null Evaluatieresultaten Schakelzone

Evaluatieresultaten Schakelzone

20 apr 15

In januari en februari 2015 hebben we studenten gevraagd naar hun ervaring met de informatievoorziening vanuit Schakelzone. Ruim 140 respondenten namen deel aan deze enquête. Dank voor die medewerking!
In het algemeen waren jullie voldoende tevreden met de informatievoorziening, maar waren er ook suggesties voor verbetering, die wij graag ter harte nemen.

Uit de reacties bleek dat jullie ervaring met telefonisch en email-contact met Bureau Schakelzone werd gewaardeerd met een 7. Aandachtspunten hierbij waren snelle bereikbaarheid en inhoudelijke ondersteuning. Bureau Schakelzone heeft daarom uitbreiding gerealiseerd van het aantal collega’s dat Schakelzone-studenten te woord kan staan. Bovendien hebben we er voor gezorgd dat de adviseurs nog beter op de hoogte zijn van alle ins en outs, voor zover dat mogelijk is.

De nieuwe website van Schakelzone werd gewaardeerd met een 6,5. Uit de aanvullende opmerkingen bleek echter dat die beoordeling soms de digitale leeromgeving betrof en soms de vernieuwde website Schakelzone.nl. Aan de digitale leeromgeving kunnen we op korte termijn weinig veranderen. Wat beter kon in de website was in ieder geval de snelle toegankelijkheid van inschrijvingsinformatie en tentameninformatie. We hebben daarom de menustructuur van de website aangepast, zodat deze onderwerpen voortaan rechtstreeks vanaf de homepage te benaderen zijn.

Nogmaals hartelijk dank voor jullie feedback, omdat wij met jullie hulp kunnen werken aan verbetering van onze dienstverlening.