null Wijziging vrije masters OU

Wijziging vrije masters OU

12 jan 15

De invoering van de nieuwe master begeleid bij de OU in september 2014 zal ook in academisch jaar 2015-2016 weer een groot aantal wijziging in het masteraanbod tot gevolg hebben. Als gevolg daarvan zal ook de samenstelling van de vrije masters ingrijpend gaan veranderen en zullen de vrije masters in hun huidige programmavorm gaan vervallen. De wettelijke mogelijkheid tot het volgen van een vrije master blijft natuurlijk bestaan, alleen de samenstelling zal gaan afwijken van de huidige vast gestelde programma’s. Deze informatie zal de komende maand nader uitgewerkt en gecommuniceerd worden. Schakelstudenten zullen per brief geinformeerd gaan worden.

Voor studenten die belangstelling hebben in het behalen van een master rechtsgeleerdheid, zonder civiel effect, zullen aanvullende mogelijkheden gecreëerd worden: Het zal per september 2015 voortaan mogelijk zijn de master begeleid als volledige reguliere juridische master (www.ou.nl/studieaanbod/MAR) te volgen, zonder civiel effect. Reeds behaalde mastervakken kunnen ingebracht worden, met een maximum van 15 EC. De master begeleid kent vaste instroomdata in september en februari.

Er kan gestart worden met de (vrije) master wanneer het schakelprogramma of de bachelor volledig is afgerond en je toelaatbaar bent tot de master (“harde knip”).