null Inschrijvingsvoorwaarden 2016-2017

Inschrijvingsvoorwaarden 2016-2017

30 aug 16

Met ingang van september 2016 zijn de Inschrijfvoorwaarden 2016-2017 van kracht. Het is raadzaam hier kennis van te nemen. Neem dus de tijd om deze even door te lezen.

De volgende bepaling is verdwenen:  “De termijn waarbinnen de inschrijving voor de cursussen dient te geschieden is: 36 maanden bij een omvang van het kerncurriculum van meer dan 30 EC (7 modulen) en 24 maanden bij een omvang van het kerncurriculum van 30 EC (7 modulen) of minder.”
Het is dus voortaan mogelijk nog kosteloos in te schrijven voor een cursus uit je schakelprogramma als je nog minder dan 12 maanden de tijd hebt om je volledige schakelprogramma af te ronden. Alle cursussen uit het schakelprogramma moeten behaald zijn binnen de afrondingstermijn van het programma (doorgaans binnen vier jaar na de datum van je toelatingsbeschikking) om het bewijs van afronding van de Schakelzone Recht te verkrijgen. Worden één of meerdere cursussen behaald buiten deze termijn, dan ontvang je enkel de cursuscertificaten, maar geen Bewijs van afronding. Je bent dan niet toelaatbaar tot de master.