Kosten

Korting schakeltarief in het studiejaar 2021-2022

De overheid heeft besloten tot een Nationaal Programma Onderwijs dat zich richt op het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. In dit programma is onder meer vastgelegd dat studenten in het studiejaar 2021-2022 een korting krijgen op het tarief voor een schakelprogramma.

Deelnemers die zich aanmelden voor het programma Schakelzone Recht waarvan de startdatum van het programma ligt in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2022 komen in aanmerking voor een korting. Starten met het programma is per kwartiel (1 september 2021, 15 november 2021, 7 februari 2022, 25 april 2022) mogelijk. Voor het toepassen van de korting is de startdatum van het programma leidend en niet de datum van aanmelding.

Schakelstudenten gaan na aanmelding voor het programma een verplichting aan tot betaling van het hele programma. Voor een tweede (identieke) cursusinschrijving of voor inschrijving van een nieuwe cursusversie waarvoor een schakelstudent dient te betalen geldt eveneens een lager tarief. Bij overstap naar een ander programma vindt eventuele verrekening plaats op basis van de tarieven zoals die gelden op het moment van toelating tot het programma.

Zie voor meer informatie de Inschrijvingsvoorwaarden 2021-2022.