Begeleiding

Begeleiding in Amsterdam 2016-2017

De cursussen voor Schakelzone zijn gebaseerd op zelfstudie. Er is dus in principe niet voorzien in begeleiding (‘de docent zit in het werkboek’). Het is echter niet eenvoudig om de slag te maken van de meer intensieve, klassikale vormen van onderwijs op het hbo naar onderwijs met een academische insteek, gebaseerd op zelfstudie. We hopen met meer begeleiding dat verschil kleiner te maken.

In academisch jaar 2016-2017 wordt opnieuw voorzien in de kosteloze vrijdagmiddagbegeleiding voor de Schakelzone cursussen. Je kan je aanmelden voor de begeleiding indien je ingeschreven staat voor de betreffende cursus. Enkele bijeenkomsten worden aangeboden via de Virtuele Klas en enkele bijeenkomsten vinden plaats op zaterdag. Klik hier voor een compleet overzicht van begeleidingsactiviteiten Schakelzone in academisch jaar 2016-2017.

Activerend online onderwijs

Via de elektronische leeromgeving yOUlearn (vanaf september 2017) wordt activerend online onderwijs geboden. Anders dan in het hbo-onderwijs is het onderwijs binnen de Schakelzone gebaseerd op zelfstudie, gecombineerd met (virtuele) begeleidingsbijeenkomsten. De begeleiding vindt plaats in het kwartiel waarin de cursus staat geprogrammeerd. Via de yOUlearn omgeving heb je contact met de docent en medestudenten, word je geïnformeerd over de data en tijden van (virtuele) groepsbijeenkomsten en doorloop je op gestructureerde wijze het studiemateriaal. Het is niet eenvoudig om de slag te maken van de meer intensieve, klassikale vormen van onderwijs op het hbo naar onderwijs met een academische insteek, gebaseerd op zelfstudie. Door een of meer cursussen gelijktijdig te volgen kun je zelf je studietempo bepalen.

Workshop Schakel

Als start van het begeleidingstraject organiseren we op 2 september 2016 opnieuw een ‘workshop’ als introductiebijeenkomst. Daarin komt onder andere aan de orde wat wij verstaan onder ‘academisch denken’ en wat we van je verlangen op een tentamen. Deze workshop vindt plaats in Studiecentrum Utrecht, van 14:00-17:00u. U kunt zich aanmelden via deze link.

Aanmelden voor begeleiding 2016-2017

Om deel te nemen aan de begeleidingsbijeenkomsten dien je je vooraf in te schrijven, per cursus. Voorwaarden:

  • Je mag je alleen aanmelden voor de begeleiding indien je ingeschreven staat voor de betreffende cursus.
  • Het aantal plaatsen is gelimiteerd: inschrijving op volgorde van binnenkomst.
  • Inschrijving geschiedt ineens voor alle bijeenkomsten van een cursus (m.u.v. Constitutioneel recht).
  • Alle data zijn gepland onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Wijzigingen worden gecommuniceerd via de digitale leeromgeving.
  • Kun je niet aanwezig zijn bij één van de bijeenkomsten waarvoor je je hebt aangemeld, meld je dan tijdig af bij de docent of het studiecentrum: amsterdam@ou.nl
  • Inschrijving en deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Ben je meer dan één keer afwezig zonder tijdige afmelding, dan is verdere deelname niet meer mogelijk.
  • Inschrijven tot 14 dagen voor de eerste bijeenkomst.
  • Sommige (virtuele) bijeenkomsten worden opgenomen, zodat zij op een later moment beschikbaar zijn via de digitale leeromgeving. Door aanwezig te zijn bij de bijeenkomst geeft de student toestemming voor deze opnames.
  • Als een student regelmatig afwezig is geweest voor cursussen waarvoor hij is ingeschreven, behouden wij ons het recht voor om verdere inschrijvingen te weigeren.

Meedoen met de OU-begeleiding?

Wie niet kan deelnemen aan de georganiseerde begeleidingsbijeenkomsten voor een schakelcursus, mag gratis deelnemen aan de begeleidingsbijeenkomsten die de OU organiseert voor de desbetreffende bachelorcursus. We raden je aan altijd even te overleggen met de docent wat de mogelijkheden zijn.

Je kunt zelf nagaan wanneer de bijeenkomsten in een OU-studiecentrum van je keuze worden aangeboden. Je vindt deze informatie via deze link.