Europees recht

Overzicht

Nadat lang de realisering van de interne markt centraal heeft gestaan in het proces van de Europese integratie, wordt de belangstelling nu ook steeds meer gericht op Europese ruimte. In die Europese ruimte kan de burger van de Unie zich vrij bewegen. De burger van de Unie kan overal zijn politieke, economische en sociale grondrechten uitoefenen. Conform de in artikel 2 VEU genoemde waarden, is het Europese integratieproces  niet beperkt tot het sociaal-economische leven, maar heeft steeds meer betrekking gekregen op de maatschappelijke verhoudingen in hun geheel.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een regulier schriftelijk tentamen met open vragen.

Begeleiding

Docenten: Dhr. prof. dr. J. W. Sap en mw. dr. mr. R. Slegers.

Inschrijving

Deze cursus start maandag 4 september 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 17 augustus 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 17 augustus 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 3 september 2017.

Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.