schakelcursusen inhoudelijk gekoppeld zijn) in academisch jaar 2017-2018, zullen er in 2017 wijzigingen optreden in de schakelprogramma’s. Alle reeds toegelaten studenten ontvangen in de maand maart een brief met uitleg over deze wijzigingen en de voor hen van toepassing zijnde overgangsregeling. De overgangsregeling zorgt ervoor dat je altijd jouw programma kan afronden.

Studenten die willen starten met een schakelprogramma adviseren wij te wachten en vanaf mei toelating aan te vragen voor het nieuwe programma dat van start gaat op 4 september. Om een tijdige afhandeling van de toelatingsaanvraag  mogelijk te maken raden wij je dringend aan dit verzoek uiterlijk de eerste week van juli in te sturen.