Informatie over inschrijvingen

Hier volgt belangrijke informatie over het inschrijven. Het inschrijven gaat in twee stappen: de inschrijving voor een schakelprogramma (“de intake”) en daarna de inschrijving per cursus.

Let op: met ingang van 1 april 2017 worden geen studenten meer toegelaten tot de oude schakelprogramma’s. Het is vanaf 1 mei 2017 reeds mogelijk toelating aan te vragen tot de nieuwe schakelprogramma’s die van start gaan op 4 september 2017. Studenten die zijn toegelaten voor 1 april 2017 worden per september 2017 omgeboekt naar de nieuwe programma’s conform de overgangsregeling.

stap 1

De intake

Entreetoets

We adviseren je te starten met het maken van de Entreetoets. Door het maken van de Entreetoets krijg je een zo goed mogelijk beeld van je kansen om het schakelprogramma te voltooien binnen de tijd die daarvoor staat.  Zie dit formulier voor meer informatie en deelnemen. Pak je wetboek er maar bij en neem de tijd! Succes.

Ben je toelaatbaar in het programma van je keuze?

De intake begint als je het intakeformulier voor het programma van jouw keuze geprint, volledig ingevuld en ondertekend, stuurt aan Bureau Schakelzone (adres op het formulier en onderaan deze pagina). Met dit formulier schrijf je je in voor een schakelprogramma en ga je dus een betalingsverplichting aan. Per programma staan de totale kosten vermeld. Om jouw toelatingsaanvraag tijdig te kunnen verwerken dien je deze acht weken voor de start van je eerste cursus in te sturen.

Stuur mee:

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart)
  • een gewaarmerkte kopie van het getuigschrift van je hbo-opleiding met cijferlijst of (bij digitale inzending) het digitaal uittreksel uit het diplomaregister

Nadere informatie over toelating en eventuele verkorting van het schakelprogramma vind je in Toelating Schakelzone 2017-2018. Binnen maximaal acht weken, maar meestal veel sneller, na ontvangst van je complete aanvraag krijg je van ons een beschikking. Als je toegelaten wordt, krijg je een studentnummer. Dit kun je vervolgens bij elke cursusbestelling op het inschrijfformulier vermelden.

De toelatingsinformatie van het lopende jaar vind je in Toelating en vrijstelling Schakelzone 2016-2017.

stap 2

Inschrijving per cursus

Als je voor een programma bent ingeschreven, kun je de cursussen bestellen in dat programma

Je bestelt een cursus met het formulier Inschrijfformulier cursussen Schakelzone Recht 2017-2018. Hiermee kun je je reeds aanmelden voor de cursussen die starten per 1 september 2017. Wil je je nog inschrijven voor cursussen met een start in 2016-2017, download dan het van toepassing zijnde formulier onderaan deze pagina. Vermeld je studentnummer!

Lees dit goed: als je verkeerde keuzes maakt, kan dat je veel tijd en geld kosten! Je kunt per cursus bestellen, maar veel mensen bestellen meerdere cursussen ineens. Je kunt maximaal vijf cursussen tegelijk in huis halen. Als je een certificaat haalt, kun je weer een volgende cursus bestellen.

Met ingang van september 2017 geldt: De meeste cursussen in het schakelprogramma hebben een vast startmoment en worden een keer per jaar aangeboden. Om tijdig te kunnen beschikken over het cursusmateriaal, toegang te krijgen tot de elektronische leeromgeving en deel te kunnen nemen aan de begeleiding dien je je uiterlijk twee weken voor de startdatum van de cursus in te schrijven. Inschrijven na de startdatum is niet meer mogelijk. Sommige cursussen hebben een variabel startmoment, je bepaalt dan zelf op welk moment je met deze cursus van start gaat, maar dient hierbij wel zelf rekening te houden met de geplande tentamendata. Binnen de inschrijfduur van je cursus heb je drie tentamenkansen.

Kwartiel Startdatum Inschrijven vóór
1 04-09-2017 21-08-2017
2 20-11-2017 06-11-2017
3 12-02-2018 29-01-2018
4 30-04-2018 16-04-2018

Soms ontstaan er problemen als mensen niet goed nadenken over de cursussen die ze in huis halen en vijf willekeurige cursussen bestellen. De inschrijfduur van cursussen is beperkt tot 12 maanden, dus daarbinnen moet je ze halen. We hebben voor elk programma een voorbeeld gemaakt dat je kan helpen bij het maken van de keuzes. Zeker als je begeleiding wilt volgen volgens het begeleidingsrooster voor Schakelzone-studenten, doe je er goed aan om de volgorde van jouw programma aan te houden. Daarnaast bieden we je studieschema’s voor een tempo van 20, 30 of 60 EC per jaar (tevens vindbaar op youlearn). Je weet dan welk tempo er van je wordt verwacht: je tijd om een programma af te ronden is beperkt. Als je dit verkeerd plant, kan je daardoor in de problemen komen. Maak voor jezelf dus eerst een jaarschema met hulp van onze voorbeeldprogramma’s en het tentamenrooster. Bestel dan pas.

Studenten die na 1 april 2017 zijn toegelaten tot een OU-schakelprogramma met civiel effect zijn verplicht zich bij inschrijving voor de cursus JAV in te schrijven voor de variant JAV-Privaatrecht. Inschrijving is mogelijk nadat 30 EC van het schakelprogramma is afgerond. Bij de inschrijving voor de cursus JAV dient u rekening te houden met de verplichte begeleidingsbijeenkomsten, de eerstvolgende startmogelijkheid is september 2017.

Let op: met onderstaande inschrijfformulieren kunt u zich tot 31-08-2017 nog inschrijven voor een start in 2016-2017. Op het formulier staan vervolgens alle cursussen uit jouw programma. Selecteer hieronder het programma dat je volgt, klik dan op “download inschrijfformulier”. Bij aanmelding voor de cursus JAV (US0021) word je automatisch ingeschreven voor de nieuwe variant RS1302, omdat je anders geen gebruik kan maken van de aangeboden begeleiding.

Zie de Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht 2017-2018 en de  Inschrijvingsvoorwaarden Schakelzone Recht 2016-2017 voor de complete regeling rondom inschrijven.
De termijn voor afronding van het volledige programma staat vermeld in jouw toelatingsbeschikking en blijft gelden, ook als je na afloop van deze termijn nog inschrijfrechten zou hebben voor een of meer cursussen.

Aanvullende informatie over het Levenlanglerenkrediet van DUO.

Het adres voor inschrijvingen:

Bureau Schakelzone
p/a Open Universiteit/ITD
Postbus 4444
6401 CX Heerlen