Ondernemingsrecht

Overzicht

In de cursus Ondernemingsrecht leert u welke rechtsvormen kunnen worden ingezet om een onderneming te drijven. Ook leert u hoe deze rechtsvormen worden opgericht, kunnen worden vertegenwoordigdt en ontbonden. Meer concreet leert u onder andere wat het verschil is tussen een personenvennootschap en een rechtspersoon, en in welke gedaanten deze rechtsvormen zich kunnen voordoen. Verder komen onderwerpen aan bod komen als de oprichting, de ontbinding en de vertegenwoordiging van rechtspersonen en personenvennootschappen. Ook leert u wie welke besluiten mag nemen. De meeste aandacht gaat uit naar de naamloze vennootschap en de besloten vennootschap. U verdiept zich in zaken als het vermogen, aandelen, de aandeelhoudersvergadering en de ondernemingsraad.

Aan te bevelen is om eerst de cursussen Overeenkomstenrecht en Aansprakelijkheidsrecht te bestuderen vooraleer aan de cursus Ondernemingsrecht te beginnen.

Tentaminering

Deze cursus wordt afgesloten met een cbi-tentamen met multiple choice en open vragen.

Begeleiding

Docenten: Dhr. dr. mr. K. Engel, mw. dr. mr. M. Reumers, dhr. dr. mr. D. Hellegers en dhr. prof. mr. J. Rinkes.

Inschrijving

Deze cursus start maandag 20 november 2017. We adviseren om u uiterlijk donderdag 3 november 2017 hiervoor aan te melden zodat u tijdig het cursusmateriaal ontvangt, toegang heeft tot de leeromgeving en (indien van toepassing) ingedeeld kunt worden in een studiegroep. Bij aanmelding na 3 november 2017 kunnen we dit niet garanderen. Aanmelden is mogelijk tot en met 19 november 2017.

Na de startdatum van de cursus is aanmelden niet meer mogelijk. De cursus wordt dit academisch jaar éénmaal aangeboden. Vanaf juli 2018 is het weer mogelijk om aan te melden voor de start van het academisch jaar 2018-2019.

 De onderhavige cursus enerzijds en de oude cursussen Rechtspersonenrecht 1 en de Ondernemingsrecht anderzijds sluiten elkaar wederzijds uit. Dit betekent dat ze wegens inhoudelijke overlapping niet tezamen in een opleiding kunnen worden ingebracht.