Tentaminering

Algemene informatie

Elke cursus wordt afgesloten met een tentamen. Dit kan een schriftelijk tentamen, een cbi-tentamen of een opdracht zijn of een combinatie daarvan. Een cbi-tentamen is een tentamen waarbij de afname via een computer verloopt. Het tentamen kan bestaan uit meerkeuzevragen die uit het totale vragenbestand zijn geselecteerd en open vragen. De schriftelijke en cbi-tentamens worden afgenomen in de studiecentra van de Open Universiteit. Over het insturen van opdrachten krijg je na inschrijving nadere informatie.

Bij een cursus met een vast startmoment neemt u verplicht deel aan de eerste tentamenkans aan het eind van het kwartiel waarin de begeleiding plaats vindt (ook bij een cbi-tentamen). Het is mogelijk de eerste tentamenkans van een cursus met een vast startmoment uit te stellen. Meer informatie leest u hier.

Op de tentaminering van Schakelzone is het Examenreglement 2017-2018 van de Commissie voor de Examens (CvE) van de Faculteit Cultuur- en Rechtswetenschappen van de Open Universiteit van toepassing.

In de Tentamen- en examenprocedures 2017-2018 vind je de alle informatie over tentaminering, zoals de aanmeldingsprocedure, beoordelingstermijnen en informatie over toegestane tentamenhulpmiddelen.

Heb je vragen over tentaminering? Stuur dan een mail naar schakelzonetentaminering@ou.nl

Tentamenrooster

Regulier schriftelijke tentamens

TentamenrondesSluitingsdatum in Nederland (en Vlaanderen)Sluitingsdatum in buitenland
28 t/m 30 augustus 20172 augustus 20179 weken vóór tentamenperiode
13 t/m 15 november 201718 oktober 20179 weken vóór tentamenperiode
5 t/m 7 februari 201810 januari 20189 weken vóór tentamenperiode
23 t/m 25 april 201828 maart 20189 weken vóór tentamenperiode
9 t/m 12 juli 201813 juni 20189 weken vóór tentamenperiode
27 t/m 29 augustus 20181 augustus 20189 weken vóór tentamenperiode

 

Tentamendata

US0021 Juridische en academische vaardighedenessay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS1302 Juridische en academische vaardighedenessay-opdracht (aanmelding niet nodig)
RS1602 Juridische en academische vaardigheden - Privaatrechtessay-opdracht (aanmelding niet nodig)
US0152 Overeenkomstenrecht04-07-2017, 30-08-2017, 07-02-2018, 25-04-2018, laatste tentamenmogelijkheid 29-08-18
RS0002 Overeenkomstenrecht07-02-2018, 25-04-2018
US0212 Goederenrechtcbi (mc) volgens afspraak, laatste tentamenmogelijkheid 31-08-2018
RS0102 De dynamiek van het goederenrecht25-04-2018, 12-07-2018
US0361 Aansprakelijkheidsrecht15-11-2017, 07-02-2018, laatste tentamenmogelijkheid 10-07-2018
RS0602 Aansprakelijkheidsrecht15-11-2017, 07-02-2018, 29-08-2018
US0441 Burgerlijk procesrechtcbi (mc) volgens afspraak, laatste tentamenmogelijkheid 31-08-2018
RS0202 Burgerlijk procesrechtcbi (mc) volgens afspraak
US0522 Materieel strafrecht03-07-2017, 15-11-2017, 07-02-2018, laatste tentamenmogelijkheid 12-07-2018
RS0702 Materieel strafrecht15-11-2017, 07-02-2018, 12-07-2018
US0642 Formeel strafrecht05-07-2017, 30-08-2017, 14-11-2017, 06-02-2018, laatste tentamenmogelijkheid 10-07-2018
RS0802 Formeel strafrecht10-07-2018
US0732 Bestuursrecht04-07-2017, 05-02-2018, 23-04-2018, laatste tentamenmogelijkheid 09-07-2018
RS0502 Staats- en bestuursrecht I05-02-2018, 23-04-2018
US1021 Rechtsbescherming tegen de overheid03-07-2017, 28-08-2017, 13-11-2017, 24-04-2018, laatste tentamenmogelijkheid 12-07-2018
RS1402 Staats- en bestuursrecht II24-04-2018, 12-07-2018
US0822 Constitutioneel recht05-07-2017, 13-11-2017, 23-04-2018, laatste tentamenmogelijkheid 09-07-2018
RS0902 Constitutioneel recht 23-04-2018, 09-07-2018
US1121 Rechtspersonenrecht 1cbi (mc) volgens afspraak, laatste tentamenmogelijkheid 31-08-2018
RS0302 Ondernemingsrechtcbi (mc+ov) volgens afspraak, verplichte 1e kans voor 17-02-2018
US1211 Europees recht29-08-2017, 14-11-2017, 06-02-2018, laatste tentamenmogelijkheid 28-08-2018
RS0402 Europees recht14-11-2017, 06-02-2018, 28-08-2018
RS1102 International law13-11-2017, 05-02-2018, 23-04-2018, 09-07-2018
US1311 Grondrechtenlaatste tentamenmogelijkheid19-04-2017
US1321 Grondrechten14-11-2017, 24-04-2018, laatste tentamenmogelijkheid 10-07-2018
RS1002 Schrijven over grondrechtenessay-opdracht (aanmelding niet nodig)
US1511 Rechtspersonenrecht 2cbi (mc) volgens afspraak, laatste tentamenmogelijkheid 31-08-2018
US1622 Belastingrecht30-08-2017, laatste tentamenmogelijkheid 15-11-2017
RS1202 Belastingrecht15-11-2017, 07-02-2018, 11-07-2018

Wordt een cursus uit het aanbod genomen, dan kunt u deze cursus nog gedurende een beperkte periode afronden. Na de laatste tentamendatum is het niet meer mogelijk om een tentamen voor de betreffende cursus af te leggen.

Een regulier schriftelijk tentamen vindt altijd plaats van 19:00 tot 22:00 uur.

Cbi-tentamens

Een cbi-tentamen kunt u afleggen tijdens een van de tentamensessies in het studiecentrum van uw keuze. Voor meer informatie over de tentaminering in de studiecentra van de Open Universiteit en openingstijden, zie de lijst met studiecentra.

Aanmelden

Voorwaarden

Aanmelding voor een tentamen veronderstelt dat u voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het tentamen, te weten ingeschreven staan voor de cursus en het cursusgeld voldaan hebben. U kunt zich tot uiterlijk 14 dagen voor het afleggen van een cbi-tentamen aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. De uiterste aanmelddata voor regulier schriftelijke tentamens staan vermeld in het tentamenrooster.

Toelichting tentamenaanmelding 2017

Verdere procedure cbi-tentamen

Na ontvangst van dit formulier door de afdeling Tentaminering en certificering ontvangt u binnen enkele dagen een oproepbrief of afwijzingsbrief voor de tentamenzitting. Indien het niet mogelijk is op een van de door u opgegeven voorkeursdata tentamen af te leggen, zal met u contact worden opgenomen om een andere datum voor het tentamen vast te leggen.

Verdere procedure regulier schriftelijk tentamen en mondeling tentamen

Na registratie van uw aanmelding wordt u per post een ontvangstbevestiging toegezonden. Als u deze niet binnen een week na verzending van uw aanmelding hebt ontvangen, kunt u per e-mail contact opnemen met de afdeling Tentaminering en certificering: schakelzonetentaminering@ou.nl. Ongeveer een week voor de tentamenzitting ontvangt u een oproepbrief voor de tentamenzitting.

Inschrijfformulier

Lees eerst de toelichting. De hieronder vermelde cijfers verwijzen naar deze toelichting.

Neem ook kennis van de voorwaarden.

Studentnummer (1) *
Achternaam (2) *
Geboortenaam (3)
Straat en huisnummer *
Postcode en woonplaats *
Voornamen (voluit)
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Telefoon werk
Telefoon privé
Cursusnaam (4) *
Cursuscode (5) *
Tentamenplaats (6) *
Maak uw keuze
* verplicht in te vullen veld

Voorkeursdata en tijdstip cbi-tentamen (7-9)

Tentamendatum regulier schriftelijk of mondeling tentamen

Persoonlijke omstandigheden (10)